• Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy IT, realizującej kompleksowe projekty IT, poszukujemy osoby na stanowisko:

Full Stack Developer

 

Nr ref. GD/FLR/03/23

Zadania

 • Udział w projekcie od fazy projektowania rozwiązania i decyzji dotyczących architektury do fazy implementacji rozwiązania;
 • Rozwój platformy do zarządzania incydentami i sytuacjami kryzysowymi (m.in. moduły do konfiguracji formularzy i checklist, moduł interaktywnych raportów sytuacji, moduł mobilny do zarządzania zdarzeniami);
 • Rozwój części front-endowej aplikacji z wykorzystaniem frameworka React oraz Java 17 w części backendowej (wiodąca w tej roli jest praca z front-endem);

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w roli developera;
 • Bardzo dobra znajomość React, Typescript;
 • Doświadczenie z Java, Redux, Material UI, Ionic;
 • Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań i tworzeniu architektury także microserwisowej i aplikacji webowych;
 • Doświadczenie w projektowaniu i implementacji wydajnych interfejsów użytkownika;
 • Zaawansowana znajomość obszaru procesów i zasad rozwoju oprogramowania (TDD, SOLID, wzorce projektowe);
 • Doświadczenie z głównymi bibliotekami i narzędziami z obszaru JAVA takimi jak Spring, Hibernate, Maven;
 • Doświadczenie z podstawowymi technologiami webowymi (HTML5, CSS) i bibliotekami/frameworkami z typowego zestawu rozwoju aplikacji webowych (React, Material UI, Ionic, node, yarn);
 • Doświadczenie z bazami danych z perspektywy rozwoju oprogramowania (relacyjne i NoSQL);
 • Doświadczenie z obszaru konteneryzacji, bezpieczeństwa, niezawodności, monitoringu;
 • Doświadczenie ze środowiskami IDE (np. Eclipse, Visual Studio, Webstorm) oraz narzędziami Jira, Git, Bitbucket, Jenkins;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca hybrydowa, mazowieckie
 • Miasto: Warszawa (praca hybrydowa)
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej producentem rozwiązań dla sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

DevOps Engineer

 

Nr ref. GD/07/23/GRDL

Zadania

 • Projektowanie, rozwój i utrzymanie złożonych i dużej skali rozwiązań CI/CD;
 • Praca z najnowszymi technologiami takimi jak: Linux, Docker, Kubernetes, Gradle, Jenkins, Groovy, Ansible, Maven, Java, Openshift, Grafana, Oracle, Elastic Search, Jira, Confluence
 • Utrzymanie infrastruktury CI/CD zgodnie z przyjętym SLA;
 • Uczestniczenie w projektowaniu i rozwoju wysokowydajnych, bezpiecznych oraz krytycznych systemów wykorzystywanych przez międzynarodowe banki z zastosowaniem najnowszych technologii;
 • Ciągle doskonalenie swoich umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
 • Standaryzacja i automatyzacja powtarzalnych zadań;
 • Rozwój nowych procesów i narządzi w celu ich optymalizacji;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT;
 • Doświadczenie z Gradle;
 • Conajmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność pracy w zespołach Scrum'owych, gdzie są wykorzystywane metodyki zwinne i procesy ciągłej integracji;
 • Znajomość technologii z obszaru rozwiązań integracji;
 • Umiejętność pracy w zespole i znajomość metodologii używanych do review kodu, automatyzacji testów, ciągłej integracji itp.
 • Znajomość następujących technologii: Linux, Docker, Kubernetes, Ansible, Maven, Jenkins, Java, Oracle;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i zadania;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w modelu hybrydowej (biuro w Warszawie i 2 dni w biurze w tygodniu);
 • Udział w wymagających projektach, których odbiorcami są największe banki w Europie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • Dodatkowa opieka medyczna;
 • Karta multisport;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej producentem rozwiązań dla sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Business Analyst

Nr ref GD/05/23-BA

Zadania

 • Współpraca z Klientem oraz Product Ownerem w celu określenia wymagań biznesowych oraz zaprojektowania rozwiązania z obszaru aplikacji bankowych oraz Customer experience (CX);
 • Tworzenie koncepcji i uszczegóławianie koncepcji funkcjonalnych aplikacji;
 • Uczestniczenie w warsztatach z potencjalnymi o obecnymi Klientami;
 • Projektowanie interfejsów użytkownika wielokanałowych rozwiązań oprogramowania;
 • Wsparcie zespołu developerskiego z perspektywy funkcjonalności rozwiązania przez cały proces rozwoju oprogramowania w oparciu o metodyki zwinne;

Wymagania

 • Wykształcenie z obszaru bankowości, finansów, ekonomii lub IT;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość zagadnień IT w obszarze aplikacji webowych;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz analityczne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Otwartość na okazjonalne podróże do Klientów w ramach UE;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w modelu pracy hybrydowej (biuro w Warszawie, 2 dni w biurze w tygodniu);
 • Udział w wymagających projektach, których odbiorcami są największe banki w Europie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • Dodatkowa opieka medyczna;
 • Karta multisport;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

W chwili obecnej, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej liderem na rynku, poszukujemy osoby na stanowisko:

Administrator Aplikacji

Nr ref.: GD/10/22/ADAP/WWA

Zadania

 • Administrowanie systemem autoryzującym płatności;
 • Bieżące zarządzanie bazami danych Microsoft SQL Server;
 • Analiza dostępności oraz pojemności aplikacji korzystających z zarządzanych baz danych;
 • Tworzenie kopii baz danych do celów deweloperskich oraz testowych;
 • Współpraca z zespołami projektowymi w zakresie rozwoju zarządzanych baz danych;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe;
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w administrowaniu aplikacjami działającymi w trybie ciągłym;
 • Doświadczenie w pracy z jednym z systemów autoryzacyjnych, np. Postillion, Base24-eps
 • Znajomość serwerowych systemów operacyjnych Microsoft
 • Praktyczne doświadczenie z narzędziami: Microsoft SQL Server, Reporting Services, Integration Services;
 • Znajomość języka T-SQL umożliwiająca tworzenie funkcji i procedur składowanych;
 • Wiedza z zakresu optymalizacji zapytań;
 • Znajomość zagadnień związanych z wymiarowaniem platformy dla baz danych oraz zapewnianiem wysokiej dostępności;
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • Mile widziana znajomość obszaru płatności kartowych;

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Szereg benefitów w postaci np. Karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca w modelu hybrydowym;
 • Dyżury 7 dni w miesiącu dodatkowo płatne;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy softwareowej, producenta rozwiązań dla sektora bankowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Java Developer

 

Nr ref. GD/10/22/SJD

Zadania

 • Projektowanie i rozwój aplikacji webowych dedykowanych obszarowi bankowości (np. płatności globalne, bankowość korporacyjna, cyfrowy onboarding Klienta, panele do zarządzania itp.);
 • Dbałość o bezpieczeństwo oraz wydajność tworzonych aplikacji;
 • Pisanie testów automatycznych;
 • Udział w prototypowaniu rozwiązań i przekładaniu pomysłów w praktyczne rozwiązania oraz usprawnienia procesów w środowisku opartym o ISO;

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia komercyjnego w programowaniu w Java;
 • Doświadczenie w rozwoju backendu aplikacji i znajomości większości wymienionych technologii backendowych w oparciu o stack technologiczny używany w firmie: Spring, Hibernate, Jenkins, Docker, Kubernetes, Elastic Search, Kibana, Git, Flutter, React , TypeScript, Node.JS, FLutter;
 • Znajomość technologii front-endowych z wymienionego stacku technologicznego mile widziana;
 • Doświadczenie z procesami CI/CD;
 • Doświadczenie z Jenkins lub alternatywną technologią;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy w metodykach zwinnych np. SCRUM;

Klient oferuje:

 • Prace w modelu hybrydowym (2 dni w biurze w tygodniu);
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę lub b2b;
 • Pracę w projektach pełnych wyzwań w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwości rozwoju kariery zawodowej w wybranym przez siebie kierunku i uzależnioną od posiadanych umiejętności ( np. Architekt, Tech Lead, Security Expert, Technical Product Owner);
 • Przyjazną atmosferę w pracy;
 • Work-life balance;
 • Elastyczne godziny pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy softwareowej, producenta rozwiązań dla sektora bankowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Team Leader Zespołu DevOps

 

Nr ref. GD/10/22_TLDOP

Zadania

 • Zarządzanie zespołem 7-9 Inżynierów DevOps;
 • Praca z zespołem, który pracuje z technologiami takimi jak Linux, Kubernetes, Docker, Maven, Gradle, Git, Nexus, Java 8, Groovy, Ansible, Oracle, JMeter, Openshift, Azure, AWS;
 • Utrzymanie i rozwój infrastruktury firmy;

Wymagania

 • Poczucie odpowiedzialności i własności danego obszaru, skoncentrowanie na Kliencie i dbanie o szczegóły;
 • Dobre zrozumienie procesu rozwoju oprogramowania włączając w to buildy, testy i monitoring środowisk;
 • Rozumienie obszaru DevOps;
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku leaderskim;
 • Znajomość technologii i procesów stosowanych przez zespół DevOpsowy;
 • Mile widziane doświadczenie w roli DevOpsa, ale nie jest to element wymagany;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Udział w Interesujących i pełnych wyzwań projektach w sektorze finansowym;
 • Przyjazne, stabilne i niekorporacyjne środowisko;
 • Work-life balance;
 • Możliwości rozwoju oraz indywidualny plan szkoleniowy;
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę (jedyna możliwa forma współpracy);
 • Praca w modelu hybrydowym (2 dniu w tygodniu w biurze ustalone wspólnie z zespołem);
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy softwareowej, producenta rozwiązań dla sektora bankowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Team Leader Zespołu Rozwoju Oprogramowania

 

Nr ref. GD/10/22/TLSD

Zadania

 • Zarządzanie lokalnym zespołem rozwoju oprogramowania (ok. 7 osobowy zespół developerów i testerów);
 • Stosowanie zwinnych metod w celu osiągania jak najlepszych wyników pracy zespołu;
 • Zarządzanie i optymalizacja backlogu dla swojego zespołu;
 • Nadzorowanie przepływu zadań w Jira przy szacowaniu, rozwoju i dostarczaniu oprogramowania wytwarzanego przez zarządzany zespół;
 • Identyfikacja i zmniejszanie ryzyka na poziomie zespołu;
 • Nadzorowanie jakości historyjek rozwijanych przez zespół;
 • Uczestniczenie w telekonferencjach z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami;
 • Udział usprawnianiu procesów i implementacja tych usprawnień;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Min. 4 lata komercyjnego doświadczenia w sektorze IT (doświadczenie w kodowaniu będzie dodatkowym atutem);
 • Min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołami w projektach rozwoju oprogramowania;
 • Znajomość technologii (nie musi być praktyczne doświadczenie): Java, JavaScript, aplikacje webowe, bezpieczeństwo IT, bazy danych, Git, CI/CD, testowanie;
 • Umiejętność integracji zespołu i utrzymywanie przyjaznej atmosfery w pracy w celu realizacji wspólnych celów zespołu;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność przekazywania zwięzłych informacji zarządowi;
 • Zainteresowanie obszarem IT i SDLC;
 • Zainteresowanie tym jak dostarczone rozwiązania działają zarówno od strony technicznej jak i funkcjonalnej;
 • Proaktywność i ciągle dążenie do usprawnień;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego;

Klient oferuje:

 • Pracę w firmie z certyfikacją ISO z uznaną pozycją na rynku globalnym;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę i pakiet benefitów;
 • Pracę zdalną 3 dni w tygodniu i 2 dniu w biurze (dni ustalane z zespołem) i elastyczne godziny pracy;
 • Przyjazną atmosferę w pracy;
 • Możliwości rozwoju zawodowego;
 • Work-life balance;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Front-end Developer

 

Nr ref. GD/07/22/FRR

Zadania

 • Udział w rozwoju powłoki aplikacji z wykorzystaniem React.JS i TypeScript;
 • Udział w całości cyklu rozwoju oprogramowania: od analizy wymagań, przez projektowanie, implementację, fazę testów do fazy wdrożenia i utrzymania;
 • Wsparcie i doradzanie zespołowi w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie;
 • Ocena i udział w decyzjach dotyczących architektury rozwiązania;
 • Współpraca z technicznych i strategicznym product managementem;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w rozwoju części front-endowej aplikacji i bardzo dobra wiedza z zakresu React.JS i TypeScript;
 • Doświadczenie w rozwoju złożonych systemów rozproszonych w środowisku Linuxowym opartym o rozwiązania chmurowe lub podobne z naciskiem na dostępność systemów, bezpieczeństwo działania i bezpieczeństwo dostępności;
 • Bardzo dobra wiedza z obszaru frontendowej architektury aplikacji i programowania reaktywnego;
 • Doświadczenie z responsywnym designem, motywami i internacjonalizacją;
 • Doświadczenie z Git;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenie z Python, WebRTC,RabbitMQ, Kubernetes, OpenStack SIP lub IMS (IP Multimedia Subsystem);

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, firmy softwareowej, do projektu z obszaru bankowości poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Java Developer

Nr ref. SJDB/0922/GD/ZD

Zadania

 • Rozwój i utrzymanie modułów aplikacji z obszaru bankowości;
 • Odpowiedzialność za rozwój jednego lub więcej modułów aplikacji i uczestniczenie w rozwoju pozostałych modułów danej aplikacji;
 • Dostarczanie kodu poprzez udział w sprintach Scrumowych, włączając w to testy jednostkowe i integracyjne oraz tworzenie dokumentacji;
 • Updatowanie drużyny Scrumowej w codziennych spotkaniach Scrumowych;
 • Dostarczanie estymatów pracy w udoskonalaniu aplikacji;
 • Udzielanie informacji zwrotnej w retrospektywach;
 • Review kodu;
 • Wsparcie pozostałych członków druzyny Scrumowej;
 • Wsparcie w onboardingu nowych członków zespołu;
 • Praca z JAVA, Spring (Data, Security), Hibernate, SQL, PostgreSQL, Oracle, RabbitMQ, OpenAPI, Rest;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenie w roli developera Java z Java 8 lub wyższą wersją;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w sektorze bankowym/ finansowym;
 • Doświadczenie z większością z wymienionych technologii: Java, Spring (Data, Security), Hibernate, SQL, PostgreSQL, Oracle;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy w SCRUM;
 • Umiejętność pracy zdalnej;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Full Stack JAVA Developer

Zadania

 • Udział pracach zespołu SCRUM w rozwoju krytycznej aplikacji do zarządzania ruchem lotniczym;
 • Udział w tworzeniu architektury i projektowaniu aplikacji;
 • Development aplikacji zgodnie z przyjętymi procesami i standardami;
 • Rozwój wysokodostepnych serwisów Javowych oraz lekkich serwisów REST i AMQP (RabbitMQ), które używają CQL (Casandra) w celu przechowywania danych;
 • Tworzenie testów komponentów i testów jednostkowych;
 • Wsparcie zespołu QA w testowaniu i rozwoju testów automatycznych;
 • Tworzenie dokumentacji oraz wymagań;
 • Review kodu;
 • Praca z technologiami: JAVA 17, środowisko Linux (RHE), Docker, RabbitMQ, CQL (Cassandra), React, Jenkins, microserwisy/REST;
 • Rozwój mniejszych komponentów pisanych w GO i możliwość nauki tej technologii;

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia w programowaniu w JAVA;
 • Wiedza z obszaru OOP, wzorców projektowych oraz zasad SOLID;
 • Chęć pracy z czystym, testowanym jednostkowo i możliwym do utrzymania kodem;
 • Doświadczenie z SOA oraz microserwisami;
 • Doświadczenie z REST, brokerami wiadomości/AMQP, websocketami;
 • Doświadczenie z systemami rozproszonymi i rozumienie koncepcji (twierdzenie CAP, redundancja, wysoka dostępność, protokoły zgodności etc.);
 • Know-how z obszaru CI/CD;
 • Mile widziane doświadczenie z GO;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna, mazowieckie
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej producentem rozwiązań dla sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

DevOps Engineer

 

Nr ref. GD/01/21/DVPS/WAW

Zadania

 • Dostarczanie usług CI/CD wewnętrznym interesariuszom;
 • Praca z najnowszymi technologiami takimi jak: Linux, Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, Maven, Gradle, Java, Python, Openshift, Grafana, Oracle, Elastic Search, Jira, Confluence i inne
 • Utrzymanie infrastruktury CI/CD zgodnie z przyjętym SLA;
 • Uczestniczenie w projektowaniu i rozwoju wysokowydajnych, bezpiecznych oraz krytycznych systemów wykorzystywanych przez międzynarodowe banki z zastosowaniem najnowszych technologii;
 • Ciągle doskonalenie swoich umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
 • Wsparcie zespołu developmentu i zespołu sprzedaży;
 • Standaryzacji i automatyzacja powtarzalnych zadań;
 • Rozwój nowych procesów i narządzi w celu ich optymalizacji;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT;
 • Conajmniej 2 lata doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność pracy w zespołach Scrum'owych, gdzie są wykorzystywane metodyki zwinne i procesy ciągłej integracji;
 • Znajomość technologii z obszaru rozwiązań integracji;
 • Umiejętność pracy w zespole i znajomość metodologii używanych do review kodu, automatyzacji testów, ciągłej integracji itp.
 • Znajomość następujących technologii: Linux, Docker, Kubernetes, Ansible, Maven, Jenkins, Java, Oracle;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i zadania;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w modelu pracy zdalnej lub hybrydowej w zależności od preferencji (biuro w Warszawie);
 • Udział w wymagających projektach, których odbiorcami są największe banki w Europie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • Dodatkowa opieka medyczna;
 • Karta multisport;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

Android Developer

Nr ref. GD/ADR/0622

Zadania

 • Rozwój aplikacji mobilnej z obszaru private banking;
 • Rozwój licznych wtyczek w celu zapewnienia natywnych funkcji w aplikacji hybrydowej;
 • Wsparcie dedykowanego zespołu DevOps w celu poprawy i utrzymania potoków kompilacji Androida;
 • Określanie i implementacja nowych rozwiązań;
 • Odpowiedzialność za określanie rozwiązań technicznych wspólnie z zespołem;

Wymagania

 • Min. 3-5 lat doświadczenia w rozwoju aplikacji na platformę Android;
 • Bardzo dobra znajomość Kotlin;
 • Znajomość JavaScript;
 • Bardzo dobra znajomość podstaw programowania oraz znajomość wzorców architektury oraz koncepcji bezpieczeństwa;
 • Doświadczenie z Jira, Bitbucket, Confluence;
 • Doświadczenie z praktykami zwinnymi i procesami (np. Kanban, Scrum);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziana znajomość TypeScript, React, npm, lerna, Jenkins, Docker, Artifactory, Git;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

C++ Developer

Nr ref. GD/CP/R/0222

Zadania

 • Rozwój krytycznego systemu komunikacji w ramach danej organizacji w C++20;
 • Rozwój usług backendowych w danej aplikacji;
 • Udział w całości cyklu rozwoju oprogramowania: od analizy wymagań, przez projektowanie, implementację, fazę testów do fazy wdrożenia i utrzymania;
 • Ocena i udział w decyzjach dotyczących architektury rozwiązania;
 • Współpraca z technicznych i strategicznym product managementem;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT lub pokrewne;
 • Doświadczenie w rozwoju złożonych systemów rozproszonych w środowisku Linuxowym opartym o rozwiązania chmurowe lub podobne z naciskiem na dostępność systemów, bezpieczeństwo działania i bezpieczeństwo dostępności;
 • Bardzo dobra wiedza z obszaru zasad rozwoju oprogramowania;
 • Bardzo dobra wiedza z obszaru C++ i min. 4 lata komercyjnego programowania w tym języku;
 • Doświadczenie z Git;
 • Umiejętność pracy w metodykach zwinnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziana znajomość Kubernates, Docker, Jenkins oraz doświadczenie w pracy w metodyce SAFE;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

Full Stack Tech Lead

 

Nr ref. GD/FSTL/0322

Zadania

 • Udział pracach zespołu SCRUM w rozwoju krytycznej aplikacji do zarządzania ruchem lotniczym;
 • Udział w tworzeniu architektury i projektowaniu aplikacji;
 • Development aplikacji zgodnie z przyjętymi procesami i standardami;
 • Tworzenie testów kompotentów i testów jednostkowych;
 • Wsparcie zespołu QA w testowaniu i rozwoju testów automatycznych;
 • Tworzenie dokumentacji oraz wymagań;
 • Review kodu;
 • Praca z technologiami: JAVA 17, środowisko Linux (RHE), Docker, RabbitMQ, CQL (Cassandra), React, Jenkins, microserwisy/REST;

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia w programowaniu w JAVA;
 • Wiedza z obszaru OOP, wzorców projektowych oraz zasad SOLID;
 • Chęć pracy z czystym, testowanym jednostkowo i możliwym do utrzymania kodem;
 • Doświadczenie z SOA oraz microserwisami;
 • Doświadczenie z REST, brokerami wiadomości/AMQP, websocketami;
 • Doświadczenie z systemami rozproszonymi i rozumienie koncepcji (twierdzenie CAP, redundancja, wysoka dostępność, protokoły zgodności etc.);
 • Know-how z obszaru CI/CD;
 • Mile widziane doświadczenie z GO;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna, pomorskie
 • Miasto: Gdańsk/ praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy softwareowej, do zespołu rozwijającego aplikacje finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe, poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista Delphi

Nr ref. GD/03/22/DLPH

Zadania

 • Rozwój i utrzymanie aplikacji finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych;
 • Migracja kodu do nowszych wersji oraz optymalizacja rozwiązań bazodanowych;
 • Współpraca z zespołem programistów, analityków oraz testerów;
 • Projektowanie rozwiązań oraz realizacja wymagań biznesowych;
 • Udział w pełnym cyklu rozwoju oprogramowania zgodnie z metodyką SCRUM;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w projektowaniu i kodowaniu w Delphi zarówno w wersjach starszych jak i aktualnych (v. 7.0-10.2);
 • Znajomość relacyjnych bazami danych i SQL (Firebird, MSSQL);
 • Umiejętności analityczne i tworzenia złożonych wymagań biznesowych;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • Mile widziana znajomość FastReport, DevExpress, Remobject, UniDac, IB Objects, SQLDirect, Eldos ScureBlacbox oraz baz danych MSSQL, Firebird;
 • Mile widziana znajomość zagadnień z obszaru finansowo-księgowego;

Klient oferuje:

 • Elastyczną formę współpracy w zależności od preferencji (B2B lub UOP);
 • Praca w modelu hybrydowym lub praca zdalna z okazjonalnymi wizytami w biurze;
 • Szereg benefitów ( Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną,kartę lunchową);
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i certyfikacji;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Dużą swobodę oraz autonomię w podejmowaniu decyzji oraz wpływ na techniczny rozwój projektów;
 • Długofalową współpracę;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna, mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej producentem rozwiązań dla sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Service Manager

Nr ref.: GD/03/22/SLM/WAW

Zadania

 • Zarządzanie zespołem DevOps Inżynierów;
 • Zapewnienie dostępności usług i ich dostarczania zgodnie z oczekiwaniami w tym zarządzanie obszarem związanym z:
 • - przygotowaniem rozwiązań dla Klientów;
 • - zapewnieniem środowisk testowych;
 • - zapewnieniem wyników testów automatycznych;
 • - integracją zmian dostarczanych przez zespoły developerskie do wersji głównej;
 • - wykonywaniem testów wydajnościowych;
 • Utrzymanie systemów budowy oprogramowania;
 • Monitoring usług, reagowanie na sytuacje kryzysowe i ograniczanie negatywnego wpływu tych incydentów na Klienta wewnętrznego lub zewnętrznego;
 • Usprawnianie procesu pod kontem kosztów, jakości czy satysfakcji Klienta;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku managerskim, w roli Project lub Service Managera;
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Pozytywne nastawienie do pracy, otwartość oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność prowadzenia zespołu i umiejętności motywacyjne do współpracy pomiędzy różnymi zespołami w celu osiągnięcia wspólnego celu;
 • Bardzo dobra kompetencje komunikacyjne;
 • Zainteresowanie obszarem IT i znajomość procesów rozwoju oprogramowania, najlepszych praktyk oraz narzędzi;
 • Bardzo dobre zrozumienie obszaru ciągłej integracji i metodyk zwinnych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;

Mile widziane:

 • Mile widziana znajomości ITIL potwierdzona certyfikatami;
 • Mile widziana znajomość zagadnień z obszaru związanego z JAVA, Groovy, Jenkins, Maven, Gradle, Linux, Oracle;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w modelu hybrydowym po zakończeniu pandemii w wymiarze 60% pracy zdalnej:
 • Udział w wymagających projektach, których odbiorcami są największe banki w Europie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • Dodatkowa opieka medyczna;
 • Karta multisport;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

Product Owner

Nr ref. GD/PO/12/RMT

 

Zadania

 • Zarządzanie backlogiem produktu i priorytetami;
 • Uczestniczenie w rozwoju modułów mobilnych aplikacji z obszaru bankowości elektronicznej;
 • Współpraca z interesariuszami w celu identyfikacji i organizacji kolejnych kroków do kolejnej iteracji, włączając w to koordynację współzależności z innymi Product Ownerami;
 • Tworzenie koncepcji / epik i dzielenie na historyjki użytkownika;
 • Określanie kryteriów akceptacji według standardów firmy;
 • Akceptacja wyników prac projektów;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w projektach prowadzonych w metodykach zwinnych (SCRUM, SAFe);
 • Wykształcenie wyższe IT;
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz umiejętność zarządzania czasem;
 • Mile widziane certyfikaty lub szkolenia dotyczące roli Product Ownera lub metodyk zwinnych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego ze względu na anglojęzyczne środowisko pracy;
 • Umiejętność prezentacji;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej do projektu rozwoju aplikacji związanej z usługami na potrzeby call center, poszukujemy osoby na stanowisko:

.NET Developer

Nr ref. GD/11/21/NT

Zadania

 • Projektowanie i rozwój usług i aplikacji w zespole rozwijającym nowe komponenty i rozszerzania do obecnych komponentów;
 • Udział w pełnym cyklu rozwoju aplikacji w metodyce SCRUM od projektowania, rozwój po testowanie aplikacji z zespołem;
 • Aktywny udział w decyzjach dotyczących wyboru technologii, projektowania interfejsów czy usprawniania procesów;
 • Rozwój skalowalnych systemów dla wielu użytkowników;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w roli programisty .NET;
 • Doświadczenie z technologiami backendowymi (.NET, .NET Core, .NET Web API, ASP.NET MVC);
 • Znajomość technologii frontendowych (HTML:, TypeScript, JavaScript, Angular, WPF);
 • Znajomość technologii związanych z przetwarzaniem danych (SQL, T-SQL, modelowanie danych);
 • Znajomość zasad projektowania, standardów kodowania, SOLID, clean code, TDD, BDD);
 • Mile widziana znajomość IoC/ dependency injection;
 • Mile widziana znajomość brokerów wiadomości (RabbitMQ,/ActiveMQ);
 • Znajomość Jenkins, SVN/Git, Liquibase lub Ansible;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Product Owner/ UX Designer

Nr ref. GD/POX/10/21

Zadania

 • Prowadzenie prac w obszarze UX;
 • Koordynacja procesu researchu;
 • Organizacja warsztatów z interesariuszami i użytkownikami;
 • Zarządzanie kierunkiem doświadczeń użytkownika w projekcie;
 • Zarządzanie backlogiem produktu;
 • Priorytetyzowanie potrzeb i zadań;
 • Nadzorowanie faz rozwoju;
 • Pełnienie roli głównego łącznika pomiędzy interesariuszami i zespołem;
 • Ocena postępu prac projektowych przy każdej iteracji;
 • Przygotowywanie prezentacji interesariuszom;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w projektowaniu UX i doświadczeniu w prowadzenie czynności badawczych w tym zakresie;
 • Doświadczenie z pełnym cyklem rozwoju produktu, od rozwiązywania problemów do projektu graficznego ze szczególnym uwzględnieniem części UX;
 • Doświadczenie z jakościowymi metodami researchu;
 • Umiejętność tworzenia i aktualizacji makiet i prototypów z wykorzystaniem narzędzia Figma;
 • Rozwinięte umiejętności w zakresie UI w celu tworzenia projektów końcowych;
 • Znajomość metodyki SCRUM oraz metodologii Lean UX;
 • Zrozumienie ilościowych metod badawczych i podstaw statystyki;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność prezentacji;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

DevOps Engineer

Nr ref. GD/08/21/RMT

Zadania

 • Usprawnianie procesów CI/CD z użyciem Jenkinsa;
 • Zarządzanie i administracja MacMinis używanych jako nody Jenkinsa dla buildów iOS (wastwa usług);
 • Zarządzanie i administracja narzędziami wspierającymi developerów takimi jak Artifactory, BitBucket, SonarQube;
 • Budowanie i poprawa infrastruktury dotyczącej monitorowanie i alertów;
 • Poczucie bycia właścicielem strumieni iOS lub Android i udział w pełnych wyzwań projektach, w których możesz definiować kierunek technologiczny;

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomości obszaru automatyzacji CI/CD;
 • Znajomość narzędzi buildów iOS i MacOS;
 • Znajomość narzędzi buildów systemu Android będzie dodatkowym plusem;
 • Bardzo dobra znajomość zasad rozwoju oprogramowania i znajomość wzorców projektowych i zagadnień bezpieczeństwa;
 • Bardzo dobra znajomość technologii: Artifactory, Jenkins, Docker, Git;
 • Znajomość Bash, Groovy, Python, JavaScript;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość: AzureCloud, Openshift Kubernetes, baz danych, SonarQube, BitBucket, Gitlab, Ansible, Rancher, ArgoCD, HashiCorp;
 • Znajomość narzędzi do monitorowania i alterów takich jak Prometheus lub Grafana będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie z Jira, BitBucket, Confluence;
 • Umiejętność pracy w metodykach zwinnych;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Dla jednego z naszych Klientów, będącego międzynarodową firmą software’ową, tworzącą rozwiązania głównie dla sektora finansowego, poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko:

Web Developer

Nr ref.: PM/08/21/WDR

Zadania

 • Tworzenie powłoki aplikacji i powiązanych mikrofrontendów
 • Udział we wszystkich fazach cyklu życia oprogramowania, od inżynierii wymagań, projektowania, wdrażania po testowanie i konserwację
 • Podejmowanie decyzji dotyczących architektury systemu
 • Koordynacja z ekspertami UX
 • Współpraca z międzynarodowymi zespołami projektowymi oraz technicznym product managementem

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku informatycznym bądź pokrewnym
 • Doświadczenie w rozwoju złożonych systemów oprogramowania rozproszonego w środowisku podobnym do chmury opartej na Linux'ie
 • Min. 3 lata doświadczenia komercyjnego w pracy z React oraz TypeScript
 • Szczegółowa znajomość architektury oprogramowania frontendowego i programowania reaktywnego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • Doświadczenie z Python, WebRTC, Cassandra, RabbitMQ, Kubernetes i OpenStack, SIP i IMS (IP Multimedia Subsystem)

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy w 100% zdalnie
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej wiodącym  dostawcą rozwiązań dla sektora bankowego poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Front- End Developer (React)

Nr ref. PM/08/21/SFD/WAW

Zadania

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanych i responsywnych graficznych interfejsów użytkownika używanych z aplikacjami webowymi dużej skali;
 • Współpraca z Product Ownerami przy dostarczaniu oprogramowania zgodnego z oczekiwaniami użytkowników końcowych
 • Tworzenie prototypów nowych rozwiązań i epik
 • Używanie i rozwijanie frameworków front-endowych
 • Udział w szkoleniach w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników jakościowych i wydajnościowych;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT lub pokrewne;
 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku Front-End Developera;
 • Komercyjne doświadczenie z wykorzystaniem języka JavaScript oraz framework'a React.js
 • Dobre rozumienie aspektów związanych z projektowaniem aplikacji responsywnych oraz UX (doświadczenie w projektowaniu UX NIE jest wymagane);
 • Kreatywność i umiejętność proponowania własnych rozwiązań;
 • Umiejętność pracy w zespole SCRUMowym wykorzystującym metodyki zwinne i proces ciągłego dostarczania;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Stabilną pracę w firmie będącej jednym z wiodących dostawców rozwiązań dla sektora finansowego;
 • Pracę w doświadczonym zespołe Scrumowym składającym się z doświadczonych inżynierów oprogramowania, od których masz możliwość nauki tworzenia bardzo dobrej jakości kodu źródłowego;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę i dodatkowe benefity (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, szkolenia, spotkania integracyjne);
 • Możliwość pracy w projektach realizowanych dla największych międzynarodowych firm z sektora finansowego przy rozwoju zaawansowanych technologicznie rozwiązań;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

Test  Engineer

Nr ref. GD/TE/R/0721

Zadania

 • Udział w projekcie rozwoju aplikacji webowej z obszaru finansów;
 • Testowanie części UX oraz API;
 • Tworzenie i wykonywanie scenariuszy testowych oraz raportów testów;
 • Automatyzacja testów;
 • Deployment nowych środowisk i aktualizacje istniejących środowisk;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w testowaniu aplikacji webowych;
 • Doświadczenie w automatyzacji testów;
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy testowych;
 • Doświadczenie w testowaniu części UX oraz API aplikacji;
 • Znajomość narzędzi do testowania (Postman, Swagger, JMeter);
 • Znajomość różnego rodzaju testów (regresji, wydajnościowych, E2E);
 • Znajomość Jira, Git, Confluence;
 • Umiejętność pracy w metodykach zwinnych;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
 • Karta sportowa oraz prywatna opieka medyczna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

QA  Engineer

Nr ref. GD/QA/R/0721

Zadania

 • Udział w projekcie rozwoju aplikacji webowej z obszaru logistyki;
 • Testowanie części frontendowej oraz API;
 • Tworzenie i wykonywanie scenariuszy testowych;
 • Automatyzacja testów E2E z wykorzystaniem Protractor lub Selenium;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w testowaniu aplikacji webowych;
 • Doświadczenie w automatyzacji testów;
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy testowych;
 • Doświadczenie w testowaniu części frontendowej oraz API aplikacji
 • Doświadczenie w testach eksploracyjnych;
 • Znajomość narzędzi do automatyzacji (Protractor, Selenium lub podobnych);
 • Znajomość Jira, Git, Confluence, Jenkins;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
 • Karta sportowa oraz prywatna opieka medyczna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy IT realizującej projekty IT dla wiodących firm z sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

Full Stack Java Developer

Nr ref. GD/FSTJ/07/21

Zadania

 • Rozwój aplikacji webowej do zarządzania sytuacjami kryzysowymi;
 • Udział w tworzeniu architektury rozwiązania oraz projektowaniu aplikacji;
 • Praca w projekcie w oparciu o metodologię SCRUM;
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji w JAVA, JavaSript lub TypeScript;
 • Doświadczenie w projektowaniu aplikacji z wykorzystaniem microserwisów oraz udział w tworzeniu architektury aplikacji;
 • Doświadczenie w projektowaniu oraz tworzeniu interfejsów użytkownika;
 • Wiedza z obszaru procesu oraz zasad rozwoju oprogramowania (SOLID, TDD, wzorce architektoniczne);
 • Doświadczenie w pracy z popularnymi bibliotekami i narzędziami JAVA (Spring, Hibernate, Maven);
 • Doświadczenie z technologiami webowymi (HTML5, CSS3) i bibliotekami (np. React, Material UI, Ionic, yarn);
 • Doświadczenie z relacyjnymi i NoSQLowymi bazami danych oraz wzorcami bazodanowymi ( np. CAP Theorem, CQRS);
 • Doświadczenie w obszarze konteneryzacji, bezpieczeństwa (IAM) oraz monitoringu;
 • Znajomość Jira, Git, Bitbucket, Jenkins;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Praca w międzynarodowym środowisku w projektach pełnych wyzwań;
 • Forma współpracy uzależniona od preferencji kandydata (b2b lub UoP);
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna;
 • Karta sportowa oraz prywatna opieka medyczna;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Dla jednego z naszych Klientów, będącego międzynarodową firmą software’ową, tworzącą rozwiązania głównie dla sektora finansowego, poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko:

Software Engineer (R&D)

Nr ref.: PM/07/21/SEPZ

Zadania

 • Tworzenie skalowalnych aplikacji w obszarze rozwiązań płatniczych
 • Projektowanie oraz budowa stack’u technologicznego
 • Rozwiązywanie problematycznych kwestii
 • Prowadzenie badań pod kątem wprowadzania nowych funkcji oraz technologii, w celu opracowania zaawansowanych aplikacji
 • Raportowanie postępów

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia w roli .Net Developera
 • Biegła znajomość platformy .Net Core/.Net Framework
 • Doświadczenie z frameworkiem AngularJS
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Praktyczne doświadczenie z Microsoft Visual Studio
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Umiejętność tworzenia serwisów REST’owych
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami Atlassian Suite (Confluence, JIRA, BitBucket)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie z: Docker, Kubernetes , Cloud (Azure) experience , Jenkins

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy w 100% zdalnie
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Dla jednego z naszych Klientów, będącego międzynarodową firmą software’ową, tworzącą rozwiązania głównie dla sektora finansowego, poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko:

Senior Software Engineer (R&D)

Nr ref.: PM/07/21/PZ/SSE

Zadania

 • Tworzenie skalowalnych aplikacji w obszarze rozwiązań płatniczych
 • Projektowanie oraz budowa stack’u technologicznego
 • Rozwiązywanie problematycznych kwestii
 • Prowadzenie badań pod kątem wprowadzania nowych funkcji oraz technologii, w celu opracowania zaawansowanych aplikacji
 • Raportowanie postępów

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia w roli .Net Developera
 • Biegła znajomość platformy .Net Core/.Net Framework
 • Doświadczenie z frameworkiem AngularJS
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Praktyczne doświadczenie z Microsoft Visual Studio
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Umiejętność tworzenia serwisów REST’owych
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami Atlassian Suite (Confluence, JIRA, BitBucket)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z takimi technologiami jak:Docker, Kubernetes , Cloud (Azure), Jenkins
 • Umiejętność integracji systemów

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy w 100% zdalnie
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej realizującej projekty w obszarze finansów i automotive, będącej jednym z leaderów w swoim sektorze, poszukujemy osoby na stanowisko:

Tech Lead (Java+oAuth)

Nr ref. PM/07/21/PZJO

Zadania

 • Projektowanie i rozwój aplikacji webowej z obszaru fintech;
 • Rozwój funkcjonalności związanych z autoryzacja i autentykacją OAuth 2.0, SAML and OpenID Connect;
 • Rozwój systemu uwierzytelniania dwupoziomowego takiego jak kody QR, sms, crono image, pushTAN;

Wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku Tech Leadera;
 • Doświadczenie w rozwoju aplikacji webowych;
 • Bardzo dobra znajomość Java oraz Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA;
 • Znajomość narzędzi do autentykacji i autoryzacji (preferowana znajomość OAuth 2.0, SAML, OpenID Connect;
 • Znajomość narzędzi CI/CD (np. Jenkins);
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziana znajomość Gradle, zagadnień SingleSignOn, wielopoziomowego uwierzytelniania, JWT, Docker, Kubernetes, Helm Charts, Liquibase, Rest, RestAssured
 • Dodatkowym atutem będzie Kafka, ActiveMQ, JavaScript, ReactJS;

Klient oferuje:

 • Długofalową współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę b2b w zależności od preferencji kandydata;
 • Udział w rozwojowych projektach przy użyciu nowoczesnych technologii;
 • Pracę w międzynarodowej organizacji o stabilnej pozycji na rynku;
 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne, grupowe ubezpieczenie na życie oraz karta Multisport;
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie oraz możliwości rozwoju i szkoleń;
 • Możliwość pracy zdalnej;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie
 • Miasto: Poznań, Gdańsk, Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Front-End Developer (Angular)

Nr ref.: PM/06/21/FDA/PGW

Zadania

 • Tworzenie nowopowstającej aplikacji w rozbudowanej domenie;
 • Analiza zgodności oprogramowania względem dokumentacji technicznej;
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum.

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia projektowego z językiem JavaScript oraz TypeScript;
 • Bardzo dobra znajomość frameworka Angular 2+;
 • Doświadczenie w pracy z bibliotekami NgRx;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne rozumienie dokumentacji.

Mile widziane:

 • Znajomość podejścia Micro Frontends.

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Możliwość pracy stacjonarnej w wybranym oddziale firmy: Poznań, Gdańsk, Warszawa (z corem zespołu zlokalizowanym w Poznaniu);
 • Możliwość pracy zdalnej w wymiarze 100%;
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa);
 • Elastyczne godziny pracy.
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Warszawa/ Praca zdalna
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

W obecnej chwili, dla jednego z naszych Klientów, poszukujemy osoby na stanowisko:

Service Desk Agent

Nr ref. GD/0521/SDA/WAW

Zadania

 • Wsparcia techniczne na zasadzie 1szej linii wsparcia użytkowników końcowych dla jednej z aplikacji używanych w firmie i testowanie nowych funkcjonalności w przypadku upgrade’ów aplikacji;
 • Uzupełnianie danych na stronie internetowej;
 • Resetowanie haseł użytkowników;
 • Wsparcie przy kampaniach promocyjnych, sesjach informacyjnych;
 • Wsparcie przy organizowaniu szkoleń użytkowników oraz spotkań;
 • Tworzenie raportów;

Wymagania

 • Min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w obsłudze Klienta;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excell, PowerPoint) and umiejętność pracy z systemami elektronicznymi i bazami danych;
 • Umiejętność analizowania danych oraz pisania raportów w języku angielskim;
 • Doświadczenie z zadaniami związanymi z zarządzaniem biurem np. utrzymania efektywnego zarządzania dokumentami;
 • Rozwinięte kompetencje interpersonalne, komunikatywność oraz kompetencje związane z obsługą Klienta w języku angielskim;
 • Umiejętność pracy zdalnej oraz pracy poprzez komunikatory online’owe;
 • Inicjatywa w działaniu i umiejętność samodzielnej pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz w razie konieczności praca poza standardowymi godzinami, aby sprostać narzuconym deadline’om;
 • Umiejętność dobrej organizacji własnej pracy;
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • Status studenta;

Klient oferuje:

 • Współpracę na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło lub b2b w niepełnym wymiarze godzin (3/8 etatu);
 • Pracę zdalną;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Udział w ciekawych inicjatywach i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, realizującej projekty głównie dla sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

.Net Developer (praca zdalna)

 Nr ref.: PM/06/21/ZDAL

Zadania

 • Projektowanie i programowanie usług i aplikacji w zespole rozwoju produktu oraz ich testowanie
 • Aktywny udział w decyzjach dotyczących używanej technologii i wewnętrznych procesach doskonalenia
 • Rozwój wysoce skalowalnych systemów dla wielu użytkowników (przetwarzanie równoległe, wysokie wykorzystanie systemu)

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia jako .Net Developer
 • Zainteresowanie nowoczesnymi frameworkami, narzędziami i bibliotekami
 • Praktyczne doświadczenie z takimi technologiami jak: .Net Core, .Net Web API, ASP.Net MVC
 • Znajomość technologii front-endowych takich jak: HTML / CSS, TypeScript, JavaScript, Angular
 • Wiedza z zakresu języka SQL oraz modelowania danych
 • Znajomość zasad projektowania, standardów kodowania, SOLID, clean code, TDD, BDD itp.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację – praca w zespole międzynarodowym

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zakresie IoC frameworks
 • Doświadczenie z systemami przesyłania wiadomości (np. ActiveMQ, RabbitMQ)
 • Doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania w usługach IIS lub podobnych
 • Doświadczenie z pakietami NuGet, takimi jak Dapper, Newtonsoft Json, Autofac oraz narzędziami: Jenkins, SVN / Git, Liquibase i Ansible

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport
 • Elastyczne godziny pracy
 • Lekcje Business English (w godzinach pracy)
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna, mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref.: PM/06/21/DD/ZDAL

Zadania

 • Tworzenie od podstaw aplikacji w rozbudowanej domenie;
 • Analiza zgodności oprogramowania względem dokumentacji technicznej;
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum.

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia projektowego w roli .Net Developera;
 • Bardzo dobra znajomość framework'a .Net Core;
 • Doświadczenie z Domain Driven Desing;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne rozumienie dokumentacji.

Mile widziane:

 • Doświadczenie z takimi technologiami jak: nHibernate, xUnit, RabbitMq

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Możliwość pracy zdalnej w wymiarze 100%;
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa);
 • Elastyczne godziny pracy.
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy softwareowej tworzącej rozwiązania dla sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

IT Project Manager

Nr ref. GD/05/21/PM/Waw

Zadania

 • Zarządzanie projektami IT średniej i dużej wielkości realizowanych dla międzynarodowych banków od określenia zakresu projektu, harmonogram oraz kosztów po implementację rozwiązania na środowisko Klienta;
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy projektu;
 • Zarządzanie i ograniczanie możliwych ryzyk w projekcie;
 • Raportowanie postępu prac do kadry zarządzającej;
 • Zarządzanie zespołem projektowym;
 • Koordynacja zadań różnych zespołów projektowych w ramach organizacji;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenie w roli Project Managera przy realizacji projektów IT z obszaru rozwoju oprogramowania;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Umiejętność zarządzania zespołami i motywowania do współpracy z innymi zespołami wewnątrz organizacji;
 • Pozytywne nastawianie i umiejętność rozwiazywania problemów;
 • Zorientowanie na Klienta;
 • Zainteresowanie obszarem IT i znajomość procesów rozwoju oprogramowania, najlepszymi praktykami i narzędziami;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Długofalową współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne i pakiet Multisport;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Udział w prestiżowych projektach dla wiodących banków w Europie;
 • Pracę zdalną w 100% w czasie pandemii i pracę częściowo zdalną po pandemii;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, innowacyjnej firmy softwareowej realizującej projekty z obszaru sztucznej inteligencji dla firm z sektora medycznego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Java Fullstack Developer

Nr ref.: (PM/05/21/SFS)

Zadania

 • Realizacja projektów w ramach metodyki Scrum – projektowanie, rozwój i implementacja rozwiązań z obszaru IoT dla branży medycznej
 • Praca w oparciu o najnowsze technologie JavaScript oraz Java
 • Dostarczenie rozwiązania uwzględniając odpowiedni poziom jakości jak i tworzenie dokumentacji technicznej
 • Ścisła współpraca z członkami zespołu R&D oraz śledzenie nowości na rynku jeśli chodzi o technologie

Wymagania

 • Min.5-letnie doświadczenie jako Java Developer
 • Znajomość technologii JavaScript i TypeScript oraz wiedza z zakresu tworzenia części back-end’owej (Java,Spring)
 • Praktyczne doświadczenie projektowe z wykorzystaniem przynajmniej jednego z frameworków: Angular 2+, React.js
 • Dobra znajomość j. angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami chmurowymi: AWS (preferowane), Azure
 • Zainteresowanie nowinkami technologicznymi

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w ramach innowacyjnych i różnorodnych projektów –umowa B2B
 • Możliwość pracy w 100% zdalnej po okresie 5-dniowego szkolenia we Wrocławiu
 • Prace projektowe w oparciu o nowoczesne technologie
 • Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta multisport, zajęcia z j. angielskiego, pakiet szkoleń
 • 4 godziny w ciągu tygodnia na własny rozwój wiedzy technicznej oraz śledzenie trendów na rynku technologii
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy tworzącej rozwiązania softwareowe dla Klientów z sektora usług profesjonalnych, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

IT Infrastructure & Operations Analyst

Nr Ref. GD/04/21/InfrAn/Waw

Zadania

 • Administracja środowiskami wysokiej dostępności i środowiskami produkcyjnymi z naciskiem na środowiska Linuxowe;
 • Administracja systemami IT na poziomie elementów fizycznych (serwery, macierze);
 • Hardening systemów;
 • Analiza i proaktywne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów;
 • Utrzymanie systemów chmurowych na różnych platformach i w różnych konfiguracjach;
 • Udział we wdrażaniu nowych technologii i rozwiązań;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej;

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomość systemów Linux (np. Debian. Ubuntu, CentOS, RHEL);
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia komercyjnego w administracji systemami Linux;
 • Doświadczenie z wirtualizacją (VMWare);
 • Doświadczenie w administracji systemami wysokiej dostępności;
 • Doświadczenie w administracji serwerami WWW (Apache, Nginx);
 • Znajomość zagadnień z obszaru load balancingu;
 • Wiedza z obszaru kontenaryzacji (Docker, Kubernetes);
 • Znajomość narzędzi do zarządzania konfiguracją (Ansible);
 • Znajomość rozwiązań chmurowych (AWS/Azure, GCP);
 • Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu i umowę o pracę lub b2b w zależności od preferencji;
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa);
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość pracy zdalnej;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Wrocław
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, innowacyjnej firmy softwareowej realizującej projekty z obszaru sztucznej inteligencji dla firm z sektora medycznego, poszukujemy osoby na stanowisko:

DevOps Engineer

Nr ref. GD/04/21/DVP/WRC

 

Zadania

 • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury IT opartej o rozwiązania chmurowe (AWS);
 • Realizacja procesów DevOps w ramach architektury usług, projektowania i developmentu;
 • Wsparcie zespołu developerskiego w rozwoju, deploymencie oraz zarządzania konfiguracją;
 • Monitorowanie przypisanych usług;
 • Utrzymanie odpowiedniej komunikacji z interesariuszami projektu i usług;
 • Poszerzanie wiedzy i śledzenie trendów w obszarze DevOps i implementacja najlepszych rozwiązań do infrastruktury firmy;

Wymagania

 • Doświadczenie w roli DevOps Inżyniera;
 • Min 3 lata doświadczenia w zarządzaniu systemami Linux;
 • Wiedza z obszaru bezpieczeństwa usług IT;
 • Doświadczenie z usługami chmurowymi (preferowana znajomość AWS);
 • Znajomość narządzi z obszaru CI/CD, automatyzacji i budowania aplikacji (np. Jenkins, Nexus);
 • Doświadczenie w konteneryzacji z wykorzystaniem Dockera i mile widziana znajomość Terraform, Cloudformation;
 • Co najmniej dobra znajomość j. angielskiego;

Klient oferuje:

 • Stałą współpracę w oparciu o umowę b2b;
 • Dodatkowa opieka medyczna;
 • Karta multisport;
 • Możliwość rozwoju i szkoleń;
 • Dedykowane kilka godzin w godzin w tygodniu na rozwój własny w ramach czasu pracy;
 • Praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, tworzącej rozwiązania IT klasy premium dla bankowości korporacyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Java Full Stack Developer

Nr ref.: PM/04/21/FSD/WWA

Zadania

 • Projektowanie i rozwijanie nowych funkcji w uznanych rozwiązaniach oprogramowania bankowości korporacyjnej
 • Usuwanie usterek w oprogramowaniu
 • Opracowywanie testów automatycznych
 • Wyjaśnianie wymagań z interesariuszami
 • Pisanie dokumentacji technicznej

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku o profilu informatycznym (bądź pokrewne)
 • Minimum 2 lata doświadczenia komercyjnego z wykorzystaniem języka Java oraz narzędzi takich jak Spring i Hibernate
 • Doświadczenie projektowe z wykorzystaniem języka JavaScript oraz z dowolnym z frameworków: React.js, Angular2+
 • Znajomość relacyjnych baz danych, preferowane Oracle
 • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca swobodną komunikację zarówno w mowie jak i piśmie

Mile widziane:

 • Doświadczenie z jak największą ilością podanych technologii: jQuery, JAX-RS, Apache-CXS, Bootstrap, CSS

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na podstawie Umowy o Pracę
 • Pracę nad wymagającymi, międzynarodowymi projektami realizowanymi dla sektora bankowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów, udogodnieniami na terenie biura jak i dodatkową premię roczną
 • Współpracę z zespołem nastawionym na stały rozwój swoich kompetencji technicznych
 • Pracę w miłej atmosferze jak i możliwości dzielenia się swoimi pomysłami i wiedzą
 • Dalsze możliwość rozwoju kariery zawodowej
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej tworzącej  rozwiązania m.in. dla branży wydawniczej, prawniczej oraz opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Java developer

Nr ref.: PM/02/21/JD/ZDL

Zadania

 • Rozwój Systemu Zarządzania Treścią (CMS) w oparciu o praktyki Continuous Integration i Continuous Deployment oraz adaptacja istniejącego oprogramowania
 • Ocena potrzeb i wymagań użytkowników oraz przekształcenie ich w szczegółowe specyfikacje i oprogramowanie
 • Projektowanie, rozwój oraz wdrażanie wysokiej jakości architektury z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • Analiza i poprawa wydajności systemów
 • Naprawa incydentów
 • Planowanie i raportowanie postępów zgodnie z Agile

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Java Developer
 • Praktyczne doświadczenie projektowe z wykorzystaniem Java 8, Spring, Hibernate
 • Doświadczenie w pracy z webserwisami REST
 • Znajomość narzędzi do testowania (JUnit, EasyMock, SoapUI)
 • Doświadczenie z Atlassian Stack (BitBucket, Confluence, JIRA, Bamboo)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.B2) – praca w zespole międzynarodowym

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z narzędziem Docker oraz Amazon ECS
 • Znajomość języka zapytań SPARQL

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w międzynarodowym zespole specjalistów
 • Możliwość pracy zdalnej w wymiarze 100%
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa)
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej tworzącej  rozwiązania m.in. dla branży wydawniczej, prawniczej oraz opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

UX/UI Designer

Nr ref.: PM/02/21/UXUI/ZDL

Zadania

 • Udział w tworzeniu rozbudowanej platformy produktowej, zintegrowanej z platformami badawczymi
 • Przekładanie wymagań produktowych na wymagania projektowe, tworzenie portfolio produktów dla działu prawnego i regulacyjnego, wdrażanie swoich pomysłów
 • Inicjowanie rozwoju nowych komponentów w systemie do projektowania
 • Ścisła współpraca z członkami zespołu UX, programistami oraz interesariuszami
 • Praca w zespole Scrum’owym

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe, najlepiej z zakresu projektowania graficznego lub kierunków pokrewnych
 • Praktyczne doświadczenie z systemami do projektowania oraz umiejętność tworzenia wzorców UX
 • Znajomość oprogramowania do projektowania, takiego jak Sketch, InVision, Abstract i Adobe Creative Suite
 • Podstawowa wiedza z zakresu HTML 5 oraz CSS 3
 • Portfolio online
 • Znajomość zasad Lean Product oraz Lean UX
 • Dobrze ugruntowana wiedza z zakresu typografii, koloru, zasad projektowania layout’u
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację – praca w zespole międzynarodowym

Mile widziane:

 • Posiadanie udokumentowanych prac projektowych dla rozbudowanych aplikacji webowych będzie dużym plusem

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę w międzynarodowym zespole specjalistów
 • Możliwość pracy zdalnej w wymiarze 100%
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa)
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, realizującej projekty głównie dla sektora finansowego oraz automotive, poszukujemy osoby na stanowisko:

 .Net/ SQL Developer (praca zdalna)

Nr ref.: PM/01/21/.NS/ZDAL

Zadania

 • Projektowanie i zarządzanie bazami danych oraz ciągły ich ciągły rozwój i optymalizacja
 • Projektowanie i programowanie replikowanych, wysoce dostępnych środowisk z SQL Server i .Net
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych, migracje, dostrajanie wydajności
 • Projektowanie, rozwój, testowanie w zespole
 • Aktywny udział w decyzjach dotyczących używanej technologii i wewnętrznych procesach doskonalenia

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia jako .Net Developer lub Developer baz danych SQL
 • Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych i modelowania domen
 • Doskonała znajomość języka SQL i T-SQL oraz doświadczenie z MS SQL Server 2012+
 • Doświadczenie w programowaniu w języku C# na platformie .Net
 • Dobra znajomość języka angielskiego- praca w zespole międzynarodowym

Mile widziane:

 • Znajomość funkcji dodanych ostatnio do serwerów MS SQL (np. Hekaton, indeksy magazynu kolumn, typ danych JSON, obsługa uczenia maszynowego)
 • Doświadczenie z paradygmatem i implementacją baz danych NoSQL (np. Apache Cassandra, Mongo DB, Redis, Neo4J)
 • Doświadczenie w analizowaniu złożonych danych oraz ich przetwarzaniu i wizualizacji za pomocą SQL lub innych frameworków (np. Tableau, QlikView, MS Power BI)

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport
 • Elastyczne godziny pracy
 • Lekcje Business English (w godzinach pracy)
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Sprzedaż

W obecnej chwili dla naszego Klienta, jednego z integratorów specjalizującego się w obszarach zarządzania usługami wg ITIL®, transformacji cyfrowej, rozwoju aplikacji oraz automatyzacji procesów , poszukujemy osoby na stanowisko:

Account Manager

Nr ref. GD/01/21/AM/WAW

Zadania

 • Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów;
 • Aktywna sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Firmę w obszarze Service Management, Digital Transformation, Automation;
 • Utrzymywanie relacji handlowych z Klientami Firmy z naciskiem na sektory finansów, ubezpieczeń, przemysłu oraz handlu;
 • Udział i prowadzenie spotkań handlowych;
 • Przygotowywanie ofert i prezentacji handlowych;
 • Udział w negocjacjach;
 • Kontakt z producentami i dostawcami;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w sprzedaży;
 • Kreatywność, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Komunikatywność, umiejętność nawiązywania dobrych relacji z Klientami;
 • Pozytywne nastawienie, zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z ofertą firmy;
 • Prawo jazdy kat. B.

Klient oferuje:

 • Stabilne warunki zatrudnienia. atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy i pakiety socjalne;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, osobistego, społecznego – szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Ciekawą pracę w przyjaznej firmie, rozwijającej nowe kompetencje na rynku;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej, producenta rozwiązań dla sektora bankowego, poszukujemy osoby ma stanowisko:

 

Tester Manualny

Nr ref. GD/TM/11/20/WAW

Zadania

 • Przygotowywanie planów testów i scenariuszy testowych zgodnie z wymaganiami projektowymi;
 • Analiza wpływu zmian w celu oceny ryzyka regresji i minimalizowanie tego ryzyka z pomocą odpowiednich testów;
 • Wykonywanie testów z perspektywy użytkownika końcowego;
 • Wsparcie procesu wyjaśniania wymagań funkcjonalnych;
 • Dokumentowanie wyników testów;
 • Aktualizowanie dokumentacji funkcjonalnej;
 • Wsparcie zespołu projektowego;

Wymagania

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w testowaniu aplikacji webowych;
 • Wykształcenie wyższe, preferowanie wykształcenie IT lub pokrewne;
 • Umiejętności analityczne i poczucie odpowiedzialności za część projektu, którego będzie dotyczyć praca;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Otwartość i pozytywne nastawienie;
 • Mile widziana znajomość Jira, Confluence, Jenkins, XRay;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego;

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Pakiet benefitów;
 • Wykorzystywanie nowych technologii w codziennej pracy;
 • Pracę w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej wiodącym  dostawcą rozwiązań dla sektora bankowego poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Java Full Stack Developer

Nr ref. PM/12/20/FSD/WAW

Zadania

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanych i responsywnych graficznych interfejsów użytkownika używanych z aplikacjami webowymi dużej skali;
 • Współpraca z Product Ownerami przy dostarczaniu oprogramowania zgodnego z oczekiwaniami użytkowników końcowych;
 • Współpraca przy tworzeniu prototypów nowych rozwiązań ;
 • Używanie i rozwijanie frameworków front-endowych;
 • Współpraca z doświadczonymi członkami zespołu projektowego, którzy będą prowadzić Cię przez rozwój obecnego i przyszłych produktów;
 • Udział w udoskonalaniu narzędzi i procesów;
 • Udział w szkoleniach w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników jakościowych i wydajnościowych;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT lub pokrewne;
 • Min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna znajomość technologii: JSF, JavaScript, CSS, Bootstrap, JQuery;
 • Doświadczenie w rozwoju części backendowej aplikacji w Java z praktyczną znajomością JEE, Spring, Hibernate;
 • Dobre rozumienie aspektów związanych z projektowaniem aplikacji responsywnych oraz UX (doświadczenie w projektowaniu UX NIE jest wymagane);
 • Kreatywność i umiejętność proponowania własnych rozwiązań;
 • Umiejętność pracy w zespole SCRUMowym wykorzystującym metodyki zwinne i proces ciągłego dostarczania;
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;

Klient oferuje:

 • Stabilną pracę w firmie będącej jednym z wiodących dostawców rozwiązań dla sektora finansowego;
 • Pracę w doświadczonym zespołe Scrumowym składającym się z doświadczonych inżynierów oprogramowania, od których masz możliwość nauki tworzenia bardzo dobrej jakości kodu źródłowego;
 • Rozwój zawodowy i pracę przy zaawansowanych nowych technologiami;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę i dodatkowe benefity (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, szkolenia, spotkania integracyjne);
 • Możliwość pracy w projektach realizowanych dla największych międzynarodowych firm z sektora finansowego przy rozwoju zaawansowanych technologicznie rozwiązań;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej

tworzącej rozwiązania dla największych instytucji finansowych,

poszukujemy osoby na stanowisko:

QA Analyst

                                                                                                             Nr ref.: PM/11/20/WAW/QA

Zadania

 • Udział w projektach rozwoju oprogramowania dla sektora finansowego;
 • Tworzenie scenariuszy testowych i egzekucja testów manualnych (funkcjonalne, UAT);
 • Udział w procesie definiowania i doprecyzowania wymagań dla nowych funkcjonalności i nowych produktów;
 • Udział w procesie dokumentowania wymagań;
 • Współpraca w Product Ownerami przy rozwoju produktu spełniającego oczekiwania użytkowników końcowych;
 • Współpraca z zespołami developerskimi;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (samodzielny specjalista);
 • Doświadczenie w testowaniu aplikacji webowych oraz ich wersji na urządzenia mobilne;
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy testowych;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne ze względu na kontakt z Klientem;
 • Dobre rozumienie zagadnień dotyczących wymagań funkcjonalnych i nie funkcjonalnych;
 • Wiedza z obszaru nowoczesnych technologii stosowanych w rozwiązaniach softwareowych bazujących na systemach zintegrowanych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • Inicjatywa w działaniu;
 • Doświadczenie w pracy w projektach realizowanych w metodyce SCRUM będzie dodatkowym atutem;

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie – umowa o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów;
 • Praca w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium;
 • Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy i elastyczne godziny pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej, producenta rozwiązań dla sektora bankowego, poszukujemy osoby ma stanowisko:

Tech Leader

Nr ref.: PM/10/20/TL/WWA

Zadania

 • Zarządzanie zespołem programistycznym (do 10 osób)
 • Nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie działań mających na celu naprawę pojawiających się błędów
 • Zbieranie wymagań oraz ich objaśnianie
 • Przeprowadzanie przeglądów kodu
 • Branie udziału w wideokonferencjach z interesariuszami
 • Identyfikowanie oraz ograniczanie ryzyka

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku technicznym (preferowana informatyka)
 • Min. 4 lata doświadczenia w pracy na stanowiskach IT
 • Min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem programistycznym
 • Dobrze ugruntowana wiedza techniczna z zakresu programowania (Java, Spring), umożliwiająca prowadzenie merytorycznych dyskusji z developerami na temat tworzonych rozwiązań
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętność rozwiązywania problemów
 • Poczucie odpowiedzialności za prace zespołu projektowego
 • Zdolność do zwięzłego prezentowania statusu projektu kadrze kierowniczej
 • Zainteresowanie informatyką, znajomość procesów tworzenia oprogramowania, najlepszych praktyk, technik i narzędzi
 • Orientacja na Klienta
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)

Mile widziane:

 • Znajomość języka niemieckiego
 • Znajomość technologii / narzędzi: Hibernate, JSF, jQuery, Bootstrap, Maven, GIT

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pakiet benefitów
 • Wykorzystywanie nowych technologii w codziennej pracy
 • Pracę w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej, producenta rozwiązań dla sektora bankowego, poszukujemy osoby ma stanowisko:

Java Back-end Developer

Nr ref. JTL/GD/10/20/WAW

Zadania

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań webowych stosowanych z dużymi wolumenami danych finansowych;
 • Praca w metodyce SCRUM z dużym naciskiem na automatyczne pokrycie testów, przeglądy kodu i ciągłą integrację;
 • Współpraca z doświadczonymi członkami zespołu przy rozwoju obecnych oraz przyszłych wersji produktu;
 • Badanie potrzeb biznesowych rozwiązań bankowych dużej skali w międzynarodowych bankach;
 • Współpraca z product ownerami przy dostarczaniu oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami użytkowników końcowych;
 • Współpraca z zespołami Klienta przy procesie integracji i wdrażania rozwiązań na środowisko produkcyjne;
 • Uczestniczenie w tworzeniu prototypów rozwiązań i epik;
 • Uczestniczenie w szkoleniach w celu osiągnięcia optymalnej wydajności i jakości;
 • Chęć rozwoju w kierunku managerskim;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT;
 • Min. 3 lata doświadczenia programowaniu w JAVA/JEE;
 • Doświadczenie z frameworkami i narzędziami takimi jak: Spring, Hibernate, Git, Bootstrap, Maven, jQuery, Oracle;
 • Mile widziana wiedza z JSF do wykonywania niewielkich zmian w kodzie w części front-endowej;
 • Umiejętność pracy w zespole Scrumowym z zastosowaniem metod ciągłej integracji;
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • Otwartość, dbałość o szczegóły i chęć do pracy zespołowej;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość technologii front-endowych, takich jak JavaScript, JSF, jQuery, , Apache- CXS, Bootstrap, CSS;

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Pakiet benefitów;
 • Wykorzystywanie nowych technologii w codziennej pracy;
 • Pracę w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W chwili obecnej, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej liderem na rynku, poszukujemy osoby na stanowisko:

Administrator Aplikacji

Nr ref.: PM/10/20/ABDS/WWA

Zadania

 • Administrowanie systemem autoryzującym płatności
 • Bieżące zarządzanie bazami danych Microsoft SQL Server
 • Analiza dostępności oraz pojemności aplikacji korzystających z zarządzanych baz danych
 • Tworzenie kopii baz danych do celów deweloperskich oraz testowych
 • Współpraca z zespołami projektowymi w zakresie rozwoju zarządzanych baz danych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Ok. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w administrowaniu aplikacjami działającymi w trybie ciągłym
 • Doświadczenie w pracy z jednym z systemów autoryzacyjnych, np. Postillion, Base24-eps
 • Znajomość serwerowych systemów operacyjnych Microsoft
 • Praktyczne doświadczenie z narzędziami: Microsoft SQL Server, Reporting Services, Integration Services
 • Znajomość języka T-SQL umożliwiająca tworzenie funkcji i procedur składowanych
 • Wiedza z zakresu optymalizacji zapytań
 • Znajomość zagadnień związanych z wymiarowaniem platformy dla baz danych oraz zapewnianiem wysokiej dostępności
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • Znajomość obszaru kart płatniczych

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szereg benefitów w postaci np. Karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego
 • Owocowe środy
 • Elastyczne godziny pracy
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, firmy softwarowej dostarczającej rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu w wielu różnych gałęziach gospodarki, poszukujemy osoby na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref. (PM/10/20/DND/WWA)

Zadania

 • Tworzenie i implementacja oprogramowania w technologii .NET
 • Rozwój systemu wspomagającego zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego na różnych poziomach
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT bądź kierunki pokrewne
 • Min. 3 lata doświadczenia jako Developer w technologiach .NET – aplikacje webowe
 • Znajomość C# na platformę .NET
 • Doświadczenie ze środowiskiem ASP.NET 4
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Znajomość platformy bazodanowej Microsoft SQL Server
 • Umiejętność tworzenia internetowego interfejsu API

Mile widziane:

 • Doświadczenie z Server Reporting Services (SSRS) oraz Server Analysis Services (SSAS)
 • Znajomość frameworka Angular 2

Klient oferuje:

 • Możliwość pracy zdalnej w pełnym wymiarze
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B
 • Dofinansowanie do Karty Multisport oraz prywatnej opieki medycznej
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej światowym liderem w swojej branży, poszukujemy osoby na stanowisko:

Qlik Sense Developer

Nr ref.: PM/09/20/QS/WWA

Zadania

 • Tworzenie aplikacji, raportów oraz pulpitów z wielu źródeł danych przy pomocy narzędzia Qlik Sense;
 • Wdrażanie wizualnych raportów danych oraz tworzenie interaktywnych wizualizacji;
 • Modelowanie oraz optymalizacja danych;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych;
 • Zapewnianie specjalistycznej wiedzy w zakresie dokumentacji, standardów procesowych, definicji szablonów dla FDS,TDS, planów testów, itp.;
 • Praca w zespole Scrum’owym.

Wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy z narzędziami do wizualizacji danych (QlikSense lub QlikView);
 • Doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu narzędzi raportowych;
 • Znajomość języka zapytań SQL;
 • Mile widziane doświadczenie z bazami danych Oracle;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – codzienna komunikacja odbywa się właśnie w tym języku;
 • Mile widziane zainteresowanie obszarem Big Data i chęć rozwoju w tym kierunku.

Klient oferuje:

 • Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Szkolenia i certyfikacje finansowane przez pracodawcę;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Szereg benefitów tj. (opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty multisport oraz zajęć językowych);
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w firmie będącej światowym liderem w swojej branży.
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili  dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softweare’owej, tworzącej własne rozwiązania klasy premium dla największych instytucji finansowych na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Business Analyst

Nr ref. GD/BA/0120/WAW

Zadania

 • Zbieranie, analiza i dokumentowanie wymagań biznesowych oraz systemowych;
 • Udział w tworzeniu innowacyjnych aplikacji we współpracy z Klientami zewnętrznymi, zespołem product managementu oraz zespołami developerskimi;
 • Tworzenie koncepcji funkcjonalnych rozwoju oprogramowania;
 • Projektowanie interfejsów użytkownika i systemu obiegu dokumentów dla tworzonych wielokanałowych rozwiązań software’owych;
 • Uczestniczenie w warsztatach z Klientami;
 • Uczestniczenie w pracach projektowych jako cześć zespołu SCRUMowego i współpraca z developerami oraz testerami w zadaniach dotyczących wymagań funkcjonalnych systemu;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w roli analityka biznesowego i mile widziane doświadczenie w projektach bankowych;
 • Mile widziana znajomość obszaru bankowości ze szczególnym uwzględnieniem bankowości korporacyjnej;
 • Doświadczenie w pracach projektowych przy rozwoju złożonych systemów;
 • Wiedza z obszaru IT;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • Wykształcenie wyższe i wiedza biznesowa z obszaru bankowości;
 • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy w banku jako użytkownik systemów bankowych;

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie – umowa o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów;
 • Praca w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium;
 • Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy i elastyczne godziny pracy;
 • Praca zdalna w 100 % w obecnej chwili, a po okresie pandemii w wymiarze 2-3 dni w tygodni;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora Fintech, poszukujemy osoby na stanowisko:

ETL Developer

Nr ref. GD/08/20/ETL/WAW

Zadania

 • Projektowanie baz danych oraz procesów ETL;
 • Tuningowanie wydajności, optymalizacja oraz utrzymanie systemów bazodanowych;
 • Modyfikowanie baz danych oraz systemu przepływu danych zgodnie ze specyfikacją oraz testowanie rozwiązań;
 • Współpraca z innymi developerami oraz współpraca z użytkownikami w celu zebrania i implementacji wymagań biznesowych;
 • Wsparcie użytkowników końcowych w zakresie zarządzania danymi;
 • Tworzenie manuali użytkownika;

Wymagania

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w rozwoju procesów ETL oraz baz danych/hurtowni danych;
 • Bardzo dobra znajomość obszaru zarządzania danymi (zgody, odzyskiwanie danych, bezpieczeństwo i monitoring);
 • Bardzo dobra znajomość baz danych Oracle i praktycznie doświadczenie z narzędziami ELT (preferowane doświadczenie z ODI lub z innym narzędziem);
 • Mile widziana wiedza z obszaru Big Data i chęć rozwoju w tym obszarze (np. Kafka, Hive, Impala, MongoDB, Spark);
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz organizacyjne;
 • Umiejętność rozumienia wymagań użytkowników dotyczących części front-endowej aplikacji i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Długofalową współpracę w oparciu o umowę b2b;
 • Kontakt z nowymi technologami i możliwości rozwoju oraz szkoleń finansowanych przez pracodawcę;
 • Ubezpieczenie medyczne oraz kartę multisport;
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów i możliwość wymiany doświadczeń przy realizacji pełnych wyzwań projektów;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej producentem rozwiązań dla sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

DevOps Engineer

Nr ref. PM/DVE/08/20/WAW

Zadania

 • Rozwój, zarządzanie oraz utrzymanie systemów budowy oraz infrastruktury testów automatycznych;
 • Usprawnianie i utrzymanie procesów CI/CD;
 • Wsparcie zespołów rozwoju oprogramowania;
 • Przestrzeganie najlepszych praktyk w inżynierii oprogramowania w celu utrzymania najwyższych standardów;
 • Dzielenie się wiedzą z pozostałymi członkami zespołu;

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w zarządzaniu i monitorowaniu systemów budowy;
 • Doświadczenie we wsparciu zespołów developerskich w zarządzaniu konfiguracją;
 • Doświadczenie z narzędziami wykorzystywanymi w procesie rozwoju aplikacji (Maven, Jenkins, Subversion, Git, Nexus, Sonar, Gradle) oraz z narzędziami skryptowymi (shell, Groovy);
 • Doświadczenie z procesami CI/CD, zarządzaniu zmianą i deploymentem;
 • Doświadczenie z pracą w środowisku heterogenicznym;
 • Znajomość rozwiązań oraz architektury aplikacji tworzonych w JAVA (JDK, systemów operacyjnych, serwerów aplikacji, baz danych);
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • Doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Udział w wymagających projektach, których odbiorcami są największe banki w Europie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • Dodatkowa opieka medyczna;
 • Karta multisport;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura Utrzymanie systemów

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy dostarczającej rozwiązania dla różnych branż technologicznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Linux Administrator

    Nr ref.: PM/08/20/WWA/LA

Zadania

 • Administrowanie systemem Linux, LDAP, pocztą e-mail, kopiami zapasowymi, narzędziami do monitorowania oraz do komunikacji itp.
 • Zgłaszanie awarii sprzętu
 • Administracja PKI / CA i zarządzanie certyfikatami
 • Planowanie, testowanie i wykonywanie zadań w infrastrukturze systemów, takich jak instalacja, konfiguracja, tuning, patching
 • Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu
 • Testowanie nowych wersji oprogramowania oraz konfiguracji
 • Rozwiązywanie wszelkich zgłoszonych incydentów i problemów
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji codziennych operacji

Wymagania

 • Dyplom ukończenia uczelni wyższej (minimum w stopniu inżyniera)
 • Około 4 lata doświadczenia zawodowego
 • Praktyczne doświadczenie w zapewnianiu wsparcia IT drugiej linii - dostarczanie, obsługa i konserwacja środowiska stacji roboczych użytkowników końcowych
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami Linux, najlepiej w rozproszonych i złożonych środowiskach
 • Znajomość rozwiązań typu Open Source
 • Praktyczne doświadczenie w administrowaniu wirtualnymi infrastrukturami
 • Umiejętność pisania skryptów
 • Certyfikat administratora systemu Linux (LPIC-1, RHCSA lub podobny)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet szkoleń i możliwość zdobycia certyfikatów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Udział w ciekawych inicjatywach i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, firmy softwareowej, dostarczającej swoje rozwiązania do szeregu Klientów na rynek europejski, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

C++ Developer with Qt library

Nr ref. GD/07/20/QT/Waw

Zadania

 • Udział w tworzeniu architektury i projektowaniu rozwiązań;
 • Rozwój oprogramowania w C++ z zastosowaniem biblioteki Qt;
 • Praca z nowoczesnymi rozszerzeniami baz kodu C++14/17;
 • Tworzenie aplikacji na system Android przy użyciu Qt 5;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej;
 • Monitorowanie produkcji i naprawa błędów;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenie w tworzeniu aplikacji w C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt;
 • Umiejętności projektowania i implementacji rozbudowanych systemów;
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji wielowątkowych;
 • Znajomość C++ 14/17 oraz doświadczenie w pracy z Qt, QML, Boost;
 • Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań na platformę Android;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • Znajomość Git lub innych systemów kontroli wersji;
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie z Linuxowymi systemami wbudowanymi i z interakcją sprzętową niskiego poziomu;
 • Mile widziana znajomość Docker, Conan, CMake, Bamboo, MQTT, systemami Debian/Ubuntu i obszarem IoT;

Klient oferuje:

 • Stałą współpracę w oparciu o umowę b2b;
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Karta multisport;
 • Praca w nowoczesnym biurze z wieloma udogodnieniami dla pracowników w centrum Warszawy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora Fintech, poszukujemy osoby na stanowisko:

PL/SQL Developer

Nr ref. GD/06/20/PLO/WAW

Zadania

 • Tworzenie zapytań SQL na podstawie wymagań biznesowych;
 • Tworzenie procedur i funkcji w PL/SQL;
 • Optymalizacja zapytań do bazy danych Oracle (19.4);
 • Implementacja widoków i zmian w strukturach baz danych;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej;

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Min. 2 lata doświadczenia z bazami danych Oracle i PL/SQL;
 • Bardzo dobra znajomość PL/SQL oraz baz danych Oracle;
 • Doświadczenie w tworzeniu procedur składowanych w PL/SQL;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Kontakt z nowymi technologami i możliwości rozwoju oraz szkoleń finansowanych przez pracodawcę;
 • Ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie oraz kartę multisport
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów i możliwość wymiany doświadczeń przy realizacji pełnych wyzwań projektów;
]]>
 • Miejsce pracy: wielkopolskie
 • Miasto: Poznań
 • Specjalizacja: SAP

W obecnej chwili dla naszego międzynarodowego Klienta, będącego producentem sprzętu gospodarstwa domowego klasy premium, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Consultant SAP FI/CO

Nr ref.: PM/06/20/CSFC/PO

Zadania

 • Przekładanie wymagań biznesowych na rozwiązania funkcjonale w systemie SAP
 • Konfiguracja oraz utrzymanie istniejących systemów SAP FI/CO
 • Udział we wdrażaniu zmian w systemach
 • Migracja obiektów związanych z FI / CO w kontekście międzynarodowych wdrożeń SAP (LSMW)
 • Analiza bieżących potrzeb biznesowych i udział w warsztatach z użytkownikiem biznesowym oraz doradztwo w obszarze implementacji potrzeb biznesowych na rozwiązania techniczne w systemie SAP
 • Współpraca z Klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym
 • Ścisła współpraca z główną siedzibą firmy

Wymagania

 • Ukończone studia wyższe na kierunku Informatyka Biznesowa/Ekonomia/Finanse i Rachunkowość lub kierunku pokrewnym
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku konsultanta SAP
 • Min. 2 lata praktycznego doświadczenia we wdrażaniu i rozwoju rozwiązań dla aplikacji SAP FI/CO (GL, NewGL, AP, AR, TR). W szczególności LSMW
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (do 10% czasu pracy)

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Realny wpływ na tworzenie komórki SAPowej w polskim oddziale firmy
 • Karta Multisport oraz pakiet opieki medycznej
 • Elastyczne godziny pracy
 • Praca w przyjaznej atmosferze w firmie o otwartej, nieformalnej kulturze organizacyjnej
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora Fintech, poszukujemy osoby na stanowisko:

ETL Developer

Nr ref. GD/11/19/ETL/W

Zadania

 • Projektowanie baz danych oraz procesów ETL;
 • Tuningowanie wydajności, optymalizacja oraz utrzymanie systemów bazodanowych;
 • Modyfikowanie baz danych oraz systemu przepływu danych zgodnie ze specyfikacją oraz testowanie rozwiązań;
 • Współpraca z innymi developerami oraz współpraca z użytkownikami w celu zebrania i implementacji wymagań biznesowych;
 • Wsparcie użytkowników końcowych w zakresie zarządzania danymi;
 • Tworzenie manuali użytkownika;

Wymagania

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w rozwoju procesów ETL oraz baz danych/hurtowni danych;
 • Bardzo dobra znajomość obszaru zarządzania danymi (zgody, odzyskiwanie danych, bezpieczeństwo i monitoring);
 • Bardzo dobra znajomość baz danych Oracle i praktycznie doświadczenie z narzędziami ELT (preferowane doświadczenie z ODI lub z innym narzędziem);
 • Mile widziana wiedza z obszaru Big Data i chęć rozwoju w tym obszarze (np. Kafka, Hive, Impala, MongoDB, Spark);
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz organizacyjne;
 • Umiejętność rozumienia wymagań użytkowników dotyczących części front-endowej aplikacji i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Kontakt z nowymi technologami i możliwości rozwoju oraz szkoleń finansowanych przez pracodawcę;
 • Ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie oraz kartę multisport;
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów i możliwość wymiany doświadczeń przy realizacji pełnych wyzwań projektów;
]]>
 • Miejsce pracy: pomorskie
 • Miasto: Gdańsk
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy softwarowej, poszukujemy osób na stanowisko:

.Net Developer
Nr ref.: JC/Net/GD/3/20

Zadania

 • Rozwój aplikacji webowych z wykorzystaniem C# na platformie ASP.NET MVC i praca w nowych projektach;
 • Praca w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania systemów wspierających m. in. zarządzanie placówkami edukacyjnymi, rozwój platform udostępniających treści dedykowane kancelariom prawniczym;
 • Rozwój oprogramowania w oparciu o metodyki zwinne (Scrum, Kanban), oraz współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego (analitycy, testerzy);
 • Współpraca z zespołem w ramach code review, szacowaniu zadań, itp.
 • Rozwój aplikacji opartych o najnowsze technologie webowe w ramach firmy softwarowej, dostarczającej własne rozwiązania IT;

Wymagania

 • Min. 2-3 lata doświadczenia jako .Net Developer;
 • Praktyczne doświadczenie w programowaniu w C# na platformę ASP.Net MVC;
 • Doświadczenie z ASP.NET MVC lub ASP. NET Web Forms oraz bazami MS SQL;
 • Znajomość przynajmniej części z wymienionych technologii:, JavaScript, Web API, Entity Framework, SQL;
 • Mile widziana znajomość Angular 2+, Redux, TypeScript;
 • Wiedza z zakresu stosowania wzorców projektowych i zasad tworzenia czystego kodu;
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej;

Klient oferuje:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B z płatnymi urlopami lub w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy;
 • Możliwości szkoleń finansowanych przez pracodawcę i rozwoju umiejętności technicznych;
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura;
 • Atrakcyjną lokalizację biura na terenie Gdańska
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

W chwili obecnej, dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy dostarczającej rozwiązania dla różnych branż technologicznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Administrator Systemów

(Nr ref.: PM/5/20/SA/WWA)

Zadania

 • Monitorowanie dostępności systemów oprogramowania pośredniego i świadczonych przez nie usług oraz ich ogólnego stanu;
 • Instalacje i konfiguracja serweru aplikacyjnego JBoss/Wildfly oraz Apache;
 • Zarządzanie oraz utrzymanie systemów operacyjnych Linux (Ubuntu/Red Hat) działających w środowiskach wirtualnych opartych o rozwiązania Open Source;
 • Zarządzanie i utrzymanie bazy danych PostgreSQL w zakresie niezbędnym do zarządzania aplikacjami;
 • Zapewnianie wsparcia w przypadku awarii systemów/usług;
 • Przeprowadzanie aktualizacji;
 • Planowanie i zarządzanie przepustowością usług;
 • Zapewnienie standardowych procedur operacyjnych (SOP);
 • Wspieranie innych zespołów w korzystaniu z usług;

Wymagania

 • Ukończone studia wyższe na kierunku IT bądź pokrewnym;
 • Min. 2 lata doświadczenia w administracji aplikacjami lub systemami;
 • Doświadczenie w pracy z systemami Linux;
 • Znajomość serwerów aplikacyjnych: JBoss/Wildfly;
 • Znajomość języka zapytań SQL oraz relacyjnych baz danych (mile widziana znajomość bazy PostgreSQL);
 • Umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim (min.B2).

Mile widziane:

 • Znajomość serweru aplikacyjnego Apache;
 • Linux Administration Certification (LPIC-1 or RHCSA).

Klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Pakiet szkoleń i możliwość zdobycia certyfikatów;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Udział w ciekawych inicjatywach i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy dostarczającej rozwiązania dla różnych branż technologicznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

System Analyst

Nr ref. GD/SA/WAW/04/20

Zadania

 • Współpraca z kadrą managerską i użytkownikami końcowymi w celu zdefiniowania wymagań systemowych i celów biznesowych;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej i komunikacja z interesariuszami projektu oraz członkami zespołu projektowego;
 • Tworzenie specyfikacji, dokumentacji koncepcyjnej, dokumentacji technicznej i dokumentacji dla użytkowników końcowych;
 • Zarządzanie wymaganiami niefunkcjonalnymi;
 • Analiza aktualnego środowiska systemowego;
 • Tworzenie modeli systemowych, diagramów i wykresów w celu zapewniania wytycznych dla zespołu developerskiego;
 • Udział w projektowaniu systemu, tworzeniu prototypów, testowaniu oraz zarządzaniu zmianą;
 • Wsparcie procesu deploymentu, customizacji i poprodukcyjnym wsparciu nowego rozwiązania;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia zawodowego;
 • Doświadczenie w analizie systemowej i projektach rozwoju aplikacji webowych np. pisanych w JAVA;
 • Znajomość wzorców integracji;
 • Znajomość zagadnień dotyczących serwerów aplikacyjnych oraz JAVA (np. Wildfly);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Umiejętności analityczne;

Klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Pakiet szkoleń i możliwość zdobycia certyfikatów;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Udział w ciekawych inicjatywach i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku;
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej realizującej projekty m.in. dla branży finansowej oraz automative, poszukujemy osoby na stanowisko:

Mobile Application Developer (Apache Cordova)

Nr ref.: PM/04/20/FDC

Zadania

 • Rozbudowa hybrydowej aplikacji mobilnej
 • Wdrożenie nowych wymagań funkcjonalnych
 • Modyfikacja istniejącego kodu
 • Praca zdalna w międzynarodowym zespole rozproszonym

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w tworzeniu mobilnych aplikacji hybrydowych opartych na: PhoneGap lub Cordova
 • Ukończone studia inżynierskie na kierunku Computer Science lub kierunkach pokrewnych
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość technologii webowych: JavaScript, HTML5, CSS3
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu testów jednostkowych, UAT, integracyjnych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - min. B2

Klient oferuje:

 • Możliwość pracy w 100% zdalnie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie medyczne
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej jednym z leaderów w swojej branży i zdobywcy wielu branżowych nagród, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Senior Java Developer

Nr ref. GD/03/20/KRK

Zadania

 • Tworzenie wizualizacji funkcji i funkcjonalności systemu;
 • Projektowanie i rozwój aplikacji;
 • Określanie metodyk projektowania i zestawu narzędzi;
 • Projektowanie i wykonywanie testów jednostkowych;
 • Integracja aplikacji poprzez tworzenie architektury baz danych i skrypty serwera;
 • Rozwiązywanie problemów związanych z programowaniem i produkcją w wielu środowiskach i platformach operacyjnych;
 • Poszerzanie wiedzy poprzez badanie nowych technologii i oprogramowania;
 • Udział w szkoleniach;

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomość JAVA;
 • Znajomość Hibernate i baz danych MySQL;
 • Doświadczenie w programowaniu na platformie JEE;
 • Doświadczenie z frameworkami do wykonywania testów np. Mockito;
 • Doświadczenie z webserwisami Rest;
 • Umiejętność śledzenia i naprawy błędów związanych z wydajnością i wyciekiem pamięci;
 • Mile widziana znajomość Spring (Spring Boot 2, Spring Security, Spring Data, Actuator);
 • Mile widziane doświadczenie z Wildfly, Discovery Services (Consul, Eureka); Docker, RabbitMQ, Redis;

Klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej i ugruntowanej firmie – umowa o pracę (z prawami autorskimi);
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Prywatną opieka medyczną, kartę lunchową, kartę Multisport;
 • Elastyczne godziny pracy i częściowa praca zdalna;
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej specjalizującej się w tworzeniu zaawansowanych systemów dla branży gamingu, poszukujemy osoby na stanowisko:

JavaScript Developer

PM/04/20/JD/KRK

Zadania

 • Tworzenie zestawu narzędzi - usług (z interfejsem WWW lub interfejsu CLI), bibliotek, automatyzacji i innych;
 • Dostarczanie interfejsu API;
 • Wyodrębnianie i budowa funkcji powszechnie wdrażanych w grach;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej;
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum.

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia komercyjnego na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra znajomość JavaScript oraz HTML;
 • Doświadczenie w pracy z nowoczesnym stosem technologicznym, preferowany React&TypeScript;
 • Doskonałe rozumienie wzorców projektowych;
 • Umiejętność pisania czystego, łatwego do utrzymania kodu;
 • Dobra znajomość metodologii testowania;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

Klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej i ugruntowanej firmie – umowa o pracę (z prawami autorskimi);
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Prywatną opieka medyczną, kartę lunchową, kartę Multisport;
 • Elastyczne godziny pracy.
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura Utrzymanie systemów

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy dostarczającej rozwiązania dla różnych branż technologicznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Linux Systems Administrator

JC/LSA/320/WAW

Zadania

 • Administracja systemami Linux (RHE/Ubuntu);
 • Monitorowanie dostępności oprogramowania systemów i ich usług;
 • Diagnostyka i analiza bieżących problemów związanych z systemami i podejmowanie odpowiednich działań;
 • Wdrażanie odpowiednich poprawek zabezpieczeń;
 • Planowanie, zarządzanie i wprowadzanie nowych rozwiązań skoordynowanych z potrzebami zespołów;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne;
 • Min. 4 lata doświadczenia w administracji systemami Linux;
 • Doświadczenie w pracy z RedHat JBoss;
 • Znajomość baz danych PostgreSQL;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;

Mile widziane:

 • Doświadczenie z serwerami Apache;
 • Znajomość rozwiązań GIS, Drupal i Elastic Search;
 • Znajomość PHP;
 • Znajomość Solita + ClamAV lub innych narządzi z obszaru bezpieczeństwa;

Klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Udział w ciekawych inicjatywach i możliwość pracy w międzynarodowym środowisku;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy softwarowej, poszukujemy osób na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref.: JC/.Net/WAW/320

Zadania

 • Rozwój nowoczesnych aplikacji webowych;
 • Praca w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania systemów wspierających m. in. zarządzanie placówkami edukacyjnymi, rozwój platform udostępniających treści dedykowane kancelariom prawniczym;
 • Rozwój oprogramowania w oparciu o metodyki zwinne (Scrum, Kanban), oraz współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego (analitycy, testerzy);
 • Rozwój aplikacji opartych o najnowsze technologie webowe w ramach firmy softwarowej, dostarczającej własne rozwiązania IT;

Wymagania

 • min. 2 lata doświadczenia jako .Net Developer;
 • Praktyczne doświadczenie w programowaniu w C#;
 • Doświadczenie w pracy z .Net Core;
 • Znajomość przynajmniej części z wymienionych technologii: Angular, TypeScript, Sass, RxJs ;

Mile widziane:

 • Znajomość Microsoft SQL Server;

Klient oferuje:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B z płatnymi urlopami lub w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy;
 • Możliwości szkoleń finansowanych przez pracodawcę i rozwoju umiejętności technicznych;
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura;
 • Atrakcyjną lokalizację biura na terenie Warszawy
]]>
 • Miejsce pracy: dolnośląskie
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy będącej czołowym dostawcą rozwiązań instalacyjnych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Tester Big Data

nr. referencyjny JC/TBD/WRC/320

 

Zadania

 • Przeprowadzanie testów w międzynarodowym projekcie (Big Data);
 • Wsparcie zespołu w budowaniu i rozwijaniu nowoczesnego algorytmu;
 • Sprawdzanie jakości danych i proponowanie bieżących rozwiązań;

Wymagania

 • Doświadczenie na stanowisku testerskim przy projektach Big Data;
 • Doświadczenie komercyjne związane z analizą danych (analiza, walidacja, czyszczenie, weryfikacja);
 • Znajomość języków SQL, NoSQL i rozwiązań chmurowych: Azure, AWS, Google;
 • Doświadczenie w prowadzeniu niefunkcjonalnych testów (w szczególności testów wydajnościowych);
 • Znajomość narzędzi wykorzystujących metodykę zwinną: JIra, Confluence, Jenkins;

Mile widziane:

 • Podstawowa znajomość Pythona i Basha;

Klient oferuje:

 • Możliwość pracy przy ciekawych projektach w międzynarodowej firmie;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Konferencje i szkolenia;
 • Darmowe miejsce parkingowe;
 • Rozbudowany pakiet socjalny;
 • Kawa, herbata, owoce;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
]]>
 • Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie
 • Miasto: Szczecin, Trójmiasto, Toruń, Bydgoszcz
 • Specjalizacja: Sprzedaż

W obecnej chwili dla naszego Klienta, jednego z głównych producentów oprogramowania z obszaru GIS, poszukujemy osoby na stanowisko:

Account Manager 

Nr ref. PM/AMGIS/03/20/POM

Zadania

 • Pozyskiwanie i rozwój relacji biznesowych z Klientami z sektora administracji samorządowej na terenie północnej Polski (woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie);
 • Tworzenie i prezentacja ofert handlowych;
 • Udział w rozmowach handlowych i negocjacjach;
 • Monitorowanie realizacji projektów;
 • Udział w branżowych targach i konferencjach;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, gdzie miałeś możliwość poznać zagadnienia z obszaru systemów informacji geograficznej np. geodezja, planowanie przestrzenne, GIS lub pokrewne;
 • Teoretyczna znajomość technologii ESRI lub GIS;
 • Doświadczenie w pracy z/w samorządach lub spółkach miejskich – warunek konieczny!;
 • Łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów i budowaniu relacji;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Zaangażowanie i zorientowanie na wynik;
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem;
 • Determinacja w działaniu i samodyscyplina;
 • Odporność na stres i gotowość do wyjazdów służbowych (ok. 60% czasu pracy);
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Doświadczenie w pracy w dziale sprzedaży;

Klient oferuje:

 • Pakiet szkoleń zawodowych, w tym szkolenia produktowe;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • System kafeteryjny;
 • Pakiet multisport i prywatne ubezpieczenie na życie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym;
 • Praca zdalna po 3 miesięcznym okresie wdrożenia i szkoleń;
 • Samochód służbowy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Business Intelligence Consultant

Nr ref. PM/0320/BIPM/Waw

Zadania

 • Udział w międzynarodowych projektach Business Intelligence w roli konsultanta oraz koordynacja projektów i kierowanie pracą zespołu projektowego;
 • Analiza danych oraz budowa i rozwój dashboardów BI;
 • Tworzenie analiz oraz raportów ad-hoc na potrzeby biznesu;
 • Opracowywanie harmonogramów realizacji projektów oraz prowadzenie projektów BI;
 • Komunikacja z biznesem, analiza i dokumentowanie wymagań oraz zarządzanie także techniczną częścią projektu;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w roli konsultanta BI;
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów analitycznych;
 • Doświadczenie we współpracy z biznesem na rożnym stopniu managerskim w organizacji;
 • Umiejętność dokumentowania wymagań biznesowych i technicznych;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość SQL;
 • Bardzo dobra znajomość jednego z narzędzi BI (Tableau, QlickView) oraz znajomość Excella;
 • Znajomość teorii z obszaru Machine Learning w stopniu minimum podstawowym;
 • Mile widziana znajomość Google Analytics;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Pakiet benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa);
 • Możliwość rozwoju ścieżki zawodowej w kierunku Project Managera wraz z szeregiem szkoleń oferowanych przez pracodawcę;
 • Elastyczne godziny pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Digital Analyst

Nr ref.: PM/12/19/DA/WWA

Zadania

 • Dokonywanie analiz środowiska internetowego na potrzeby jednostek odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing i rozwój produktów
 • Ścisła współpraca z jednostkami biznesowymi w zakresie dostarczania wniosków z analiz oraz rekomendacji optymalizacji środowiska e-commerce
 • Konfiguracja i stały monitoring ruchu w sklepach internetowych, proponowanie zmian zwiększających sprzedaż
 • Konfiguracja Google Analytics oraz Google Tag Manager na potrzeby projektów
 • Wdrażanie skryptów Google Analytics za pomocą Google Tag Manager
 • Przygotowanie raportów z wykorzystaniem Google Data Studio

Wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem narzędzi Google: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio
 • Znajomość SQL na poziomie minimum podstawowym
 • Wysokie umiejętności analityczne
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z Google Cloud Platform
 • Znajomość narzędzi Marketing Automation

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie wdrożenia
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa)
 • Elastyczne godziny pracy
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy technologicznej, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Angular Developer

Nr ref.: PM/02/20/AD/KRK

Zadania

 • Tworzenie produktu zapewniającego szybkie i elastyczne zarządzanie finansami
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Min. 2,5 roku doświadczenia projektowego z wykorzystaniem języka JavaScript oraz TypeScript
 • Bardzo dobra znajomość frameworka Angular
 • Znajomość bibliotek RxJs oraz języka TypeScript
 • Doświadczenie z programowaniem funkcjonalnym i reaktywnym
 • Doświadczenia w tworzeniu i korzystaniu z REST API
 • Doświadczenia w pracy z narzędziami Git, Jenkins
 • Umiejętność pisania testów unitowych tests oraz integracyjnych (Jasmine, Karma, Protractor)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Klient oferuje:

 • Elastyczną formę zatrudnienia: UoP lub B2B
 • Pakiet benefitów (Karta Multisport, ubezpieczenie medyczne, lekcje j.angielskiego)
 • Dofinansowanie do szkoleń i certyfikacji
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie wdrożenia
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów dla innowacyjnych, dużych organizacji jak i start-upów, poszukujemy osób na stanowisko:

Java Developer

nr. referencyjny: JC/Java/KRK/220

Zadania

 • Rozwijanie back-endowej części projektu (search engine), poprzez dostarczanie nowych funkcji;
 • Implementowanie i testowanie kodu w celu dostarczenia odpowiednich rozwiązań;

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java na poziomie (co najmniej kilkuletnie doświadczenie);
 • Znajomość narzędzi do przetwarzania danych (Kafka, Spark);
 • Doświadczenie w pracy z systemami bazodanowymi (FoundationDB, Redis);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacje (w mowie i piśmie);

Klient oferuje:

 • Bogaty pakiet benefitów: karta MultiSport, opieka zdrowotna, ubezpieczenie, biblioteka;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • 80 godzin w roku na rozwój własny (m.in. lekcje angielskiego, szkolenia, konferencje, Hackathony);
 • Świeże owoce i kawa w biurze;
 • Praca w ciekawym projekcie, przy najnowszych technologiach;
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej dostarczającej rozwiązania dla branży Fintech, hotelarstwa i telekomunikacyjnej, poszukujemy osób na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref: MJ/.Net/KRAK/202

Zadania

 • Rozwój aplikacji webowej w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania
 • Głównie rozwój nowych funkcjonalności w systemach sprzedażowo – finansowych
 • Prace nad integracją rozwiązania z zewnętrznymi systemami, np. system bankowy
 • Współpraca z innymi osobami w zespole w ramach metodyki Scrum

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia jako .Net Developer na projektach webowych
 • Wykształcenie wyższy z zakresu IT lub kierunków pokrewnych
 • Praktyczne doświadczenie na projektach komercyjnych z C#, .Net Framework, ASP.net/.Net Core, podstawy frontendu
 • Znajomość przynajmniej części z następujących technologii: .Net Core, ASP.Net MVC, C#, JavaScript, HTML/CSS, Angular/React, GIT/SVN, RabbitMQ, WCF, Web API, Git/Bamboo, Bitbucket, Docker, Kubernetes, noSQL, MS SQL Server, Docker/Kubernetes, xUnit, Azure, SOLID
 • Dobra znajomość j. angielskiego – praca na międzynarodowych projektach

Mile widziane:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B z dodatkowym pakietem benefitów
 • Pracę na dużych, międzynarodowych projektach
 • Dodatkowa pula godzin na edukacyjne inicjatywy w ciągu roku jak i dalsze możliwości rozwoju
 • Wygodne biuro w ok. siedziby AWF
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej dostarczającej rozwiązania dla branży Fintech, hotelarstwa i telekomunikacyjnej, poszukujemy osób na stanowisko:

 

DevOps Engineer

Nr ref: MJ/.Net/KRAK/202

Zadania

 • Rozwój i utrzymanie usług na potrzeby projektowe Klienta
 • Współpraca z zespołem developerskim w kontekście procesów DevOps
 • Automatyzacja procesów oraz zarządzanie środowiskiem skonteneryzowanym
 • Zarządzanie infrastrukturą w oparciu o chmurę

Wymagania

 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, a w ciągu przynajmniej ostatnich 2 lat jako DevOps Engineer
 • Praktyczne doświadczenie oraz wiedza z zakresu procesów DevOps, automatyzacji procesów oraz dedykowanych narzędzi, infrastruktury systemowej, protokołów oraz środowiska skonteneryzowanego
 • Znajomość następujących technologii: narzędzia do automatyzacji: Salt/Ansible/Chef/Fabric, Linux, Jenkins/TeamCity, GIT, Docker/Kubernetes, języki skryptowe: Powershell, Bash, Python
 • Mile widziana znajomość Azure, Terraform, CloudFormation, DataDog, Kibana, Sensu, New Relic, znajomość zagadnień dotyczących infrastruktury sieciowej

Klient oferuje:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B z dodatkowym pakietem benefitów
 • Pracę na dużych, międzynarodowych projektach
 • Dodatkowa pula godzin na edukacyjne inicjatywy w ciągu roku jak i dalsze możliwości rozwoju
 • Wygodne biuro w ok. siedziby AWF
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy technologicznej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Python Developer

Nr ref.: PM/02/20/KRK

Zadania

 • Budowa i rozwój systemu do przeszukiwania ogromnych ilości danych (search engine)
 • Dobór technologii i rozwiązań, które będą wykorzystywane w systemie
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia projektowego z wykorzystaniem języka Python
 • Znajomość narzędzi automatyzacyjnych (np.StackStorm, AirFlow)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z rozwiązaniami Big Data (Spark)
 • Znajomość jak największej ilości narzędzi/ technologii, tj.: FoundationDB, Presto, Postgress, Elastic Search, AWS, Kafka, Kubernetes, Redis, Bazel
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego, zarówno w mowie jak i w piśmie

Klient oferuje:

 • Pracę w oparciu o UoP lub B2B
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Lekcje angielskiego z native speakerem
 • Dofinansowanie do szkoleń, kursów, certyfikacji
 • Pakiet benefitów (karta Multisport, opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie)
 • Elastyczne godziny pracy
]]>
 • Miejsce pracy: dolnośląskie
 • Miasto: Wrocław
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów dla innowacyjnych, dużych organizacji jak i start-upów, poszukujemy osób na stanowisko:

DevOps Engineer

 

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref: MJ/DevOps/WRO/120

Zadania

 • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury IT opartej o platformę AWS
 • Realizacja procesów DevOps w ramach architecture, design i development services
 • Wsparcie zespołu R&D w zakresie procesów development, deployment i configuration management

Wymagania

 • Przynajmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze infrastruktury IT
 • Praktyczne doświadczenie oraz zaawansowana wiedza z zakresu administracji Linux
 • Wiedza z zakresu administracji siecią oraz aspektów bezpieczeństwa w infrastrukturze IT
 • Mile widziane doświadczenie z platformą AWS, środowiskiem opartym o Dockera, narzędziami do automatyzacji procesów oraz zarządzania środowiskiem produkcyjnym
 • Dobra znajomość j. angielskiego

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w ramach innowacyjnych i różnorodnych projektów – preferowana umowa B2B
 • Prace projektowe w oparciu o nowoczesne technologie
 • Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta multisport, zajęcia z j. angielskiego, pakiet szkoleń
 • 4 godziny w ciągu tygodnia na własny rozwój pod kątem wiedzy technicznej jak i śledzenia nowych trendów
]]>
 • Miejsce pracy: dolnośląskie
 • Miasto: Wrocław
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów dla innowacyjnych, dużych organizacji jak i start-upów, poszukujemy osób na stanowisko:

Senior Java Fullstack Developer

Nr ref: MJ/Java/WRO/120

 

Zadania

 • Realizacja projektów R&D w ramach metodyki Scrum – projektowanie, rozwój i implementacja rozwiązania w technologiach Java i JavaScript
 • Realizacja prac projektowych pod kątem innowacyjnych rozwiązań dla branży medycznej
 • Dostarczenie rozwiązania uwzględniając odpowiedni poziom jakości jak i tworzenie dokumentacji technicznej
 • Ścisła współpraca z innymi członkami zespołu R&D oraz śledzenie nowości na rynku jeśli chodzi o technologie

Wymagania

 • Kilkuletnie doświadczenie jako Java Developer
 • Znajomość technologii Java (rozwiązania webowe) oraz wiedza z zakresu tworzenia części frontendowej (JavaScript, HTML/CSS)
 • Znajomość przynajmniej części wymienionych technologii: Java11, JavaScript ES6, AWS, Spring, Spring Boot, Jenkins, relacyjne bazy danych, SQL, JPA, JUnit, Semantic UI
 • Dobra znajomość j. angielskiego

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w ramach innowacyjnych i różnorodnych projektów – preferowana umowa B2B
 • Prace projektowe w oparciu o nowoczesne technologie
 • Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta multisport, zajęcia z j. angielskiego, pakiet szkoleń
 • 4 godziny w ciągu tygodnia na własny rozwój wiedzy technicznej oraz śledzenie trendów na rynku technologii
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili, dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy dostarczającej produkty i realizującej projekty IT, poszukujemy osoby na stanowisko:

ECM Team Manager

 Nr ref. GD/ECM/01/20/WAW

Zadania

 • Zarządzanie zespołem sprzedaży oraz nadzorowanie realizowanych projektów Enterprise Content Management;
 • Nadzorowanie pracy podległego działu Konsultantów oraz Project Ownerów oraz rozwój struktury działu;
 • Wsparcie Konsultantów i uczestnictwo w spotkaniach sprzedażowych z kluczowymi Klientami;
 • Prowadzenie i zarządzanie kluczowymi projektami sprzedażowymi i wdrożeniowymi;
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją projektów ECM;
 • Koordynacja działań i współpraca z zespołem wdrożeniowym ECM podczas realizacji projektów;
 • Rozwój portfolio produktów i usług w obszarze ECM;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku managerskim;
 • Doświadczenie w obszarze sprzedaży oraz obszarze ECM;
 • Wykształcenie wyższe IT;
 • Znajomość zagadnień z obszaru BPMN, UML, SharePoint oraz OCR;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację;
 • Komunikatywność;
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do podróży służbowych;
 • Umiejętności analityczne oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Zorientowanie na wynik oraz zaangażowanie i samodzielność w działaniu;

Klient oferuje:

 • Bezpłatna opieka medyczna (pakiet rodzinny);
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • Samochód służbowy;
 • Udział w szkoleniach produktowych oraz managerskich
 • Współpracę na podstawie umowy o pracę z rozwiniętym systemem premiowym uzależnionym od wyników sprzedaży i dostarczanych projektów;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili  dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora finansowego, poszukujemy osoby na stanowisko:

IT Project Manager

Nr ref.: GD/PMP/01/20/WAW

Zadania

 • Kierowanie projektami IT średniej oraz dużej wielkości w obszarze rozwoju oprogramowania realizowanych w metodykach zwinnych
 • Prowadzenie zespołów składających się z różnych obszarów technologii i zespołów rozproszonych;
 • Udział w projektach z obszaru finansowego;
 • Zarządzanie budżetem i harmonogramem projektu, ryzykiem oraz zakresem realizowanych projektów;
 • Dbałość o klarowną komunikację projektową;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w dynamicznym i międzynarodowym środowisku;
 • Umiejętności rozwiązywania problemów (od oceny problemu po wybór rozwiązania);
 • Umiejętność zarządzania równolegle kilkoma projektami;
 • Doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych i pracy w projektach rozwoju oprogramowania;
 • Zdolność szybkiego dostosowania się do nowych sytuacji, zmian kierunku pracy, priorytetów;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Asertywność;
 • Gotowość do podróży służbowych ( ok. 10-20%);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia na podstawie umowy o pracę;
 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne i pakiet Multisport;
 • Udział w ciekawych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy;
]]>
 • Miejsce pracy: Germany
 • Miasto: Munich
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

At the moment, for one of our Clients, a technology company, specialising in delivering solutions for a space sector, we are looking for:

 System Engineer for EO Satellite

JC/SEEO/0120_DE

Zadania

 • Duties:
 • Development, preparation and operation for Earth observation satellites;
 • Working with operational concepts for satellite missions;
 • Test and validation of various Operational products, software and concepts;
 • Troubleshooting;
 • Administration of servers (Windows, Linux);

Wymagania

 • Requirements:
 • University degree (master, bachelor or diploma in aerospace, mechanical engineering, electical engineering or similar);
 • Knowledge of satellites technology;
 • Fluent English (German will be asset);
 • Tele-communications and Network engineering;
 • Programming languages such as C, C++, Java and scripting languages such as Python and Perl;

Klient oferuje:

 • The Client offers:
 • An attractive salary depending on candidate’s experience;
 • Permament cooperation with company which is one of the leader in their segment;
 • Posibility to develop technical skills
]]>
 • Miejsce pracy: Germany
 • Miasto: Munich
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

At the moment, for one of our Clients, a technology company, specializing in delivering solutions for a space sector, we are looking for:

Columbus Ground Systems Controller

JC/GSC/0120_DE

 

Zadania

 • Duties;
 • Monitoring of the ground computer and network systems and related (data, voice video) services;
 • Troubleshooting;
 • Support operations, simulation and test activities;
 • Verification and testing of new and modified systems and interfaces (internally and sites in USA, Russia, Europe);
 • Documentation of activites, configuration changes and anomalies (activity logs, test reports, anomaly reports);

Wymagania

 • Requirements:
 • Tele-Communications and Network Engineering skills (or knowledge);
 • Knowing of Linux and Windows envoirement;
 • Good teamworking and communication skills;
 • Ability to understand, prioritize and filter several audio sources;
 • Fluent English (German would be an asset);

Klient oferuje:

 • The Client offers:
 • An attractive salary depending on candidate’s experience;
 • Permament cooperation with company which is one of the leader in their segment;
 • Posibility to develop technical skills
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy dostarczającej rozwiązania i projekty IT dla partnerów zewnętrznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

DevOps Engineer

Nr ref. GD/DVP/KRK/01/20

Zadania

 • Udział w rozwoju systemu w oparciu o rozwiązanie chmurowe Azure;
 • Automatyzacja procesu deploymentu;
 • Realizowanie zadań z obszaru CI oraz wdrażanie CD;
 • Zarządzenie środowiskiem skonteneryzowanym w oparciu o Docker i Docker-Compose;
 • Udział w rozwoju architektury;
 • Migracja serwisu na architeturę microserwisową

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie z Kubernetes oraz Azure Kubernetes service;
 • Doświadczenie w obszarze automatyzacji i znajomość narzędzi wspomagających (Docker, Docker-Compose);
 • Bardzo dobra znajomość systemów Linux (RHE, Centos, Ubuntu) oraz języków skryptowych Bash, Python, PowerShell;
 • Doświadczenie z narzędziami do automatyzacji (np. Salt, Chef, Ansible,Fabric);
 • Znajomość narzędzi CI (np. Bamboo, Jenkins, TeamCity);
 • Doświadczenie z Git;

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o współpracę B2B;
 • Możliwość pracy zdalnej 1-2 dni w tygodniu po okresie wdrożenia;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pakiet benefitów (m.in. karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, budżet na dodatkowy rozwój);
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, tworzącej rozwiązania IT klasy premium dla bankowości korporacyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Front-End Developer

Nr ref.: PM/01/20/FDJS/WWA

Zadania

 • Tworzenie oraz rozwój zaawansowanych i responsywnych GUI używanych z wielomodułową platformą cyfrową
 • Badanie nowych kierunków rozwoju produktów dedykowanych sektorowi bankowemu we współpracy z zespołem R&D
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej potrzeb biznesowych rozwiązań bankowości cyfrowej
 • Eksploracja pomysłów

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku o profilu informatycznym (bądź pokrewne)
 • Minimum 3 lata doświadczenia projektowego z wykorzystaniem języka JavaScript oraz dowolnego z frameworków: React.js (preferowane), Angular.js lub Angular 2, Vue.js
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Node.js
 • Znajomość narzędzi takich jak: Webpack, Gulp
 • Otwartość na poruszanie się po nowych tematach
 • Nastawienie na efektywne prototypowanie
 • Zdolność do tworzenia konceptów
 • Szybkie uczenie się i aplikowanie wiedzy zdobytej w nowych obszarach
 • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Znajomość języka angielskiego oraz polskiego, umożliwiająca swobodną komunikację zarówno w mowie jak i piśmie

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na podstawie Umowy o Pracę
 • Pracę nad wymagającymi, międzynarodowymi projektami realizowanymi dla sektora bankowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów, udogodnieniami na terenie biura jak i dodatkową premię roczną
 • Współpracę z zespołem nastawionym na stały rozwój swoich kompetencji technicznych
 • Pracę w miłej atmosferze jak i możliwości dzielenia się swoimi pomysłami i wiedzą
 • Dalsze możliwość rozwoju kariery zawodowej
]]>
 • Miejsce pracy: Germany
 • Miasto: Darmstadt
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

At the moment, for one of our Clients, a technology company, specialising in delivering solutions for a space sector, we are looking for:

Mission Planning Engineer

Ref. no JC/0120/MPE/DRM

Zadania

 • Duties:
 • Development of operational processes and system configuration related to mission planning operations;
 • Performing different tasks using the mission planning facilities;
 • Monitoring of the mission planning systems and running system checks to spot any anomalies or errors;
 • Support the investigation of anomalies by monitoring and steering related to mission planning anomaly reports (ARs) and non-conformance reports (NCRs);
 • Maintaining documentation (user guide, operational implementation document, joint operations ducument, ICDs);
 • Development of the mission planning application software and related tools;

Wymagania

 • Requirements:
 • Experience of spacecraft and ground segment operational (LEO and GEO) in the field of mission planning;
 • Software technology skills in programming languages (Java or similar language), experience with Software Version Control Systems (e.g. CVS, Git) and Sofwater Configuration Management Systems (e.g. Serena Dimensions);
 • Experience of AIV related activities (test procedure generation, requirements verification and validation, etc.);
 • University degree (or equivalent experience);
 • Fluent English;

Klient oferuje:

 • The Client offers:
 • A work contract with an attractive salary;
 • Benefits package (Sports Card, Plus Card, Pension Scheme);
 • Trainings and certifications scheme;
 • To apply, click APLIKUJ button below:
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, jednej ze spółek technologicznych specjalizującej się w obszarze integracji, poszukujemy osób na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref.: MJ/.net/WAW/119

Zadania

 • Realizacja różnorodnych projektów z wykorzystaniem technologii webowych
 • Rozwój oprogramowania w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania w ramach metodyk zwinnych
 • Współpraca z innymi członkami zespołu jak i dbanie o dokumentację techniczną

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia jako .Net Developer
 • Wykształcenie wyższe z zakresu Informatyki lub kierunków pokrewnych
 • Praktyczne doświadczenie na projektach komercyjnych z technologiami webowymi (MVC lub .Net Core)
 • Znajomość zagadnień dotyczących protokołów http, Rest API, GIT, Entity Framework
 • Podstawowa znajomość tworzenia części frontendowej (JavaScript, HTML/CSS, React/Angular)
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość następujących technologii: Azure, Amazon Cloud, Docker, Mongo DB, UML

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w oparciu o kontrakt B2B
 • Realizację różnorodnych projektów z wykorzystaniem szerokiego zakresu technologii .Net
 • Dalsze możliwości rozwoju kompetencji technicznych w tym udział w wydarzeniach IT
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie, pomorskie
 • Miasto: Warszawa lub Gdańsk
 • Specjalizacja: Infrastruktura Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy produktowej oferującej swoje usługi dla branży wydawniczej, poszukujemy osób na stanowisko:

 

DevOps Engineer

Nr Ref: MJ/Devops/GD-WAW/119

Zadania

 • Realizowanie zadań z zakresu procesów CI/CD, release managementu oraz zarządzanie środowiskiem w oparciu o metodyki zwinne
 • Zarządzanie środowiskiem skonteneryzowanym w oparciu o Dockera
 • Zarządzanie aplikacjami webowymi również w ramach infrastruktury opartej o chmurę AWS i Azure
 • Automatyzacja procesów z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących
 • Monitorowanie i diagnostyka aplikacji napisanych w Javie i Node.js jak i wsparcie zespołów developerskich
 • Realizacja własnych inicjatyw w ramach prac projektowych

Wymagania

 • Min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Praktyczne doświadczenie w obszarze DevOps w szczególności procesy CI/CD, środowiska skonteneryzowanego oraz znajomość metodyk zwinnych
 • Umiejętność programowania idealnie w Javie i JavaScript oraz umiejętność diagnozowania i monitorowania aplikacji w Javie i Node.js mile widziana
 • Praktyczna znajomość przynajmniej części następujących technologii: Docker, Python, Ruby, Jenkins, Bamboo, TeamCity, Windows, Linux, Ansible, IntelliJ, GIT, Jira

Klient oferuje:

 • Długofalową współpracę w oparciu o Umowę o Pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość pracy nad flagowym produktem firmy w ramach dużej, międzynarodowej organizacji
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację biura na terenie Gdańska lub w centrum Warszawy (jedna lokalizacja do wyboru)
]]>
 • Miejsce pracy: dolnośląskie
 • Miasto: Wrocław
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy będącej czołowym dostawcą rozwiązań grzewczych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Node.Js Developer

nr. referencyjny JC/12/19/JS/WRC

Zadania

 • Praca nad projektami związanymi z rozwijaniem aplikacji na wewnętrzne potrzeby firmy;
 • Praca nad oprogramowaniem backendowym dla aplikacji webowych i wersji mobilnych;
 • Implementowanie nowych rozwiązań w bieżących projektach;
 • Aktywna współpraca z zespołem developerskim;

Wymagania

 • Praktyczna znajomość JavaScript (min. 2 lata doświadczenia) i doświadczenie w rozwoju backendu aplikacji z wykorzystaniem Node.JS;
 • Bardzo dobra znajomość Node.JS;
 • Znajomość Redis/PostreSQL;
 • Doświadczenie w pracy z GIT, Restfull services, MongoDB, TypeScript, WebSocket;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowej firmie);

Mile widziane:

 • Znajomość Kubernetes;
 • Znajomość RabbitMQ lub innego systemu kolejkowego;

Klient oferuje:

 • Elastyczna forma współpracy- umowa o pracę lub b2b w zależności od preferencji kandydata;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach i konferencjach;
 • Darmowe miejsce parkingowe;
 • Rozbudowany pakiet socjalny;
 • Kawa, herbata, owoce;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta  – spółki dostarczającej innowacyjne rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych, poszukujemy osoby na stanowisko:

 Programista  PHP

Nr ref.: JC/12/19/PHP/WWA

Zadania

 • Realizowanie projektów webowych i rozwijanie aplikacji;
 • Zbieranie wymagań, proponowanie rozwiązań i testowanie aplikacji;
 • Utrzymywanie aplikacji i systemów (monitoring, naprawa błędów i optymalizacja);
 • Dbanie o współpracę i integrację między powierzonymi systemami;
 • Monitorowanie technologii internetowych i wykorzystywanie ich w bieżących projektach;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna znajomość języka PHP;
 • Znajomość języka SQL oraz silnika bazy danych MySQL;
 • Doświadczenie w tworzeniu frontów aplikacji webowych (HTML, CSS, Javascript, Ajax);
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej;

Mile widziane:

 • Znajomość Typo3;
 • Doświadczenie pracy z systemem kolejkowym np. RabbitMQ;

Klient oferuje:

 • Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjny system premiowy;
 • Praca w dogodnej lokalizacji (Wola);
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Owoce w biurze, dofinansowane śniadania;
 • 30 minutowe przerwy lunchowe wliczone w czas pracy;
 • Szereg benefitów (opieka medyczna, programy pracownicze, dofinansowanie do kursu języka angielskiego, zniżki do kina i teatru);
 • Zajęcia sportowe w biurze;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej światowym liderem w swojej branży, poszukujemy osoby na stanowisko:

Data Architect

Nr ref.: PM/11/19/DA/WWA

Zadania

 • Projektowanie i utrzymanie Enterprise Data Model
 • Projektowanie metod integracji i migracji danych
 • Optymalizacja nowych i aktualnych systemów danych
 • Identyfikacja strukturalnych potrzeb bazy danych, na podstawie oceny operacji, aplikacji i programowania klienta
 • Przygotowywanie raportów dotyczących projektowania i architektury baz danych dla zespołów zarządzających i wykonawczych
 • Przekładanie wymagań licencyjnych na rozwiązania techniczne
 • Analiza i dokumentacja procesów biznesowych, architektury systemu oraz wymagań biznesowych / funkcjonalnych
 • Tworzenie standardów, struktur i zarządzanie danymi
 • Projektowanie architektury integracji obejmującej: przepływ danych między aplikacjami, przepływ procesów i integracje ETL
 • Dokumentowanie i projektowanie warstwy zużycia danych, w tym definiowanie raportów, interfejsów i architektury Rest API

Wymagania

 • Około 5-letnie doświadczenie w roli architekta danych bądź analityka danych/systemów lub pokrewne
 • Doskonałe zrozumienie zasad struktury bazy danych
 • Doświadczenie w gromadzeniu i analizowaniu wymagań systemowych
 • Znajomość technik eksploracji danych i segmentacji
 • Bardzo dobra znajomość SQL oraz Oracle
 • Znajomość Database tuning
 • Znajomość narzędzi do wizualizacji danych
 • Doświadczenie w zakresie mapowania / dokumentacji procesów biznesowych, opracowywania przypadków użycia, dokumentowania architektury systemu oraz tworzenia diagramów koncepcyjnych i kontekstowych
 • Praktyczne doświadczenie z Enterprise Architect lub podobnym narzędziem do modelowania UML
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • Wiedza z zakresu narzędzi do dużych zbiorów danych, tj. Kafka, Spark, Mongo DB

Klient oferuje:

 • Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenia i certyfikacje finansowane przez pracodawcę
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szereg benefitów tj. (opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty multisport oraz zajęć językowych)
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w firmie będącej światowym liderem w swojej branży
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej światowym liderem w swojej branży, poszukujemy osoby na stanowisko:

BI Developer

Nr ref.: PM/11/19/BID/WWA

Zadania

 • Prowadzenie sesji projektowych i pisanie dokumentacji technicznej / projektowej dla BI
 • Pomoc w konfiguracji serwera, konfiguracja ładowania danych, projektowanie procesu autoryzacji
 • Przekładanie wymagań sprawozdawczych użytkowników końcowych na funkcjonalne dokumenty projektowe
 • Dostarczanie specjalistycznej wiedzy w zakresie dokumentacji i standardów procesowych, w tym definicji szablonów dla FDS, planów testów itp.
 • Ustanowienie procesów i biblioteki obiektów wielokrotnego użytku (pola, obliczenia, KPI itp.)
 • Opracowywanie rozwiązań dostarczania danych
 • Pisanie, programowanie, opracowywanie i wdrażanie wizualnych raportów danych oraz tworzenie spersonalizowanych, interaktywnych wizualizacji danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych z wielu źródeł danych

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do wizualizacji danych (QlikSense, QlikView)
 • Umiejętność korzystania z narzędzia NPrinting
 • Doświadczenie w językach skryptowych SQL (T-SQL, PL / SQL itp.)
 • Doświadczenie z implementacjami baz danych (Oracle itp.)
 • Doświadczenie w pracy z modelowaniem wymiarowym i powoli zmieniającymi się wymiarami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Klient oferuje:

 • Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenia i certyfikacje finansowane przez pracodawcę
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szereg benefitów tj. (opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty multisport oraz zajęć językowych)
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w firmie będącej światowym liderem w swojej branży
]]>
 • Miejsce pracy: śląskie
 • Miasto: Katowice
 • Specjalizacja: ERP z wyjątkiem SAP

W chwili obecnej dla naszego Klienta, będącego globalnym dostawcą rozwiązań IT dla firm oraz instytucji publicznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Developer MS Dynamics AX

Nr ref.: PM/11/19/DMSDAX/KTO

Zadania

 • Projektowanie i implementacja rozwiązań biznesowych w MS Dynamics AX 2012 oraz ich integracji z systemami zewnętrznymi
 • Tworzenie nowych rozwiązań biznesowych w Microsoft Dynamics AX
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących funkcjonalności systemu MS Dynamics AX
 • Analiza potrzeb rozwoju system
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów systemu
 • Programowanie w środowisku MS Dynamics AX i MS Visual Studio
 • Współpraca z zespołem konsultantów/programistów w przygotowywaniu rozwiązań dla biznesu
 • Testowanie i dokumentowanie prac

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe informatyczne bądź pokrewne
 • Znajomość zasad programowania obiektowego
 • Minumum 2-letnie doświadczenie w pracy z systemem MS Dynamics AX
 • Dobra znajomość modułów Dynamics AX
 • Bardzo dobra znajomość X++ oraz wzorców projektowych stosowanych w standardzie systemu
 • Znajomość API systemu, modelu klas
 • Znajomość .NET oraz C#
 • Dobra znajomość Microsoft SQL, w zakresie budowy i optymalizacji zapytań
 • Wiedza z zakresu: baz danych SQL, serwerów Microsoft

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B
 • System kafeteryjny MyBenefit
 • Lekcje języka angielskiego
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość pracy całkowicie zdalnej
]]>
 • Miejsce pracy: śląskie
 • Miasto: Katowice
 • Specjalizacja: ERP z wyjątkiem SAP

W chwili obecnej dla naszego Klienta, będącego globalnym dostawcą rozwiązań IT dla firm oraz instytucji publicznych, poszukujemy osoby na stanowisko:

Consultant MS Dynamics AX

Nr ref.: PM/11/19/CMSDAX/KTO

Zadania

 • Analiza potrzeb oraz procesów biznesowych
 • Zarządzanie wymaganiami biznesu i tworzenie dokumentacji analitycznej
 • Wykonywanie projektów funkcjonalnych systemów informatycznych
 • Tworzenie scenariuszy i przypadków testowych
 • Przeprowadzanie testów zgodności oprogramowania z wymaganiami
 • Prowadzenie szkoleń, konsultacji oraz prezentacji dla użytkowników oprogramowania
 • Tworzenie dokumentacji użytkowej

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe informatyczne bądź pokrewne
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z systemem MS Dynamics AX 2012
 • Umiejętność parametryzacji i modyfikacji systemu w celu optymalizacji zachodzących procesów wewnętrznych
 • Znajomość angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację zarówno w mowie jak i piśmie

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B
 • System kafeteryjny MyBenefit
 • Lekcje języka angielskiego
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Możliwość pracy częściowo zdalnej
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy IT posiadającej własne produkty klasy premium w obszarze bankowości, poszukujemy zainteresowanych osób na stanowisko:

Scrum Master

Nr ref.: MJ/Scrum/WAW/119

Zadania

 • Facylitacja ceremonii Scrum m. in. retrospekcje, review, planowanie sprintów
 • Wsparcie zespołu developerskiego w osiągnięciu zamierzonego celu oraz zarządzanie komunikacją z interesariuszami m. in. Project Manager, Product Owner
 • Zarządzanie zespołem scrumowym oraz dbanie o kwestie personalne w zespole, np. planowanie urlopów czy zastępstw
 • Zarządzanie zespołem lub pojedynczymi pracownikami dostarczonych przez zewnętrznych partnerów firmy

Wymagania

 • Przynajmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem związanym z procesem wytwarzania oprogramowania
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z metodykami Agile jak i rozumienie zasad ich funkcjonowania
 • Umiejętność prowadzenia zespołu, aby utrzymać odpowiedni poziom motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu jak i skupienie na potrzebach Klientów
 • Bardzo dobre umiejętności miękkie: umiejętność prowadzenia dobrej komunikacji, dokładność w działaniu, umiejętność rozwiązywania bieżących problemów, postawa proaktywna
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu software developmentu jak i ogólne zainteresowanie obszarem IT w szczególności: procesy rozwoju oprogramowania, najlepsze praktyki czy techniki i narzędzia
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i oferującą produkty klasy premium na podstawie Umowy o Pracę
 • Pracę nad wymagającymi, międzynarodowymi projektami realizowanymi dla sektora bankowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów, udogodnieniami na terenie biura jak i dodatkową premię roczną
 • Współpracę z zespołem nastawionym na stały rozwój swoich kompetencji technicznych
 • Pracę w miłej atmosferze jak i możliwości dzielenia się swoimi pomysłami i wiedzą
 • Dalsze możliwość rozwoju kariery zawodowej
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Database Developer

Nr ref.: MJ/DBD/WAW/119

Zadania

 • Tworzenie i utrzymanie aplikacji działających w środowisku MS SQL, skryptów ETL wykorzystujących SSIS
 • Zapewnienie wydajności, bezpieczeństwo i dostępność baz danych
 • Obsługa procedur bazodanowych m. in. aktualizacja, tworzenie kopii zapasowych czy odzyskiwanie
 • Optymalizacja wykorzystywanych zasobów serwera
 • Przygotowanie dokumentacji i specyfikacji technicznej
 • Współpraca z partnerami biznesowymi na różnym szczeblu organizacji

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia jako Developer bazodanowy
 • Praktyczna znajomość z zakresu MS SQL Server jak i narzędzi do wersjonowania kodu
 • Wiedza z zakresu tworzenia instrukcji SQL jak i ich optymalizacji
 • Znajomość najlepszych praktyk z zakresu relacyjnych baz danych
 • Znajomość języka angielskiego – współpraca z anglojęzycznym klientem wewnętrznym
 • Znajomość chmury AWS i Pythona będzie dodatkowym atutem

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą na wewnętrzne potrzeby naszego Klienta w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość pracy zdalnej oraz dalszego rozwoju kompetencji technicznych
 • Dodatkowy pakiet benefitów wraz z udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację w centrum Warszawy
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy produktowej, która posiada swoje rozwiązania w obszarze branży wydawniczej, poszukujemy osób na stanowisko:

Data Scientist

Nr Ref: MJ/DS/WAW/119

Zadania

 • Realizacja projektów w ramach globalnej struktury Klienta polegające na usprawnieniu i przyśpieszenia działalności poszczególnych działów
 • Rozwiązanie problemów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning Wykorzystywanie narzędzi Machine Learning do projektowania, budowy, testowania i wdrożenia modeli ML
 • Formułowanie i testowanie hipotez na podstawie dużych zbiorów danych oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu matematyki, informatyki, statystyki czy ekonometrii
 • Min. 2 lata doświadczenia w obszerze Data Scientist i Machine Learning w ramach dużych projektów
 • Bardzo dobre zdolności analityczne, umiejętność komunikacji z osobami spoza IT i wyciągania wniosków służących do definiowania pytań biznesowych
 • Umiejętność budowania zestawów danych odpowiadających na pytania biznesowe jak i tworzenia predykcyjnych modeli analitycznych
 • Zaawansowana wiedza z zakresu modeli klasyfikacji, języka SQL jak i baz danych
 • Znajomość MS SQL Server, Python/R, AWS – Redshift, narzędzia Machine Learning do chmury AWS
 • Znajomość języka angielskiego – współpraca z anglojęzycznymi klientami wewnętrznymi

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą na wewnętrzne potrzeby naszego Klienta w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość pracy zdalnej oraz dalszego rozwoju kompetencji technicznych
 • Dodatkowy pakiet benefitów wraz z udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację w centrum Warszawy
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja:
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/moorgate/template-xml.php on line 66

W obecnej chwili do naszego zespołu poszukujemy osoby zainteresowanej odbyciem płatnego stażu w zespole rekrutacji IT:

Płatny staż- rekruter IT
Nr ref.: GD/STZ/11/19

Zadania

 • Celem stażu jest zapoznanie i przygotowanie do pracy na stanowisku Researchera/ Konsultanta ds. rekrutacji IT:
 • Podczas stażu będziesz mieć możliwość odbycia szkoleń dotyczących sposobów skutecznego docierania do kandydatów IT;
 • Poznasz segment rynku IT i stosowane technologie IT;
 • Nauczymy Cię profesjonalnego kontaktu z kandydatami IT;
 • Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach rekrutacyjnych i budowy warsztatu rekrutacyjnego;
 • Poszukujemy osób, które po zakończeniu stażu będą zainteresowane dalszą współpracą na stanowisku Researchera i docelowo samodzielnego konsultanta rekrutacji IT;

Wymagania

 • Absolwenci studiów wyższych lub studenci V roku studiów zaocznych dostępni 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin;
 • Zainteresowanie do podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin po zakończeniu stażu;
 • Zainteresowanie obszarem IT oraz rekrutacji;
 • Otwartość oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizacji własnej pracy;
 • Inicjatywa, zaangażowanie oraz energia i motywacja do pracy- poszukujemy osób głodnych sukcesu zawodowego, osób ambitnych i obowiązkowych;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego- współpracujemy z międzynarodowymi firmami;

Klient oferuje:

 • OFERUJEMY
 • Płatny staż 3 miesięczny;
 • Po zakończeniu stażu oferujemy współpracę na stanowisku Researchera na podstawie umowy o pracę z podstawą oraz atrakcyjnym wynagrodzeniem prowizyjnym uzależnionym od osiąganych wyników oraz dodatkową opieką medyczną;
 • Udział w ciekawych projektach;
 • Elastyczne godziny pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: pomorskie
 • Miasto: Gdańsk
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy softwareowej, poszukujemy osób na stanowisko:

.Net Developer
Nr ref.: MJ/ND/GD/109

Zadania

 • Praca w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania systemów wspierających zarządzanie oświatą
 • Prace developerskie w ramach metodyki Scrum oraz współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego (analitycy, testerzy, itp.)
 • Współpraca z zespołem w ramach code review, szacowaniu zadań, itp.
 • Rozwój aplikacji w oparciu o technologie webowe w ramach firmy produktowej tworzącej rozwiązania z rynku wydawniczego

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia jako .Net Developer
 • Praktyczne doświadczenie z C# na platformę .Net jak i pozostałymi technologiami webowymi
 • Znajomość przynajmniej części z wymienionych technologii: ASP.NET MVC, JavaScript, Web API, Entity Framework, SQL, MS SQL
 • Mile widziana znajomość Angular 2+, Redux, TypeScript
 • Wiedza z zakresu stosowania wzorców projektowych i zasad tworzenia czystego kodu
 • Znajomość j. angielskiego

Klient oferuje:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B z płatnymi urlopami
 • Możliwość pracy zdalnej oraz dalszego rozwoju umiejętności technicznych
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację biura na terenie Gdańska
]]>
 • Miejsce pracy: pomorskie
 • Miasto: Gdańsk
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Front-End Developer (Angular)

Nr ref.: PM/11/19/FEA/GD

Zadania

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanych graficznych interfejsów użytkownika używanych z aplikacjami webowymi;
 • Rozwijanie platformy internetowej B2C;
 • Analiza zgodności oprogramowania względem dokumentacji technicznej;
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum.

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia projektowego z językiem JavaScript oraz TypeScript;
 • Bardzo dobra znajomość frameworka Angular (1/2);
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Node.js;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne rozumienie dokumentacji.

Mile widziane:

 • Doświadczenie z takimi technologiami jak: Redux, RxJs, Gulp, WebPack oraz IntelliJ, Git , Jira.

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Możliwość pracy zdalnej (nawet do 100%) po okresie wdrożenia;
 • Szereg benefitów (Karta Multisport, opieka medyczna, karta lunchowa);
 • Elastyczne godziny pracy.
]]>
 • Miejsce pracy: dolnośląskie
 • Miasto: Wrocław
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów dla innowacyjnych, dużych organizacji jak i start-upów, poszukujemy osób na stanowisko:

Java Fullstack Developer

Nr ref: PM/Java/WRO/1019

Zadania

 • Realizacja projektów IT w ramach metodyki Scrum – projektowanie, rozwój i implementacja rozwiązania w technologiach Java i JavaScript
 • Realizacja prac projektowych pod kątem innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycznym
 • Dostarczenie rozwiązania uwzględniając odpowiedni poziom jakości jak i tworzenie dokumentacji technicznej
 • Ścisła współpraca z innymi członkami zespołu R&D

Wymagania

 • Min. 5-letnie doświadczenie jako Java Developer
 • Znajomość technologii Java (rozwiązania webowe) jak i części frontendową (JavaScript, HTML/CSS)
 • Znajomość przynajmniej części technologii: Spring, Spring Boot, Jenkins, relacyjne bazy danych, SQL, JPA, JUnit, JavaScript ES6, Java 11, AWS
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w ramach innowacyjnych i różnorodnych projektów – preferowana umowa B2B
 • Prace projektowe w oparciu o nowoczesne technologie
 • Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta multisport, zajęcia z j. angielskiego, pakiet szkoleń
 • 4 godziny w ciągu tygodnia na własny rozwój pod kątem wiedzy technicznej jak i śledzenia nowych trendów
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, firmy softwarowej tworzącej rozwiązania IT dla różnych gałęzi gospodarki, tj. telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse, sektor publiczny, poszukujemy osoby na stanowisko:

Front-End Developer

Nr ref.: PM/07/2019/FD/WWA

Zadania

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanych graficznych interfejsów użytkownika używanych z aplikacjami webowymi
 • Tworzenie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem UML
 • Analiza zgodności oprogramowania względem dokumentacji technicznej

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie z zakresu informatyki bądź kierunków pokrewnych
 • Min. roczne doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych
 • Znajomość programowania obiektowego
 • Bardzo dobra znajomość frameworka React.js
 • Doświadczenie z technologiami: JavaScript, HTML 5, CSS 3, TypeScript, Node.js, Git
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem stanem aplikacji przy użyciu technologii Redux
 • Umiejętność tworzenia API REST
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość .NET Core MVC

Klient oferuje:

 • Umowę B2B
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne
 • Kartę Multisport
 • Niekorporacyjne podejście
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
]]>
 • Miejsce pracy: pomorskie
 • Miasto: Gdańsk
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista Java

Nr ref.: PM/10/19/JD/GD

Zadania

 • Rozwój wielomodułowej platformy internetowej dedykowanej branży prawniczej
 • Implementacja nowych rozwiązań w ramach istniejącego projektu
 • Tworzenie nowych funkcjonalności
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Min. 3-letnie doświadczenie projektowe z wykorzystaniem języka Java
 • Dobra znajomość JVM oraz doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych
 • Znajomość frameworków: Spring oraz Hibernate
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Doświadczenie z jak największą ilością spośród wymienionych technologii: IntelliJ, Maven, Git,Jenkins, Jira, Linux, Apache Solr, Azure
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej

Klient oferuje:

 • Formę współpracy w oparciu o umowę B2B
 • Możliwość pracy zdalnej po okresie wdrożenia
 • Szereg benefitów ( Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną,kartę lunchową)
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i certyfikacji
 • Elastyczne godziny pracy
]]>
 • Miejsce pracy: pomorskie
 • Miasto: Gdańsk
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista Delphi

Nr ref.: PM/10/19/GD

Zadania

 • Wytwarzanie oraz rozwój oprogramowania finansowego, kadrowego, płacowego i pokrewnych
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych
 • Udział w pełnym cyklu rozwoju oprogramowania
 • Rozwiązywanie złożonych wymagań biznesowych
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia projektowego z wykorzystaniem środowiska Delphi
 • Doświadczenie z programowaniem obiektowym (OOP)
 • Znajomość wzorców projektowych oraz umiejętność tworzenia interfejsów
 • Znajomość relacyjnych baz danych, a w szczególności Firebird i MS SQL.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość komponentów UniDAC i FastReport
 • Wiedza z obszaru finansowo-księgowego i/lub kadrowo-płacowego

Klient oferuje:

 • Formę współpracy w oparciu o umowę B2B
 • Możliwość pracy zdalnej 3 razy w tygodniu po okresie wdrożenia
 • Szereg benefitów ( Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną,kartę lunchową)
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i certyfikacji
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dużą swobodę oraz autonomię w podejmowaniu decyzji
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

System Engineer

Nr ref.: MJ/GSSE/Darmstadt/109

Zadania

 • Maintenance and evolvement of system design – ground segment system of satellites
 • Maintenance of system requirements, interfaces and design baseline
 • Model systems using MBSE Approach
 • Review system evolutions and suport IV&V
 • Providing suport of mission routine operations

Wymagania

 • Having at least Bachelor’s Degree in relevant engineering fields (IT, aerospace engineering, etc.)
 • At least 6 years of experience in similar role
 • Experience at least with one of the ground system segment of earth observation satellite
 • Experience with at least one of the following areas: payload data processign systems, mission monitoring and control systems, data archiving and dissemination systems, ground segment integration, verification and validation
 • Fluency English is a must – international projects

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement based on German law
 • Atractive base salary with additional benefits packages
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

Data Center Operation Engineer

Nr ref.: MJ/DCOE/Darmstadt/109

Zadania

 • Daily monitoring of Data Center, analysis and reporting of operational anomalies
 • Responding to user queries received by the user service helpdesk regarding Data Center services
 • Test Automation of Data Center system fixes and upgrades
 • Conduct of testing Data Center services
 • Development of Data Center tools for monitoring, reporting and improvement of Data Center usability

Wymagania

 • Having at least Bachelor’s Degree in relevant engineering fields (IT, aerospace engineering, etc.)
 • At least 3 years of experience in similar role
 • Experience with script languages, software development processes, relational databases, SQL, Java, JavaScript, GIT/SVN, Unix/Linux environment
 • Nice to have C/C++, HADOOPP, DOORS, tools like IDV, IDL, etc. as well meteorological data formats

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement based on German law
 • Atractive base salary with additional benefits packages
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy z branży wydawniczej, poszukujemy osób na stanowisko:

 

.Net Fullstack Developer

Nr Ref.: MJ/NFD/WAW/109

Zadania

 • Prace developerskie w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania
 • Realizacja nowego projektu dotyczącego tworzenia nowej wersji systemu CMS na wewnętrzne potrzeby dużej organizacji międzynarodowej
 • Prace projektowe w ramach metodyki Agile/Scrum
 • Rozwój aplikacji w oparciu o technologie webowe wewnętrznych systemów IT firmy posiadającej produkty w obszarze wydawniczym

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia jako .Net Developer
 • Praktyczne doświadczenie z C# na platformę .Net jak i pozostałymi technologiami webowymi
 • Znajomość przynajmniej części z wymienionych technologii: .Net Core, ASP.NET MVC, JavaScript/TypeScript, HTML/CSS, Angular 2+, Sass, RXJs, MS SQL
 • Wiedza z zakresu stosowania wzorców projektowych i zasad tworzenia czystego kodu
 • Znajomość j. angielskiego

Mile widziane:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B
 • Możliwość pracy nad dużymi rozwiązaniami z zespołem nastawionym na innowacyjne pomysły
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację biura w centrum Warszawy

Klient oferuje:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B z płatnymi urlopami
 • Możliwość pracy zdalnej oraz dalszego rozwoju umiejętności technicznych
 • Możliwość pracy nad dużymi rozwiązaniami z zespołem nastawionym na innowacyjne pomysły
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację biura w centrum Warszawy
]]>
 • Miejsce pracy: śląskie
 • Miasto: Katowice
 • Specjalizacja:
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/moorgate/template-xml.php on line 66

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów integracyjnych dla swoich klientów zewnętrznych, poszukujemy osób na stanowisko:

Senior Java Developer

Nr ref: PM/10/19/SJD/KATO

Zadania

 • Rozbudowa platformy webowej dedykowanej bankowości detalicznej
 • Implementacja nowych rozwiązań w ramach istniejącego projektu
 • Przeprowadzanie testów oraz przegląd wytworzonego oprogramowania

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia projektowego z wykorzystaniem języka Java
 • Znajomość frameworka Spring
 • Umiejętność tworzenia aplikacji webowych
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych
 • Umiejętności korzystania z repozytorium kodu (np. GIT)
 • Umiejętność korzystania z narzędzi do integracji (np. Jenkins)

Mile widziane:

 • Doświadczenie w tworzeniu systemów rozproszonych i aplikacji wielomodułowych

Klient oferuje:

 • Stałą współpracę w oparciu o kontrakt B2B lub UoP
 • Oprócz pensji podstawowej pakiet benefitów wraz z pakietem szkoleń
 • Współpracę na terenie nowoczesnego biura w dogodnej lokalizacji
]]>
 • Miejsce pracy: śląskie
 • Miasto: Katowice
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów integracyjnych dla swoich klientów zewnętrznych, poszukujemy osób na stanowisko:

Frontend Developer

Nr ref: MJ/JS/KTW/919

Zadania

 • Prace w ramach pełnego procesu wytwarzania oprogramowania w ramach metodyki Scrum
 • Prace developerskie części frontendowej w oparciu o popularne na rynku frameworki JS jak i realizacja zadań z zakresu integracji
 • Projektowanie i wdrożenie rozwiązań

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia jako Frontend Developer
 • Praktyczne doświadczenie w programowaniu w JavaScript z wykorzystaniem przynajmniej jednego z następujących frameworków: Angular/Angular.js, React.js, Vue.js, Ember, Backbone
 • Wiedza z zakresu przynajmniej części z wymienionych technologii: Rest API, HTML/CSS, Node.js, GIT, Webpack, RWD, Jenkins, Design Patterns
 • Dobra znajomość j. angielskiego

Klient oferuje:

 • Stałą współpracę w oparciu o kontrakt B2B lub UoP
 • Oprócz pensji podstawowej pakiet benefitów wraz z pakietem szkoleń
 • Współpracę na terenie nowoczesnego biura w dogodnej lokalizacji
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, jednego wiodących integratorów związanego z obszarem API Management, poszukujemy osoby na stanowisko:

API Management Consultant

Nr ref. GD/10/19/APM/WAW

Zadania

 • Udział w projektach dla największych firm dotyczących wdrożenia narzędzi wspierających integrację systemów klasy enterprise za pomocą API Management;
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi API Management (CA API);
 • Prezentacje techniczne dla Klientów odnośnie oferowanych narzędzi API;
 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń;
 • Wsparcie rozwoju systemów;

Wymagania

 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu oprogramowania;
 • Znajomość interfejsów SOAP/REST i zagadnień z obszaru integracji aplikacji;
 • Znajomość zagadnień związanych z API i API Management;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziana umiejętność programowania w JAVA lub .NET;
 • Mile widziana znajomość CA API Management lub innego narzędzia do zarządzania API;

Klient oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia;
 • Współpracę w oparciu o umowę b2b;
 • Możliwość szkoleń krajowych i zagranicznych oraz pracy z najnowszymi technologiami;
 • Możliwości rozwoju i awansu;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura Utrzymanie systemów

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej, która dostarcza swoje rozwiązania dla kilku obszarów biznesowych, poszukujemy osób na stanowisko:

 

Linux Administrator

Miejsce pracy: Warszawa

Numer referencyjny: MJ/Linux/WAW/919

Zadania

 • Administracja i monitoring systemy ECN – LDAP, email, backup, itp.
 • Raportowanie problemów rozwiązań hardware’owych, administracja PKI/CA jak i zarządzanie certyfikatami
 • Planowanie, testowanie i wykonywanie zadań dotyczących infrastruktury systemowej
 • Dokonywanie zmian w systemie – instalacja, konfiguracja, tuning, patching, aktualizacja hardware’u i software’u
 • Aktualizacja software’u, hardware’u i firmware’u, testowanie nowych wersji software’u
 • Implementacja backupu, troubleshooting serwerów pocztowych, konfiguracja DNS
 • Rozwiązywanie incydentów i raportowanie ich w systemie
 • Praca nad dokumentacją techniczną

Wymagania

 • Przynajmniej tytuł inżyniera z Informatyki lub kierunków pokrewnych – wymóg konieczny
 • Min. 4 lata doświadczenia jako IT Administrator
 • Komercyjne doświadczenie w pracy nad serwerami Linux, środowiskiem wirtualnym (WMWare) jak i znajomość języków skryptowych
 • Znajomość protokołów DNS, serwerów poczty, backup and recovery, narzędzi monitorujących, zarządzania PKI
 • Posiadanie certyfikatu Linux (RHCSA, LPIC-1 lub inne równoważne)
 • Dobra znajomość j. angielskiego – praca w środowisku międzynarodowym

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w wewnętrznym zespole pracujących w ramach dużych, międzynarodowych projektów
 • Podstawowe wynagrodzenie w ramach umowy o pracę z dodatkowym pakietem benefitów
 • Możliwość dalszego poszerzenia wiedzy technicznej jak i rozwoju w strukturach firmy
 • Współpracę w przyjaznej atmosferze w dobrej lokalizacji w centrum Warszawy
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja:
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/moorgate/template-xml.php on line 66

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej światowym liderem w swojej branży, poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Java Developer

Nr ref.: PM/09/19/SJD/WWA

Zadania

 • Wytwarzanie oprogramowania do zarządzania danymi pochodzącymi z transakcji płatniczych
 • Nadzór merytoryczny nad rozwojem aplikacji do zarządzania systemami płatniczymi
 • Zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji
 • Dostarczanie rozwiązań gwarantujących wysoki poziom stabilności i dostępności systemów
 • Dostosowywanie i utrzymywanie systemów w zgodzie z ogólnymi założeniami architektonicznymi
 • Wytwarzanie rozwiązań w zgodzie z obowiązującymi zasadami wytwórczymi oprogramowania (SDLC)

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Min. 4 lata doświadczenia projektowego z wykorzystaniem języka Java
 • Znajomość frameworków: Spring, Spring-Data, Spring-Security, Spring-Boot, Hibernate
 • Znajomość serwera aplikacyjnego jBoss / WildFly
 • Znajomość relacyjnych baz danych (Oracle), języka SQL
 • Doświadczenie z narzędziami: Maven, Git, Gerrit

Mile widziane:

 • Doświadczenie z frameworkiem Angular

Klient oferuje:

 • Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenia i certyfikacje finansowane przez pracodawcę
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szereg benefitów tj. (opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty multisport oraz zajęć językowych)
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w firmie będącej światowym liderem w swojej branży
]]>
 • Miejsce pracy: praca zdalna
 • Miasto: praca zdalna- region obsługiwany:północna Polska
 • Specjalizacja: Sprzedaż

W obecnej chwili dla naszego Klienta, jednego z głównych producentów oprogramowania z obszaru GIS, poszukujemy osoby na stanowisko:

Account Manager

Nr ref. GD/AMGIS/09/19/TR

Zadania

 • Pozyskiwanie i rozwój relacji biznesowych z Klientami z sektora administracji samorządowej na terenie północnej Polski (woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie);
 • Tworzenie i prezentacja ofert handlowych;
 • Udział w rozmowach handlowych i negocjacjach;
 • Monitorowanie realizacji projektów;
 • Udział w branżowych targach i konferencjach;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, gdzie miałeś możliwość poznać zagadnienia z obszaru systemów informacji geograficznej np. geodezja, planowanie przestrzenne, GIS lub pokrewne;
 • Teoretyczna znajomość technologii ESRI lub GIS;
 • Łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów i budowaniu relacji;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Zaangażowanie i zorientowanie na wynik;
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem;
 • Determinacja w działaniu i samodyscyplina;
 • Odporność na stres i gotowość do wyjazdów służbowych (ok. 60% czasu pracy);
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Prawo jazdy kategorii B;

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z/w samorządach lub spółkach miejskich;
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Doświadczenie w pracy w dziale sprzedaży;

Klient oferuje:

 • Pakiet szkoleń zawodowych, w tym szkolenia produktowe;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • System kafeteryjny;
 • Pakiet multisport i prywatne ubezpieczenie na życie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym;
 • Praca zdalna po 3 miesięcznym okresie wdrożenia i szkoleń;
 • Samochód służbowy;
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Toulouse, France
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

 

Java Developer

Nr ref.: MJ/Java/FR/919

 

Zadania

 • Development of several software solutions for ground infrastructure for flight dynamics and space surveillance area
 • Analysing and solving functional and algorythmic problems in applications
 • Providing suport to the client
 • Design, developing, testing and validating of new functionalities in existing systems as well in new applications to match client’s needs
 • Updating and creating technical documentation

Wymagania

 • Master’s Degree in Computer Science or other technical fields
 • Min. 1 year of experience developing application in Java
 • Hands-on experience with Java web technologies is a must
 • Knowledge of development and analysis of algorithms
 • Fluent speaker of English

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement
 • Atractive base salary with additional benefit package
 • Posibility to work on complicated and international projects within unique business area
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Cooperation with the company which is focused on further development of its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej dostarczającej rozwiązania dla branży Fintech, hotelarstwa i telekomunikacyjnej, poszukujemy osób na stanowisko:

 

Android Developer

Nr ref: MJ/AD/KRAK/919

Zadania

 • Tworzenie zupełnie nowej aplikacji w obszarze turystyki
 • Rozwój nowych funkcjonalności wraz z realizacją zadań z zakresu integracji
 • Realizacja projektu jako osoba wiodąca w zespole developerskim
 • Wybór technologii i tworzenie kodu według jak najlepszych praktyk

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub kierunków pokrewnych
 • Min. 4 lata doświadczenia jako Developer
 • Praktyczna znajomość platformy Android
 • Znajomość przynajmniej część z następujących technologii/narzędzi: Kotlin, integracja poprzez API (Restfull, Stripe, Contentful, Open Weather), GIT/GitHub, procesy CI, Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform, Travis, Pull Request
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o UoP lub kontrakt B2B wraz z dodatkowym pakietem benefitów
 • Pracę nad nowym, międzynarodowym projekcie, w którym zespół projektowy ma wpływ na stack technologiczny
 • Pracę na projektach z największymi w Europie organizacjami w obszarze finansów
 • Dodatkowa pula godzin na edukacyjne inicjatywy w ciągu roku jak i dalsze możliwości rozwoju
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, firmy softwarowej, dostarczającej swoje produkty oraz usługi wielu firmom z wybranych branż gospodarki i sektora publicznego, poszukujemy osoby na stanowisko:

Java Developer

Nr ref.: PM/08/19/JD/LUB

Zadania

 • Tworzenie i implementacja oprogramowania w technologii Java 8/9
 • Rozwój nowych funkcjonalności aplikacji
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia projektowego z wykorzystaniem języka Java
 • Doświadczenie w pracy z platformą Liferay
 • Praktyczna znajomość frameworków: Spring, Hibernate
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Znajomości narzędzi automatyzujących budowę aplikacji (np. Maven lub Gradle)
 • Umiejętności korzystania z repozytorium kodu (np. SVN lub GIT)
 • Doświadczenie w testowaniu własnego kodu i pisaniu testów jednostkowych (np. JUnit, TestNG, Mockito)
 • Umiejętność korzystania z narzędzi do integracji (np. Jenkins)

Klient oferuje:

 • Elastyczną forma zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne
 • Kartę Multisport
 • Niekorporacyjne podejście
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Infrastruktura Utrzymanie systemów

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

Service Engineer

Refference number: MJ/SE/DE/919

Zadania

 • Performing tasks within design, configuration, deployment, monitoring and management of IT infrastructures
 • Working with large and heterogenous environment
 • Working on international projects within aerospace and cooperation with other team members

Wymagania

 • Having Master’s Degree from Computer Engineering, Applied Maths, Physics or similar
 • At least 1 year of experience in similar positions
 • Technical knowledge at least some of the following technologies: CI/CD processes, VMWare, Linux servers, Java, Gitlab, Ansible, scripts, monitoring tools, software engineering process, IT security, webservers, Docker
 • Fluent English spoken and written is a must

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement
 • Atractive base salary with additional benefits packages with relocation package if needed
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy technologicznej, realizującej innowacyjne rozwiązania dla wielu branż gospodarki, poszukujemy osoby na stanowisko:

Java Architect

Nr ref.:PM/08/19/JA/KRK

Zadania

 • Projektowanie architektury rdzenia platformy dedykowanej bankowości
 • Dostosowywanie rozwiązań do zmieniających się wymagań
 • Dobór technologii
 • Prowadzenie szkoleń dla programistów
 • Ścisła współpraca z zespołem deweloperskim, Product Ownerem, Delivery Managerem oraz interesariuszami

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w budowaniu rozwiązań klasy korporacyjnej z wykorzystaniem języka Java
 • Doskonała znajomość frameworków: Spring oraz Hibernate
 • Doświadczenie z takimi technologiami jak: Docker, Kubernetes, REST APIs
 • Znajomość wzorców architektonicznych
 • Biegłość we wzorcach dobrego programowania ( SOLID, mikroserwisy)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i piśmie

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektowaniu systemów bankowych
 • Znajomość AWS bądź Azure Cloud

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pakiet benefitów (m.in. karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, budżet na dodatkowy rozwój)
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie próbnym
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy technologicznej, realizującej innowacyjne rozwiązania dla wielu branż gospodarki, poszukujemy osoby na stanowisko:

Product Owner

Nr ref.:PM/08/19/JA/KRK

Zadania

 • Odpowiedzialność za funkcjonalności wielokanałowej platformy bankowości cyfrowej
 • Zarządzanie zestawem funkcji w całym cyklu życia produktu
 • Definiowanie wymagań
 • Tworzenie prototypów
 • Wprowadzanie nowych funkcjonalności
 • Dbanie o wsparcie i utrzymanie produktu
 • Ścisła współpraca z zespołem deweloperskim, architektem, delivery managerem oraz interesariuszami

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie we wdrażaniu produktów w obszarze bankowości cyfrowej ( rozwiązania z zakresu bankowych kanałów komunikacyjnych)
 • Bardzo dobrze ugruntowana wiedza z zakresu technologii, biznesu oraz obszaru UX
 • Doświadczenie w pracy w metodyce scrumowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ze względu na współpracę z międzynarodowymi Klientami

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B
 • Możliwość pracy zdalnej 1-2 dni w tygodniu po okresie wdrożenia
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pakiet benefitów (m.in. karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, budżet na dodatkowy rozwój)
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W obecnej chwili dla naszego Klienta, jednego z integratorów i partnerów firmy ServiceNow, poszukujemy osoby na stanowisko:

ServiceNow Consultant

Nr ref. GD/SNOW/0619/WAW

 

 

Zadania

 • Udział w analizie wymagań funkcjonalnych;
 • Implementacja i konfiguracja wdrażanego rozwiązania ServiceNow;
 • Integracja rozwiązania z innymi systemami;
 • Prezentacje techniczne, warsztaty i szkolenia dla Klientów;
 • Wsparcie w fazie utrzymania rozwiązania;

Wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia we wdrażaniu lub utrzymaniu ServiceNow lub innego narzędzia ITSM;
 • Umiejętność pisania skryptów w Java, JavaScript lub C# na potrzeby wdrożeń i integracji platformy ServiceNow;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;
 • Komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia;
 • Otwartość i umiejętność współpracy z Klientem zewnętrznym;
 • Mile widziane certyfikaty ITIL oraz ServiceNow;

Klient oferuje:

 • Udział w projektach pełnych wyzwań oraz możliwości rozwoju i szkoleń finansowanych przez pracodawcę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczna forma współpracy (b2b lub UoP);
 • Pakiet benefitów (Multisport, opieka medyczna);
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w zgranym zespole specjalistów;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, firmy softwarowej tworzącej rozwiązania IT dla różnych gałęzi gospodarki, tj. telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse, sektor publiczny, poszukujemy osoby na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref.: PM/08/2019/DND/WWA

 

Zadania

 • Tworzenie nowego systemu informatycznego (aplikacji webowej) w technologii .NET
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Certyfikat Microsoft 70-486 (Developing ASP.NET MVC Web Applications) lub gotowość do jego wyrobienia
 • Doświadczenie projektowe z językiem C# oraz platformą ASP.NET Core MVC
 • Znajomość zagadnień związanych z protokołem HTTP, w tym tworzenia API REST
 • Umiejętność pracy w środowisku systemu Linux
 • Umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie z jak największą ilością technologii takich jak: Azure, Amazon Cloud, Docker, MongoDB, PHP, UML

Klient oferuje:

 • Umowę B2B
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne
 • Kartę Multisport
 • Niekorporacyjne podejście
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy technologicznej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk Biznesowy

Nr ref. GD/BA/0819/WAW

Zadania

 • Wsparcie procesu rozwoju oprogramowania- analiza procesów biznesowych, modeli danych;
 • Wsparcie wydajności projektów na podstawie analizy luk w funkcjonalnościach w obecnym projekcie i wcześniejszej wersji oprogramowania;
 • Wykonanie analizy biznesowej i zaprojektowanie usprawnień w tworzonej aplikacji;
 • Ocena implementacji efektów końcowych projektu ustalonych z partnerami;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w roli analityka biznesowego;
 • Doświadczenie w tworzeniu koncepcji funkcjonalnych rozwoju oprogramowania, modeli danych;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • Wykształcenie wyższe;

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie – umowa o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów;
 • Praca w dużych, międzynarodowych projektach oraz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez pakiet szkoleń;
 • Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy w pobliżu jednej ze stacji metra;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego klienta, międzynarodowej firmy software’owej tworzącej rozwiązania dla klientów z różnych sektorów (m.in. aeronautyki, bezpieczeństwa, telekomunikacji, transportu), poszukujemy osoby na stanowisko:

Project Manager

Nr ref.: GD/PM/0519/WAW

Zadania

 • Udział w projekcie IT z obszaru rozwoju oprogramowania;
 • Wsparcie klienta w definiowaniu wymagań oraz podczas szkoleń;
 • Współpraca z różnymi zainteresowanymi stronami, aby zintegrować wszystkie punkty widzenia i osiągnąć zarówno cele projektu, jak i cele firmy;
 • Przygotowywanie, przedstawianie i raportowanie postępów projektu, ryzyk i zidentyfikowanych problemów etc.;
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w języku angielskim przy wsparciu Technical Writera;

Wymagania

 • Min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Background techniczny- doświadczenie we wcześniejszych projektach na stanowiskach specjalistycznych np. analityka biznesowego/systemowego, developera, architekta itp.
 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Uczestnictwo w projektach zakończonych pomyślnym wdrożeniem rozwiązań w ich pełnym cyklu życia;
 • Znajomość narzędzi: Redmine, MS Project.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne;
 • Wiedza i doświadczenie w pracy z metodologią Agile / Scrum;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziana znajomość Java oraz systemu Ubuntu Linux;
 • Dodatkowa informacja: Po zatrudnieniu kandydata przewidziana certyfikacja w kierunku PRINCE2 Practitioner Level.

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie – umowa o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów (m.in. opieka medyczna, karta sportowa, dodatkowe ubezpieczenie, szeroki pakiet szkoleń i ścieżek certyfikacyjnych);
 • Praca w dużych, międzynarodowych projektach dla prestiżowego Klienta;
 • Dogodna lokalizacja biura tuż obok jednej ze stacji metra w centrum Warszawy;
 • Możliwość współpracy z dynamicznie rozwijającą się firmą umożliwiającą dalszy rozwój zawodowy;
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Munich, Germany
 • Specjalizacja: Infrastruktura Utrzymanie systemów

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

IT System Maintenance Technician

Referal number: MJ/SMT/DE/197

Zadania

 • Providing preventive and corrective maintenance of the ground segment elements – hardware and partly corrective software maintenance
 • Logging maintenance intervantions, raising and processing tickets
 • Tracking tickets and their status, reporting of status internally and externally
 • Review new technical documentation and test new system instalations as well rising anomallies
 • Review new technical documentation and test new system instalations as well rising anomallies
 • Manage users accounts according to Security policy, participating in meetings and interac with customers

Wymagania

 • Experience as Service Desk/IT suport specialist
 • Technical higher education – IT or other engineer degree
 • Knowledge of Linux/Windows environment
 • Knowledge of at least one of the following technical area: networking (routing, firewall, VLAN, VPN), Windows Server (AD, DHCP, DNS, DFS, RDS, WSUS, Exchange), Backup, virtualisation solution
 • Fluent speaker of English written and spoken

Klient oferuje:

 • Permament cooperation with company which is one of the leader in their segment
 • Atractive base salary with benefit package as well posibility to develop technical skills
 • Working on big international projects within unique sector
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Infrastruktura

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

Service Manager

Ref. number: MJ/SEM/DE/719

 

Zadania

 • Design and management of IT Infrastructure
 • Take care of quality of Infrastructure and management of SLA
 • Management of Infrastructure Team
 • Performing tasks within service management

Wymagania

 • Technical higher education IT or similar
 • Fluency in English
 • At least 5 years of experience on similar role
 • General knowledge of at least some of following Infrastructure fields: Linux administration, VMWare, Storage, switching, CI/CD, HA, Docker, ticketing systems, Shell/Python scripting or tools like Ansible or Chef, etc.

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement
 • Atractive base salary with additional benefit packages
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, tj. jednej z wiodących spółek IT specjalizującej się w projektach integracyjnych, poszukujemy nową osobę na stanowisko:

DevOps Engineer

Nr ref.: MJ/DevOps/WAW/197

Zadania

 • Wdrożenie systemu zintegrowanej platformy do wymiany danych – system oparty na silniku workflow
 • Zarządzanie procesami wspierającymi proces wytwarzania oprogramowania
 • Rozwój i utrzymanie środowiska programistycznego
 • Współpraca z zespołem developerskim w ramach prac projektowych
 • Wdrażanie klastrów Openshift/OKD i tworzenie obrazów Docker

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane IT lub pokrewne)
 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość systemów Linux (RedHat/Centos), Openshift/OKD, Kubernetes, Docker

Klient oferuje:

 • Pierwszy projekt na 6 m-c z możliwością przedłużenia współpracy
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w ramach kontraktu B2B
 • Dodatkowy pakiet benefitów wraz z możliwością odbywania szkoleń i uczestnictwa w konferencjach
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego jak i umiejętności technicznych
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, firmy softwarowej tworzącej rozwiązania IT dla różnych gałęzi gospodarki, tj. telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse, sektor publiczny, poszukujemy osoby na stanowisko:

Tester Automatyczny

Nr ref.: PM/07/2019/TA/WWA

Zadania

 • Udział w projektowaniu testów automatycznych (na różnym poziomie zaawansowania)
 • Tworzenie planów i przypadków testowych
 • Testowanie aplikacji webowych
 • Uruchamianie testów automatycznych i raportowanie wyników
 • Przygotowywanie i utrzymywanie środowiska testowego
 • Dbanie o dokumentację testową

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu informatyki bądź kierunków pokrewnych
 • Min. roczne doświadczenie w pisaniu testów automatycznych z wykorzystaniem C# + Selenium
 • Znajomość zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia i wykorzystywania danych testowych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka UML

Klient oferuje:

 • Umowę B2B
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne
 • Kartę Multisport
 • Niekorporacyjne podejście
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
]]>
 • Miejsce pracy: pomorskie
 • Miasto: Gdańsk
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwarowej, będącej czołowym dostawcą rozwiązań IT m.in. dla branży wydawniczej, administracji publicznej, czy opieki zdrowotnej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk biznesowo-systemowy

Nr ref.:PM/07/19/WWA

Zadania

 • Zbieranie, analiza i dokumentowanie wymagań biznesowych oraz systemowych;
 • Sporządzanie makiet, przygotowywanie projektu logicznego systemu;
 • Projektowanie rozwiązań oraz opis interfejsów komunikacyjnych w celu integracji systemów;
 • Analiza i optymalizacja procesów;
 • Sporządzanie testów akceptacyjnych;
 • Uczestniczenie w pracach projektowych jako część zespołu scrumowego oraz współpraca z developerami i testerami w zadaniach dotyczących wymagań funkcjonalnych systemu;

Wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku analityka biznesowo-systemowego;
 • Wiedza z zakresu zagadnień kadrowo-płacowych lub systemów wykorzystywanych w procesie zarządzania oświatą;
 • Umiejętność współpracy zarówno z klientem biznesowym jak i technicznym;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i nastawienie na wspólne rozwiązywanie problemów;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej;

Mile widziane:

 • Znajomość baz danych oraz umiejętność projektowania struktur danych;

Klient oferuje:

 • Elastyczną formę współpracy (UoP lub B2B);
 • Szereg benefitów ( Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną,kartę lunchową);
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i certyfikacji;
 • Pracę przyjaznej atmosferze.
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto:
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej dostarczającej własne rozwiązania dla sektora finansowego, poszukujemy osób na stanowisko:

DevOps Engineer

Nr Ref.: MJ/DevOps/WAW/719

 

Zadania

 • Zarządzanie, utrzymanie i rozwój budowy systemu jak i infrastruktury testów automatycznych
 • Utrzymanie i ciągłe usprawnianie procesów CI/CD
 • Wsparcie prac projektowych przy współpracy z zespołem developerskim
 • Dbałość o utrzymanie jak najwyższego poziomu jakości standardów procesu rozwoju oprogramowania jak i podążenia za najlepszymi praktykami

Wymagania

 • Tytuł inżyniera z informatyki lub kierunków pokrewnych
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu zarządzania narzędziami monitorującymi budowę systemu, wsparcia zespołów developerskich w kontekście zarządzania konfiguracją
 • Praktyczne doświadczenie z następującymi narzędziami: Maven, Jenkins, Subversion, GIT, Nexus, Sonar, Gradle, shell scripts, Groovy, SQL
 • Znajomość metodyki Agile, procesu CI/CD, release managementu, deploymentu, architektury aplikacji pisanych w Javie (JEE), systemu zarządzania danymi
 • Umiejętność dbania o jakość prowadzenia procesu rozwoju oprogramowania
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z dodatkowym pakietem benefitów jak i możliwością dalszego rozwoju zawodowego
 • Współpracę z organizacją mającą dojrzałą kulturę techniczną, która stale dąży do udoskonalenia swoich procesów, narzędzi i infrastruktury
 • Pracę na projektach dla największych w Europie organizacjami w obszarze finansów
]]>
 • Miejsce pracy: Germany
 • Miasto: Darmstadt
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

At the moment, for one of our Clients, a technology company, specialising in delivering solutions for a space sector, we are looking for:

Oracle Database Engineer

Ref. No GD/0719/OMS/DRM

Zadania

 • Duties
 • Prepare mass updates to document metadata for the Document Management System based on Oracle WebCenter Content 11g and Oracle database using PL/SQL;
 • Provide second level support for bespoke applications based on Oracle database 11/12 or Microsoft Access 2007/13;

Wymagania

 • Requirements:
 • Experience on a similar position;
 • 2 years of experience with Oracle databases and SQL in the scope of administration;
 • 2 years of professional experience in maintaining Visual Basic for Applications and MS Access applications;
 • Knowledge of Oracle WebCenter would be an advantage but is not required;

Klient oferuje:

 • The Client offers:
 • A work contract with an attractive salary;
 • Benefits package (Sports Card, Plus Card, Pension Scheme);
 • 30 days of paid vacation;
 • Trainings and certifications scheme;
 • To apply, click APLIKUJ button below:
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, spółki IT realizującej szereg projektów integracyjnych dla swoich klientów zewnętrznych, poszukujemy osób na stanowisko:

Implementation Consultant

Nr ref: MJ/API/WAW/619

Zadania

 • Zadania dotyczące instalacji i konfiguracji oprogramowania
 • Prowadzenie prezentacji dla Klientów zewnętrznych jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń
 • Wsparcie procesów rozwoju oprogramowania
 • Współpraca z zespołem developerskim pracującym w metodyce Agile/Scrum

Wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia w obszarze wdrażania i utrzymywania oprogramowania
 • Znajomość zagadnień dotyczących integracji aplikacji jak i interfejsów SOAP/REST
 • Znajomość zagadnień związanych z API jak i zarządzaniem API
 • Mile widziana umiejętność programowania w Java lub .Net
 • Dobra znajomość j. angielskiego

Mile widziane:

 • Stałą współpracę w oparciu o kontrakt B2B (ryczałt miesięczny) wraz z płatnymi urlopami
 • Oprócz pensji podstawowej również premię jak i pakiet szkoleń
 • Możliwość poznawania najnowszych technologii i trendów na rynku IT jak dalsze możliwości rozwoju kariery zawodowej
 • Współprace ze zgranym zespołem, który dba o dobrą atmosferę w miejscu pracy

Klient oferuje:

 • Stałą współpracę w oparciu o kontrakt B2B (ryczałt miesięczny) wraz z płatnymi urlopami
 • Oprócz pensji podstawowej również premię jak i pakiet szkoleń
 • Możliwość poznawania najnowszych technologii i trendów na rynku IT jak dalsze możliwości rozwoju kariery zawodowej
 • Współprace ze zgranym zespołem, który dba o dobrą atmosferę w miejscu pracy
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

W chwili obecnej, dla naszego Klienta, będącego czołowym dostawcą oprogramowania oraz usług informatycznych dla branży wydawniczej, poszukujemy osoby na stanowisko:

IT Support Specialist

Nr ref.:PM/06/19/ISS/WWA

Zadania

 • Zarządzanie infrastrukturą firmy na poziomie drugiej linii wsparcia (Windows Server, AD, urządzania sieciowe, poczta)
 • Bieżące wsparcie użytkowników w zakresie obsługi desktopowej wszystkich urządzeń firmowych (komputery, drukarki, urządzenia mobilne etc.)
 • Zarządzanie serwerami wydruków, AD, systemem operacyjnym, DNS, DHCP
 • Instalacje i aktualizacje systemów Klienckich
 • Wsparcie techniczne wewnątrz firmy, przez telefon, mail, portal użytkownika
 • Dbanie o lokalne i globalne aplikacje serwerowe na poziomie operacyjnym oraz projektowym
 • Rozwiązywanie problemów, eskalacja oraz zarządzanie rozwiązaniami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie procesem inwentaryzacji
 • Udział w pracach projektowych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu domeną AD , serwerami Windows Server oraz systemami Klienckimi Windows, pakietem Ms Office
 • Doświadczenie ze środowiskami wirtualnymi (preferowany Azure)
 • Biegła znajomość Microsoft Office 2013/2016
 • Doświadczenie w utrzymaniu urządzeń końcowych użytkownika
 • Doświadczenie w pracy z narzędziem ITSM
 • Doświadczenie z narzędziami do automatyzacji procesu zarządzania poprawkami (np. IBM BigFix)
 • Rozumienie usług sieciowych i telefonii
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Wiedza z obszaru: systemów Linux, Mac, wirtualizacji, rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem
 • Certyfikacje w zakresie: MCSE MCITP, MCP lub MCDST

Klient oferuje:

 • Elastyczną formę współpracy (UoP lub b2b)
 • Szereg benefitów ( Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną,kartę lunchową)
 • Możliwości rozwoju w kierunku administratora
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i certyfikacji
 • Pracę przyjaznej atmosferze
]]>
 • Miejsce pracy: lubelskie
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej dla naszego Klienta, firmy softwarowej dostarczającej rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu w wielu różnych gałęziach gospodarki, poszukujemy osoby na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref. (PM/06/19/DN/LUB)

Zadania

 • Tworzenie i implementacja oprogramowania w technologii .NET
 • Rozwój nowych funkcjonalności w obszarze e-usług
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe IT bądź kierunki pokrewne
 • Min. 2 lata doświadczenia jako Developer w technologiach .Net – aplikacje webowe
 • Znajomość C# na platformę .net
 • Doświadczenie w pracy z Entity Framework
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Umiejętność tworzenia internetowego interfejsu API

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z JavaScript

Klient oferuje:

 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B)
 • Szereg benefitów (np. Kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną, darmowy parking, kartę lunchową)
 • Możliwość pracy zdalnej 2 razy w tygodniu
 • Pracę w miłej atmosferze
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy z branży wydawniczej, poszukujemy osób na stanowisko:

 

BI Cloud Developer

Nr ref.: MJ/AWS/WAW/519

Zadania

 • Prace developerskie nad pełnym cyklem rozwoju oprogramowania w środowisku MS SQL jak i rozwój i utrzymanie skryptów ETL
 • Udział w pracach nad koncepcją architektury w oparciu o AWS pod kątem rozwiązań BI
 • Prace nad testowaniem i implementacją architektury AWS jak i zapewnienie wydajności, bezpieczeństwa i dostępności środowiska
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności, bezpieczeństwa i wydajności baz danych jak i optymalizacji wykorzystania zasobów serwera
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, monitoring i optymalizacja kosztów implementowanych rozwiązań

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość j. angielskiego - praca w międzynarodowej firmie
 • Doświadczenie z chmurą AWS, MS SQL Server oraz systemem kontroli wersji
 • Znajomość następujących technologii: Amazon Redshift, Amazon S3, AWS Lake Formation, AWS Glue, Amazon Kinesis Data Firehouse, Lambda, AWS API Gateway
 • Mile widziana znajomość AWS Machine Learning, Google Cloud Platform/Microsoft Azure and Python

Klient oferuje:

 • Długofalowa współpraca w oparciu o kontrakt B2B
 • Możliwość pracy nad rozwojem rozwiązań BI dla dużej, międzynarodowej organizacji
 • Dodatkowy pakiet benefitów pozapłacowych wraz z dodatkowymi udogodnieniami na terenie biura
 • Atrakcyjną lokalizację biura w centrum Warszawy
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie
 • Miasto: Kraków
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy technologicznej, realizującej innowacyjne rozwiązania dla wielu branż gospodarki, poszukujemy osoby na stanowisko:

.Net Developer

Nr ref.:PM/06/19/DD/KRK

Zadania

 • Tworzenie oprogramowania do systemu z obszaru finansów (system wsparcia sprzedaży)
 • Rozwój nowych funkcjonalności aplikacji
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym
 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku .Net Developera – aplikacje webowe
 • Doświadczenie z platformami do budowy aplikacji (np. ASP .NET MVC 5, C# .NET 4.6)
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Praktyczna znajmość przynamniej części z wymienionych technologii: NHibernate, Castle Windsor, WCF, NUnit, Automatic UI Tests (Tellurium), Gherkin, Hangfire, App Fabric, R#, TeamCity, SVN, Kibana, Grafana

Mile widziane:

 • Doświadczenie z językiem R#

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pakiet benefitów (m.in. karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, budżet na dodatkowy rozwój);
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie próbnym;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek z sektora FMCG na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko:

Identity Management and Governance Specialist

Nr ref. GD/IMGS/270519/WAW

Zadania

 • Tworzenie, zarządzanie oraz utrzymanie przeglądów recertyfikacji zgodnie z określonym harmonogramem w celu potwierdzenia dostępu do określonych aplikacji i systemów;
 • Współpraca z upoważnionymi właścicielami aplikacji, aby uzyskać dane w sposób zautomatyzowany lub manualny;
 • Utrzymanie i usprawnianie aplikacji i serwisów recertyfikujących
 • Zarządzania przeglądami recertyfikacji zapewniając przed i poprzeglądowe wsparcie klientom;
 • Zbieranie i analiza wymagań pod kontem recertyfikacji w celu wdrożenia nowych aplikacji do środowiska biznesowego;
 • Wykonywanie „proof of concept” i ocen nowych rozwiązań do recertyfikacji;
 • Identyfikacja możliwości automatyzacji przyznawania dostępów i proponowanie usprawnień w celu podniesienia wydajności usług;
 • Szkolenie nowych członków zespołu odnośnie przeglądów recertyfikacji w wykorzystywanym narzędziu;

Wymagania

 • Wymagania: Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie z procesami recertyfikacji dostępów;
 • Umiejętności tworzenia skryptów w języku Java lub JavaScript;
 • Rozumienie procesów biznesowych związanych z recertyfikacją dostępów, zarządzaniem cyklem życia tożsamości i umiejętnością projektowania i wdrożenia rozwiązań provisioningowych bazujących na rolach odgrywanych w firmie;
 • Umiejętności analityczne i umiejętności prezentacji;
 • Doświadczenie we wsparciu aplikacji zarządzania tożsamością i dostępami;

Klient oferuje:

 • Pracę w firmie będącą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bogaty pakiet benefitów ( m.in. dodatkowe ubezpieczenie medyczne, karta multisport);
 • Możliwości rozwoju i szkoleń;
 • Udział w międzynarodowych projektach pełnych wyzwań;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Utrzymanie systemów

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy z sektora FinTech, będącej światowym liderem w swojej branży, poszukujemy osoby na stanowisko:

Administrator Windows

Nr ref.: PM/05/19/WWA

 

Zadania

 • utrzymywanie, nadzór i aktualizacja środowiska serwerów MS Windows oraz MS Exchange
 • utrzymanie i aktualizacja środowiska Vmware
 • rozwój infrastruktury serwerowej, pozwalający na zwiększanie jej wydajności, jakości, dostępności oraz bezpieczeństwa
 • analiza sprawności operacyjnej, nadzór oraz diagnostyka systemów Vmware ESX, Windows server oraz MS Exchange

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie zdobyte na kierunku technicznym
 • Min. 3 lata doświadczenia w administrowaniu serwerami MS Windows
 • Wiedza techniczna poparta doświadczeniem z zakresu zagadnień dotyczących kryptografii i zarządzania siecią IP
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy o infrastrukturze
 • Mile widziane doświadczenie w zapewnianiu wsparcia dla systemów działających w trybie ciągłym
 • Zdolność do myślenia analitycznego oraz umiejętność rozwiązywania problemów
 • Gotowość do pełnienia dyżurów w trybie on-call 1 tydzień w miesiącu

Mile widziane:

 • Certyfikaty poświadczające zdobyte kwalifikacje

Klient oferuje:

 • Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenia i certyfikacje finansowane przez pracodawcę
 • Elastyczne godziny pracy
 • Szereg benefitów tj. (opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty multisport oraz zajęć językowych)
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w firmie będącej światowym liderem w swojej branży
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów poszukujemy osoby na stanowisko:

HR Systems Business Analyst

Nr ref. GD/HRBA/0519/WAW

Zadania

 • Udział w pracach rozwoju systemu HR (Oracle HCM Cloud);
 • Zbieranie wymagań biznesowych dotyczących nowych funkcjonalności systemu oraz ich dokumentowanie;
 • Współpraca z międzynarodowym zespołem IT w ramach rozwoju funkcjonalności aplikacji;
 • Bieżące wsparcie aplikacji Oracle HCM Cloud oraz Taleo;
 • Testowanie zmian w systemie;
 • Szkolenia użytkowników;

Wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie przy rozwoju systemów HR w roli analityka biznesowego/ key usera;
 • Bardzo dobra znajomość procesów biznesowych w obszarze HRu miękkiego;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne;
 • Mile widziana znajomość Oracle HCM Cloud;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowej firmie o powszechnie rozpoznawalnej marce;
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Pakiet socjalny;
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, Multisport, ubezpieczenie na życie);
 • Pracę w nowoczesnym biurze w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy (Wola);
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej, która dostarcza swoje rozwiązania dla kilku obszarów biznesowych, poszukujemy osób na stanowisko:

C/C++ Developer (RTOS)

Nr ref: MJ/RTOS/WAW/519

 

Zadania

 • Realizacja projektów IT w obszarze przemysłu kosmicznego w ramach pełnego cyklu rozwoju oprogramowania
 • Analiza, projektowanie i implementacja oprogramowania z wykorzystaniem systemów on-board
 • Udział w spotkaniach z Klientem oraz współpraca z innymi zespołami

Wymagania

 • Co najmniej ukończone studia inżynierskie z zakresu IT lub kierunków pokrewnych
 • Min. 1 rok doświadczenia jako C/C++ Developer
 • Wiedza z zakresu object oriented design, UML, środowiska Unix/Linux
 • Mile widziana wiedza pozostałych technologii: RTOS, LEON architecture, CAN bus, RTEMS RTOS, FreeRTOS, Eclipse IDE, Python

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz realizacja projektów dla unikatowego sektora
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów i szkoleń
 • Pracę w przyjaznym, międzynarodowym środowisku nastawionym na stały rozwój umiejętności technicznych jak i umożliwiający dalszy rozwój kariery zawodowej
]]>
 • Miejsce pracy: lubelskie
 • Miasto: Lublin
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, realizującej projekty w obszarze finansów oraz automotive poszukujemy osoby na stanowisko:

IT Project Manager

Nr ref. GD/10519/PM/LBN

Zadania

 • Zarządzanie projektami rozwoju oprogramowania lub zespołami Scrumowymi;
 • Zarządzanie harmonogramem, ryzykiem, wydajnością zespołów oraz zapewnienie i utrzymanie odpowiedniej komunikacji w ramach prac projektowych;
 • Zapewnienie odpowiedniej komunikacji z innymi zespołami uczestniczącymi w projekcie;
 • Udział procesach rekrutacyjnych podczas kompletowania zespołów i udział w technicznej weryfikacji kompetencji kandydatów;
 • W razie potrzeby zaangażowanie operacyjne w projekt w roli Scum Mastera lub Product Ownera;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Min.5 lat doświadczenia w pracy w obszarze IT:
 • Bardzo dobra znajomość metodyk realizacji projektów rozwoju oprogramowania (np. metodyk zwinnych) and najnowszych sposobów rozwoju oprogramowania:
 • Wcześniejsze doświadczenie w roli specjalisty w pracach projektowych np. w roli developera JAVA, team leadera zespołu developerskiego etc.
 • Doświadczenie w roli Scrum Mastera lub Product Ownera będzie dodatkowym atutem;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne;
 • Otwartość na podróże służbowe (do 15 % czasu pracy);

Klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B);
 • Opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Lekcje Business English (w godzinach pracy);
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy tworzącej własne programy kafeteryjne dla pracowników, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Frontend Developer

Nr Ref: MJ/native/WAW/519

Zadania

 • Realizacja pełnego procesu software developmentu aplikacji mobilnych (od zebrania wymagań po uruchomienie aplikacji w środowisku produkcyjnym)
 • Oprócz prac projektowych również prace związane z monitorowaniem, poprawą i optymalizacją istniejących rozwiązań
 • Konsultacje techniczne dla innych zespołów jak i praca z kodem źródłowym

Wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia jako Frontend Developer ze znajomością zagadnień SOAP, REST, protokołów
 • Znajomość następujących technologii: React Native, Node.js, JavaScript, HTML/CSS
 • Mile widziana znajomość platform mobilnych opartych o iOS lub Android

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w ramach wewnętrznego zespołu naszego Klienta
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym wraz z dodatkowym pakietem benefitów pozapłacowych
 • Pracę przy dużych, ciekawych projektach realizowanych w dogodnej lokalizacji biura w centrum Warszawy wraz z szeregiem udogodnień na terenie biura
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Infrastruktura

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek z sektora FMCG na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Identity Management Consultant

Nr ref. GD/IAM/0519/Waw

Zadania

 • Współpraca z zespołami projektowymi w ramach organizacji w celu dostarczenia form dostępu w systemie zarządzania dostępem i tożsamością oraz zapewnienie, że procedury bezpieczeństwa firmy są przestrzegane i spełniane są oczekiwania działów biznesowych;
 • Analiza i zbieranie wymagań oraz rekomendowanie odpowiednich wzorców integracyjnych dla aplikacji;
 • Rekomendacja usprawnień, poprawek lub wymagań do powiązanych projektów;
 • Współpraca z użytkownikami biznesowymi, zespołem operacyjnym oraz security w celu zapewnienia kluczy dostępu i bezpieczeństwa;
 • Wykonywanie „proof of concept” i ocen nowych rozwiązań zarządzania tożsamością;
 • Wykonywania testów jednostkowych, integracyjnych oraz akceptacyjnych;
 • Współpraca z zespołem architektów korporacyjnych oraz zespołem bezpieczeństwa w celu określenia wymagań technicznych dla obszaru zarządzania dostępami;
 • Zapewnienie, że odpowiednia architektura jest wdrożona w organizacji w celu spełniania wymagań związanych z obszarem Identity & Access Management;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy w obszarze Identity & Access Management;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Min. 5 lat doświadczenia w pracy w pracy w obszarze bezpieczeństwa IT ze szczególnym uwzględnieniem pracy z rozwiązaniami Identity & Access Management;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z rozwiązaniami CA lub podobnymi produktami;
 • Mile widziana umiejętność pisania skryptów np. w Java, JavaScirpt lub perl;
 • Dobre zrozumienie dla procesów biznesowych związanych z certyfikacją dostępu, cyklem życia tożsamości i umiejętności zaprojektowania i implementacji rozwiązań provisioningowych bazujących na określonych zasadach;
 • Doświadczenie we wsparciu rozwiązań Identity Management działających w środowisku Linux;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Pracę w firmie będącą jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bogaty pakiet benefitów ( m.in. dodatkowe ubezpieczenie medyczne, karta multisport);
 • Możliwości rozwoju i szkoleń;
 • Udział w międzynarodowych projektach pełnych wyzwań;
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

Flight Dynamics Engineer

Nr ref.: MJ/FDE/DE/519

Zadania

 • Providing flight dynamics support of Earth Observation satellites
 • Command generation
 • Maintenance and evolution of software
 • Participation to on-call rotations

Wymagania

 • Having Master’s Degree or PhD title in a field of Engineering, Physics, Mathematics or similar
 • Knowledge of space mechanics, software development using C++ and Fortran, Satellite Flight Dynamics and Mission Analysis
 • Abiblity to solve technical problems and knowledge of satellite operations
 • Fluency in English is a must

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement
 • Atractive base salary with additional benefits packages
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

Ground System Engineer

Nr ref.: MJ/GSE/DE/519

Zadania

 • Maintenance of whole system design documentation of satelites ground segments
 • Maintenance system requirements, interfaces and design baseline
 • Model systems using MBSE
 • Review of system evolution and support IV&V

Wymagania

 • At least 2 years of experience as Engineer with at least one of the ground segment components for earth observation satelites
 • Experience with one of othe following: payload data processing systems; mission monitoring and control systems; dat aarchiving and dissemination systems; ground segment integration; verification and validation
 • Experience with ECSS standards
 • Fluency in English is a must

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement
 • Atractive base salary with additional benefits packages
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: za granicą
 • Miasto: Darmstadt, Germany
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Currently for one of our client, international IT company which delivers own solutions for various business sector: space&defence, transportation, etc. we are looking for:

Data Process Support Engineer

Nr ref.: MJ/DPSE/DE/519

Zadania

 • Support of Payload Data Ground Segment operations
 • Maintenance systems for processing data and coordination of the evolution of the systems
 • Analysis and testing of deployments and design of upgrades as well configuration changes
 • Support of the team wihtin integration PDGS software components with other systems – system integration, testing
 • Correct anomalies in the systems as well verify and deploy of upgrade patches and new releases
 • Setting-up and implementation of maintenance policies and procedures and coordinating external providers

Wymagania

 • At least 2 years of experience in maintenance and engineer evolution of payload data software systems for earth observation satelites
 • Knowledge of software development processes, software debugging and profiling tools, source control systems, performing software tests – unit tests and automated tests as well verification and validation of software
 • Ability to write technical documentation and scripts e.g. Python, Shell, Perl
 • Programming and usage of IDL/ENVI
 • Fluency English is a must

Klient oferuje:

 • Stable and long term cooperation based on work agreement
 • Atractive base salary with additional benefits packages
 • Possibility to work within complicated international projects within unique sector
 • Cooperation with friendly and international environment
 • Posibility to work with company focused on further development its specialist’s skills
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej spółce technologicznej tworzącej własne rozwiązania w obszarze bankowości elektronicznej, poszukujemy osób na stanowisko:

Frontend Developer

Nr ref.: MJ/FD/WAW/214

Zadania

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanej i responsywnej warstwy UI dla wielowarstwowej, skalowalnej aplikacji – tworzenie produktu Digital dla bankowości korporacyjnej korzystając głównie z React.js w metodologii Scrum
 • Współpraca z Product Ownerami w celu dostarczenia produktu zgodnymi z wymaganiami biznesowymi
 • Uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań prototypowych i współpraca z innymi członkami zespołu, którzy dzielą się wiedzą techniczną
 • Poznawanie potrzeb biznesowych w obszarze rozwiązań e-banking dla międzynarodowych organizacji
 • Wsparcie w udoskonaleniu wewnętrznych narzędzi i procesów jak i dalsze szkolenie umiejętności technicznych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w obszarze Informatyki i kierunków podobnych
 • Min. 3 lata doświadczenia jako Frontend Developer
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie komercyjne z React.js oraz znajomość przynajmniej części z pozostałych technologii: Angular.js, JQuery, Bootstrap, Gulp, WebPack, npm, yarn, Jasmine, Karma, CSS – SASS, GIT, TypeScript
 • Doświadczenie w rozwijaniu dużych, skalowalnych rozwiązań
 • Mile widziana znajomość programowania w Javie z wykorzystaniem Springa

Klient oferuje:

 • Współpraca stała w oparciu o umowę o pracę (z prawami autorskimi)
 • Pracę przy złożonych i bardzo wymagających projektach od strony technicznej
 • Pracę nad nowym rozwiązaniem dla dużych międzynarodowych organizacji
 • Możliwość dalszego rozwoju w strukturze firmy jak i umiejętności technicznych
 • Oprócz wynagrodzenia podstawowego szereg udogodnień w biurze, pakiet benefitów pozapłacowych i roczna premia
 • Elastyczne godziny pracy w przyjaznym, międzynarodowym środowisku
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy IT posiadającej własne produkty klasy premium w obszarze bankowości, poszukujemy zainteresowanych osób na stanowisko:

Scrum Master

Nr Ref: MJ/WAW/Scrum/419

Zadania

 • Prowadzenie wydarzeń scrumowych m. in. retrospekcja, planowanie sprintów, review
 • Zarządzanie komunikacją z poszczególnymi interesariuszami, np. Product Owner, Project Manager
 • Wsparcie zespołu developerskiego w osiągnięciu zamierzonego celu
 • Zarządzanie zespołem pracującym w metodyce Scrum
 • Dbanie o kwestie personalne w zespole (urlopy, zastępstwa, itp.)
 • Zarządzanie zespołem lub pojedynczymi pracownikami dostarczanych przez zewnętrznych partnerów firmy

Wymagania

 • Przynajmniej 2 lata doświadczenia w roli Scrum Mastera/Team Leadera na projektach związanych z rozwojem oprogramowania
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z metodykami Agile jak i bardzo dobre zrozumienie zasad funkcjonowania metodyk zwinnych
 • Umiejętność prowadzenia zespołu i dbanie o jego motywację do osiągnięcia zamierzonego celu jak i skupienie na potrzebach klientów
 • Bardzo dobre umiejętności miękkie: umiejętność prowadzenia dobrej komunikacji, dokładność w działaniu, umiejętność rozwiązywania bieżących problemów, postawa proaktywna
 • Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rozwojem oprogramowania: procesy, najlepsze praktyki, techniki i narzędzia
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i oferująca produkty klasy premium
 • Pracę nad wymagającymi, międzynarodowymi projektami realizowanymi dla sektora bankowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów, udogodnieniami na terenie biura jak i dodatkową premię roczną
 • Współpracę z zespołem nastawionym na stały rozwój swoich kompetencji technicznych
 • Pracę w miłej atmosferze jak i możliwości dzielenia się swoimi pomysłami i wiedzą
 • Dalsze możliwość rozwoju kariery zawodowej
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy software’owej

tworzącej rozwiązania dla największych instytucji finansowych,

poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Java Developer

Nr ref.: PM/04/19/SJD/WWA

Zadania

 • Projektowanie i rozwój rozwiązań internetowych wykorzystywanych przy dużych ilościach danych finansowych
 • Dostarczanie wysokiej jakości kodu oraz przeprowadzanie procesu ciągłej integracji
 • Badanie potrzeb biznesowych dotyczących rozwiązań bankowości elektronicznej
 • Wdrażanie oprogramowania w infrastrukturę bankową
 • Praca w oparciu o metodologię Scrum

Wymagania

 • Wyższe wykształcenie z zakresu informatyki bądź kierunków pokrewnych
 • Min. 5 lat doświadczenia w programowaniu z wykorzystaniem języka Java oraz JEE
 • Dokładne rozumienie struktur, np. Spring, Hibernate, JUnit, HTML, JavaScript i XML
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego, zarówno w mowie jak i piśmie
 • Otwartość umysłu, dbałość o szczegóły, pozytywne nastawienie i czerpanie przyjemności z pracy zespołowej

Mile widziane:

 • Doświadczenie z narzędziami: Jenkins, Sonar i JIRA
 • Znajomość technologii takich jak AngularJS, React, JSF, JavaScript, CSS, SASS, jQuery, Gulp, npm, yarn, Webpack, GIT, Jasmine, Karma, TypeScript, Bootstrap, Kendo UI

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pakiet benefitów
 • Wykorzystywanie nowych technologii w codziennej pracy
 • Pracę w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium
]]>
 • Miejsce pracy: małopolskie, podkarpackie
 • Miasto: Kraków / Rzeszów
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W chwili obecnej, dla naszego Klienta, przedsiębiorstwa informatycznego tworzącego nowoczesne

i wysokiej jakości rozwiązania dla firm zewnętrznych z różnych branż (m.in. finansowej, telekomunikacyjnej),

poszukujemy osób na stanowisko:

Automation QA Engineer

PM/1804/19/KRK

Zadania

 • Testowanie systemów IT w celu kontroli jakości tworzonego oprogramowania;
 • Tworzenie zestawów testów automatycznych wspierających proces tworzenia testów regresyjnych i walidacyjnych;
 • Definiowanie przypadków i scenariuszy testowych
 • Współpraca z innymi członkami zespołu;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji;

Wymagania

 • Min. 2-lata doświadczenia w testowaniu aplikacji webowych;
 • Znajomość narzędzia Selenium WebDriver do automatyzacji testów;
 • Znajomość języka C# w stopniu umożliwiającym pracę w obszarze automatyzacji testów;
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL;
 • Znajomość dobrych praktyk związanych z testowaniem i zarządzaniem testami;
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;

Mile widziane:

 • Znajomość narzędzia JIRA;
 • Znajomość JavaScript;
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami Continuous Integration;

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Pakiet benefitów (m.in. karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, budżet na dodatkowy rozwój);
 • Pakiet relokacyjny;
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie próbnym;
 • Premie finansowe za wewnętrzne polecenia pracowników;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili  dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softweare’owej, tworzącej własne rozwiązania klasy premium dla największych instytucji finansowych na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko:

Business Analyst

Nr ref.:PM/04/19/BA/WWA

Zadania

 • Zbieranie, analiza i dokumentowanie wymagań biznesowych oraz systemowych;
 • Udział w tworzeniu innowacyjnych aplikacji we współpracy z Klientami zewnętrznymi, zespołem product managementu oraz zespołami developerskimi;
 • Tworzenie koncepcji funkcjonalnych rozwoju oprogramowania;
 • Projektowanie interfejsów użytkownika i systemu obiegu dokumentów dla tworzonych wielokanałowych rozwiązań software’owych;
 • Uczestniczenie w warsztatach z Klientami;
 • Uczestniczenie w pracach projektowych jako cześć zespołu SCRUMowego i współpraca z developerami oraz testerami w zadaniach dotyczących wymagań funkcjonalnych systemu;

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w roli analityka biznesowego i doświadczenie w projektach bankowych;
 • Bardzo dobra znajomość obszaru bankowości ze szczególnym uwzględnieniem bankowości korporacyjnej;
 • Doświadczenie w pracach projektowych przy rozwoju systemów bankowych;
 • Wiedza z obszaru IT;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • Wykształcenie wyższe i wiedza biznesowa z obszaru bankowości;
 • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy w banku jako użytkownik systemów bankowych;

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie – umowa o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów;
 • Praca w dużych, międzynarodowych projektach w firmie tworzącej własne rozwiązania klasy premium;
 • Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy i elastyczne godziny pracy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: SAP

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy IT tworzącej własne projekty w obszarze finansów i bankowości, poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Consultant SAP CRM

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Nr ref: MJ/CRM/WAW/419

Zadania

 • Praca nad całością systemu SAP CRM (rozwój istniejącego rozwiązania, utrzymanie, prowadzenie technicznego wsparcia dla biznesu jak i prace projektowe w ramach implementacji nowych rozwiązań jak i poszukiwanie nowych, innowacyjnych podejść)
 • Realizacja zadań w zakresie optymalizacji, implementacji, rozwoju istniejącego modułu, utrzymania, zarządzania zmianą, incydentami, prowadzenia konsultacji dla biznesu i współpracy z zewnętrznymi dostawcami
 • Prowadzenie prac konsultacyjnych dla biznesu, współpraca z Key Userami jak i zbieranie wymagań biznesowych
 • Dodatkowo możliwość pełnienie funkcji technicznego Konsultanta (prace nad techniczną koncepcją, projektowanie i realizacja prac deweloperskich, tworzenie interfejsów, wsparcie techniczne, konsultacje w ramach integracji systemów, projektowanie rozwiązanie w oparciu o potrzeby biznesowe)

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia jako Konsultant SAP
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie - praca w środowisku międzynarodowym
 • Praktyczne doświadczenie w pracach nad modułem SAP CRM
 • Mile widziana znajomość SAP CRM Middleware, ABAP, BSP/WebUI, SAP UI5/Fiori oraz wiedza z zakresu warstwy middleware SAP CRM jak i rozwijania interfejsu

Klient oferuje:

 • Współpracę stałą na wewnętrzne potrzeby naszego Klienta
 • Pracę w ramach dużej, międzynarodowej organizacji jak i dalsze możliwości rozwoju zawodowego w ramach organizacji
 • Pracę w dogodnej lokalizacji biura w centrum Warszawy
 • Atrakcyjną pensję podstawową z dodatkowymi pakietami benefitów pozapłacowych jak i dodatkowe bonusy finansowe
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Sprzedaż

W obecnej chwili do naszego wewnętrznego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

IT Recruitment Consultant

Nr ref. GD/ITREC/0419

Zadania

 • Pozyskiwanie i samodzielna realizacja projektów rekrutacyjnych na stanowiska IT;
 • Nawiązywanie i rozbudowa relacji biznesowych z Klientami firmy w obszarze usług rekrutacji IT;
 • Aktywne poszukiwanie kandydatów na stanowiska IT;
 • Rozwój bazy danych kandydatów;
 • Redagowanie i publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych;
 • Selekcja aplikacji kandydatów;
 • Prowadzenie spotkań rekrutacyjnych i współpraca z Klientem przy realizacji projektów rekrutacyjnych;

Wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu rekrutacji na stanowiska IT:
 • Doświadczenie poparte sukcesami w pracy w firmie rekrutacyjnej i sprzedaży usług rekrutacyjnych;
 • Teoretyczna znajomość zagadnień z obszaru IT;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Otwartość oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizacji własnej pracy;
 • Inicjatywa, zaangażowanie oraz energia i motywacja do pracy;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;

Klient oferuje:

 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym system premiowym;
 • Opiekę medyczną;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Dogodną lokalizację biura w centrum Warszawy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Techniczne wsparcie sprzedaży

W obecnej chwili dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy softwareowej, będącej dostawcą m.in. rozwiązań typu inteligentne systemy transportu, poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier Wsparcia Sprzedaży

Nr ref. GD/4/19/PRES

Zadania

 • Techniczne wsparcie sprzedaży systemów ITS;
 • Analiza dokumentacji przetargowej i zapytań ofertowych;
 • Przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców i analiza zebranych ofert;
 • Przygotowanie dokumentacji formalnej i technicznej ofert;
 • Przygotowywanie kalkulacji i ofert sprzedażowych;
 • Zarządzanie technicznymi aspektami tworzonych ofert;
 • Współpraca z zespołami wspierającymi przygotowywanie ofert;
 • Zarządzanie dokumentacją przetargową;
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji;
 • Zarządzania bazą projektów, klientów i podwykonawców;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne np. po kierunku Telematyka Transportu, Elektronika, Elektryka, Automatyka Przemysłowa lub Telekomunikacja;
 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami typu ITS;
 • Wiedza z obszaru telematyki transportu, baz danych oraz sieci komputerowych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność ustalania priorytetów;
 • Proaktywność i gotowość do podróży służbowych;

Mile widziane:

 • Znajomość prawa zamówień publicznych i doświadczenie w przygotowywaniu ofert w postępowaniach publicznych;

Klient oferuje:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę;
 • Pakiet benefitów- dodatkowa opieka medyczna, multisport, grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Możliwości rozwoju zawodowego i uczestniczenie w ciekawych projektach;
 • Pracę w biurze w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy;
]]>
 • Miejsce pracy: mazowieckie
 • Miasto: Warszawa
 • Specjalizacja: Rozwój oprogramowania

W obecnej chwili dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy technologicznej, która dostarcza swoje rozwiązania dla kilku obszarów biznesowych, poszukujemy osób na stanowisko:

 

C/C++ Developer

Nr Ref.: MJ/c++/WAW/119

Zadania

 • Rozwój oprogramowania w ramach pełnego cyklu wytwarzania rozwiązań w obszarze aerospace
 • Realizacja zadań w zakresie implementacji rozwiązań, weryfikacji i walidacji jak i tworzenie dokumentacji technicznej
 • Definiowanie i weryfikacja architektury, wymagań, algorytmów i interfejsów rozwiązania
 • Analiza problemów występujących w oprogramowania, testowanie i rozwiązanie istniejącego problemu; prowadzenia testów nieregresyjnych
 • Implementacja nowych funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją techniczną oraz implementacja usprawnień w przypadku narzędzi wspierających

Wymagania

 • Co najmniej posiadanie dyplomu studiów inżynierskich z zakresu Informatyki/Telekomunikacji lub kierunków pokrewnych
 • Min. 1 rok doświadczenia komercyjnego jako C/C++ Developer
 • Praktyczne doświadczenie na projektach komercyjnych z C/C++, QT, środowiskiem Linux
 • Mile widziana znajomość: Matlab, Python, Enterprise Architect, Eclipse RCP/Netbeans
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie – praca w środowisku międzynarodowym

Klient oferuje:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz realizacja projektów dla unikatowego sektora
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowym pakietem benefitów i szkoleń
 • Pracę w przyjaznym, międzynarodowym środowisku nastawionym na stały rozwój umiejętności technicznych jak i umożliwiający dalszy rozwój kariery zawodowej
]]>